In Formule 1, Formule1, MotoGP, Uncategorized @cs

Pro profesionální piloty, zejména na začátku nebo v menších kategoriích, je získání pilotního průkazu
sponzora
je nepostradatelným prvkem pro založení a udržení úspěšné závodní kariéry.

V tomto příspěvku rozebereme prvky účinné nabídky sponzorství, která může přilákat sponzory do vašeho týmu nebo programu. Prozkoumáme různé typy sponzoringu, peněžního a devizového, a zjistíme, jaký prospěch z nich mohou mít zúčastněné strany.

Prozkoumáme, jak je důležité vytvořit profil jezdce nebo týmu, který vyzdvihne vaši značku a osobnost pro potenciální sponzory. Na konci tohoto příspěvku získáte cenné znalosti o tom, jak s důvěrou oslovit společnosti a zajistit si trvalé partnerství.

sportovní sponzorství

Hodnocení sportovního majetku a nabízeného programu

Před oslovením potenciálních sponzorů je nezbytné poctivě zhodnotit svou organizaci s ohledem na faktory, jako je velikost, význam, dosavadní výsledky a postavení v oboru, a porovnat ji s nabídkou na trhu.

Pro vytvoření efektivního sponzorského balíčku je nezbytné určit všechny výhody, které můžete nabídnout a které přesahují pouhé umístění loga:

  • zážitky, jako je VIP pohostinnost, používání simulátorů a podobně.
  • speciální akce
  • používání předváděcího vozu/kola
  • merchandising
  • viditelnost loga na komunikačních materiálech a zařízeních.
  • licence
  • Možnosti PR
  • Příležitosti B2B

Zkrátka vše, co je potřeba k přípravě bohaté a výstižné nabídky, která zadavateli pomůže dosáhnout jeho cílů. Myslete na něj, a ne na sebe.

Nezapomeňte zahrnout sociální média jako cenný nástroj do svého kompletního marketingového plánu. To by mělo zahrnovat tradiční nástroje, ale také digitální kanály, jako je Facebook, TikTok, Twitter, Instagram a platformy, kde se zapojení fanoušků osvědčilo.

Jak vytvořit nejlepší sponzorský balíček

Vyrobit pěknou brožuru, zejména tu sebereferenční, není všechno.
Pro vytvoření efektivních návrhů na sponzoring je zásadní porozumět výzvám a cílům společnosti.
Než začnete mluvit o své organizaci, uvědomte si, jaké jsou její bolestivé body, cíle, časový rámec a rozpočet.

Jde o to, najít správné kontaktní místo a vycházet z obdržené zpětné vazby.

S kým mám ve společnosti mluvit?

Určení správné kontaktní osoby ve vaší organizaci může mít zásadní význam a během první schůzky je důležité klást správné otázky.

V každém případě si před začátkem vyhledejte potenciální sponzory, abyste je lépe poznali a zjistili, kdo o sponzorství rozhoduje.
Jakmile identifikujete klíčovou osobu s rozhodovací pravomocí, kontaktujte ji a představte jí sebe a svůj tým.
Pokud není možné hovořit přímo s osobou s rozhodovací pravomocí, radíme vám, abyste se vždy snažili hovořit co nejvýše a nezapomínali, že máte jen několik vteřin na to, abyste udělali dobrý první dojem.

Co mám do návrhu zahrnout?

Při vypracovávání návrhu je třeba poskytnout informace o publiku, které sleduje váš sport: základem jsou demografické údaje, počty a zeměpisná poloha. Tyto údaje je třeba porovnat s kalendářem soutěží a cílovou skupinou společnosti.
Vysvětlete také další výhody, které by společnost mohla získat ze spolupráce s vámi.

Poskytněte potenciálním sponzorům informace o četnost aktualizací dostanou od týmu, např. prostřednictvím e-mailových upozornění nebo příspěvků na sociálních sítích, aby se ujistili, že chápou potenciální návratnost investic spojenou s partnerstvím a jak lze tento materiál využít například k zahájení interních komunikačních operací.
Logo umístěte na všechna média, která máte k dispozici: webové stránky, hlavičkový papír, nákladní auto, vývěsní štíty, pohostinství, týmový časopis atd. atd.

Měření a flexibilita.

Zaveďte systém měření viditelnosti v televizi a sociálních médiích, abyste mohli sponzory informovat o hodnotě, kterou měsíčně vytváříte.
Buďte flexibilní, a pokud budete požádáni o další možnosti brandingu nad rámec umístění loga, zvažte nabídku exkluzivních služeb, jako je tvorba obsahu nebo speciálně navržené akce, třeba s využitím personálu týmu.

Myslete také na “malé” společnosti

Při hledání potenciálních možností sponzorství nezapomínejte na menší společnosti, které sice nemají velké rozpočty, ale přesto mohou nabídnout cennou pomoc, dobrými partnery mohou být i místní firmy.
Dívejte se na malé společnosti jako na potenciální “zprostředkovatele”, kteří vám mohou otevřít dveře do své sítě kontaktů.

Peněžní sponzorství a barterová výměna

Peněžní sponzoring je v současné době nejklasičtější a nejpraktičtější formou sponzoringu. Někdy však týmy potřebují zajistit zboží nebo služby potřebné k provádění svých činností. Vzpomeňte si na týmové počítače, na energii potřebnou k provozu továrny, kterou by mohl zajistit dělník, nebo na skromnější úklid a drobnou údržbu, kterou musí každá firma, a oficiální týmy jsou emanací firem, zahrnout do svých rozpočtových položek.

Díky nabídce peněžních i věcných sponzorských darů mají organizace větší šanci získat všechny zdroje, které potřebují k provádění svých činností. Klíčovými pojmy v této oblasti jsou také flexibilita a kreativita.

Často kladené otázky týkající se sponzorských balíčků pro závody

Co by měl obsahovat sponzorský balíček?

Sponzorský balíček by měl obsahovat komplexní přehled potenciálních výhod, kterých může sponzor dosáhnout, přístup k jedinečným propagačním příležitostem, přímé zapojení zákazníků prostřednictvím akcí nebo aktivací, cílené mediální působení na různých kanálech a platformách. Musí také nastínit, jak konkrétně bude těchto cílů dosaženo z hlediska rozpočtových požadavků a očekávaných časových harmonogramů. V neposlední řadě musí předložit důkazy o předchozích úspěších podobných kampaní.

Proč je nutné, aby týmy a jezdci měli sponzory?

Sponzoring je nezbytnou součástí automobilových závodů. Pomáhá soutěžícím pokrýt náklady spojené s účastí v soutěžích, od návrhu a konstrukce vozidel až po cestovní výdaje a modernizaci vybavení.
Sponzoři nejenže poskytují týmům a jezdcům finanční podporu, ale také jim pomáhají zviditelnit se a získat celosvětové uznání, protože jsou využíváni v jejich kampaních k posílení jejich postavení.

Bez sponzoringu by mnoho řidičů dosáhlo
Formule 1
o
MotoGP
by nebylo schopno financovat svou účast v závodech na začátku kariéry.

Jak napsat návrh na sponzoring?

Návrh na sponzorování musí být napsán jednoduše a na základě faktů. Zadejte statistiky a zdroje. V návrhu musí být nastíněny hlavní cíle, vysvětleno, jak jich bude dosaženo, a uvedeny podrobnosti o tom, proč je pro ně sponzorování vašeho týmu tou nejlepší volbou.

Na základě příkladů z minulosti dokažte, že sponzorství může vytvořit oboustranně výhodné partnerství mezi vaším týmem a potenciálním sponzorem. Přesnost a relevantnost jsou nezbytné pro přesvědčivé zdůvodnění, proč je investice do vašeho projektu přínosná.

Závěr

Sponzorování týmu nebo sportovní akce může být účinným způsobem, jak oslovit cílovou skupinu a vytvořit nebo zvýšit povědomí o značce. Sponzorské balíčky nabízejí příležitost budovat vztahy s klíčovými zainteresovanými stranami v odvětví motorsportu a také poskytnout zákazníkům přístup a jedinečné zážitky, které pomohou zvýšit loajalitu a angažovanost.

Vzhledem k cílům, rozpočtovým omezením a různým dostupným možnostem je sponzoring flexibilním nástrojem, který se přizpůsobuje různým obchodním potřebám a zaručuje nejvyšší návratnost investic ve srovnání s tradičními médii. Než začnete vznášet finanční požadavky, věnujte čas pochopení potřeb každého potenciálního sponzora a zdůrazněte hodnotu spolupráce. Budete se tak moci odlišit od ostatních týmů, které se ucházejí o jejich pozornost, a vybudovat si privilegované vztahy.

Pro vytvoření účinných návrhů je důležité pochopit cíle a rozpočet potenciálního zadavatele ještě před vypracováním dokumentu. Kromě toho by se nemělo zapomínat ani na menší značky nebo místní společnosti, které mohou nabídnout cennou pomoc nejen finančně, ale i v oblasti služeb a vztahů. Pokud věnujete čas zdůraznění hodnoty před penězi, můžete se odlišit od konkurence a navázat dlouhou a plodnou spolupráci.

Můžeme vám pomoci uzavřít nejlepší sponzorskou smlouvu?

Riccardo Tafà
Riccardo Tafà
Riccardo vystudoval práva na univerzitě v Bologni. Svou kariéru zahájil v Londýně v oblasti PR, poté začal pracovat v oblasti dvoukolových a čtyřkolových vozidel. Následoval krátký přesun do Monaka a poté návrat do Itálie. Tam založil RTR, nejprve poradenskou firmu a poté společnost zabývající se sportovním marketingem, kterou nakonec přesunul zpět do Londýna.
Recent Posts

Leave a Comment

Maximalizace návratnosti investic do komunikace se závodními sponzorskými balíčky, RTR Sports
Maximalizace návratnosti investic do komunikace se závodními sponzorskými balíčky, RTR Sports