In Formuła 1, Formuła1


Formuła 1
to jeden z najpopularniejszych i najbardziej dochodowych sportów na świecie, z szacowaną liczbą 1,5 miliarda fanów na całym świecie. W związku z tym oferuje ogromny potencjał marketingowy i brandingowy dla sponsorów. Jednak Formuła 1, jako sport, stoi w obliczu rosnącej kontroli pod względemwpływu na środowisko i praktyk zrównoważonego rozwoju. Presję tę odczuwają również sponsorzy, którzy muszą znaleźć równowagę między osiąganiem celów korporacyjnych a pozytywnym wpływem na społeczeństwo i środowisko. Na tym blogu zbadamy, w jaki sposób sponsoring Formuły 1 może tworzyć wartość dla marek, jednocześnie umożliwiając sponsorom wywieranie znaczącego wpływu poprzez inicjatywy społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR).

Potęga i potencjał sponsoringu w F1

Formuła 1 oferuje bezprecedensowy globalny zasięg i możliwości zaangażowania. W swojej ponad 70-letniej historii stał się integralną częścią tkanki kulturowej krajów Europy, Azji, obu Ameryk i Bliskiego Wschodu. Grand Prix to ogromne międzynarodowe wydarzenia, a oglądalność w telewizji i interakcje w mediach społecznościowych liczone są w miliardach. Ten profil i prestiż sprawiają, że Formuła 1 otrzymuje tak duże kontrakty sponsorskie.
Firmy takie jak DHL, Rolex, Aramco, Heineken i Petronas płacą dziesiątki milionów rocznie za współpracę z zespołami i sportem w ogóle.
. Recenzje konsekwentnie pokazują, że sponsoring generuje większą świadomość marki i przywiązanie do niej. Na przykład, badania przeprowadzone przez Nielsen wykazały, że świadomość markibyłego sponsora mistrzostw F1, Emirates, wzrosła z 35% do 77% po zaledwie dwóch latach sponsorowania F1 Circus.

Partnerstwa te oferują również wiele możliwości w zakresie gościnności, zaangażowania pracowników i nawiązywania kontaktów. Przepych i emocje związane z gościnnością F1 pozwalają sponsorom budować relacje z interesariuszami. Marki mogą również wykorzystać doskonałość inżynieryjną F1 i najnowocześniejszą technologię, aby podkreślić swoją innowacyjność i wydajność. Wraz z nadejściem ery limitów budżetowych w F1 w 2021 roku, sponsorzy nabierają jeszcze większego znaczenia w wypełnianiu luk finansowych dla zespołów. Z tych powodów eksperci przewidują, że przychody ze sponsoringu F1 na całym świecie mogą przekroczyć 2 miliardy dolarów w 2023 roku.

Zrównoważony rozwój staje się kluczowy dla F1 i sponsorów

Formuła 1 spotyka się jednak z rosnącą krytyką za swój wpływ na środowisko. W 2019 r. w wyścigach i testach F1 odnotowano ponad 115 000 mil w powietrzu. Logistyka, obiekty i wyścigi wiążą się z ogromnym zużyciem energii i emisją dwutlenku węgla. Badania konsumenckie pokazują, że zrównoważony rozwój jest również coraz ważniejszy dla fanów. YouGov odkrył, że 71% millenialsów oglądających F1 chce, aby sport ten bardziej skupiał się na ekologicznych praktykach.

W odpowiedzi na to F1 opracowała w 2019 r. strategię zrównoważonego rozwoju, której celem jest osiągnięcie zerowej emisji dwutlenku węgla do 2030 r. Inicjatywy obejmują wydajną logistykę, ograniczenie zużycia tworzyw sztucznych, odpowiedzialne pozyskiwanie i badanie paliw syntetycznych. Organizatorzy wyścigów podejmują również działania, takie jak oferowanie zachęt do korzystania z transportu publicznego w celu zmniejszenia emisji spalin przez widzów. Wysiłki te nasilają się, a F1 wyznacza ambitne cele pośrednie na 2025 r. w zakresie wykorzystania energii, odpadów i zrównoważonych materiałów.

Dla sponsorów podkreśla to potrzebę odpowiedzialnego partnerstwa, które tworzy wartość społeczną, a nie tylko zyski komercyjne. Z markami takimi jak Qatar Airways, Salesforce i Aramco, które niedawno podpisały umowy, jasne jest, że nadal istnieje duże zainteresowanie komercyjne sponsoringiem F1. Jednak fani kontrolują wkład sponsorów i będą nagradzać marki, które są zgodne ze zrównoważonym rozwojem F1. Badania Nielsena wykazały, że 60 procent fanów zgadza się, że sponsorzy powinni pomagać zespołom być bardziej przyjaznymi dla środowiska.

Kalendarz Formuły 1 na rok 2024

Przykłady dobrych praktyk dla sponsorów F1

Wielu sponsorów F1 podejmuje inicjatywy CSR, aby pokazać cel i wartości. Oto kilka aktualnych przykładów marek wykorzystujących swoje partnerstwa w zakresie wpływu społecznego:

Heineken (globalny partner F1 od 2016 roku)

Aramco (partner zespołu F1 dla Aston Martin)

AWS (Partner F1 Insights)

f1-csr5 kluczowych wskazówek dotyczących skutecznego sponsorowania F1

Oto pięć wskazówek dla marek, które chcą sponsorować F1, aby stworzyć maksymalną wartość i pozytywny wpływ:

  1. Dostosowanie do strategii zrównoważonego rozwoju zespołu lub sportu. Wspólne opracowanie wymiernych celów w zakresie emisji, materiałów, różnorodności itp.
  2. Aktywowanie partnerstwa poprzez kampanie promujące zrównoważony rozwój, bezpieczeństwo, integrację lub inne priorytety CSR. Angażowanie konsumentów w spory sądowe.
  3. Umożliwienie dostępu i unikalnych doświadczeń grupom niedostatecznie uprzywilejowanym poprzez darowizny biletów, wizyty na padoku i warsztaty inżynieryjne.
  4. Wykorzystanie roli sponsora do wewnętrznego promowania zrównoważonego rozwoju poprzez zachęty, wolontariat lub zobowiązania środowiskowe.
  5. Śledzenie i raportowanie wpływu partnerstwa za pomocą wskaźników KPI, takich jak poziom uczestnictwa i kompensacja emisji dwutlenku węgla.

Przyszłość odpowiedzialności społecznej w F1

Formuła 1 jest na początku drogi do ponownego zdefiniowania siebie jako sportu, który pokazuje ekscytujące wyścigi, a jednocześnie wspiera postęp środowiskowy i społeczny.
Presja będzie nadal rosła dzięki regulacjom, działaniom konsumentów i zmieniającym się oczekiwaniom społecznym. Sponsorzy, którzy przyjmą tę ewolucję poprzez partnerstwo oparte na wartościach, zyskają na reputacji marki i sentymencie fanów.
Ci, którzy to ignorują, ryzykują reakcję, tak jak wtedy, gdy Greenpeace protestował przeciwko sponsorowaniu Ferrari przez Shell w 2022 roku. Ale dzięki kreatywności, innowacyjności i zaangażowaniu sponsorzy mają możliwość wykorzystania F1 jako platformy do prawdziwych działań na rzecz klimatu i wpływu społecznego.
Ponieważ nacisk na zrównoważony rozwój zmienia krajobraz sportu, marki i konsumentów, odpowiedzialny sponsoring w F1 może być potężnym przykładem dla innych sektorów.

Czy związek F1 i CSR jest prawdziwy, czy to kolejny chwyt marketingowy? Wyzwaniem jest znalezienie równowagi między rzeczywistym wpływem a atrakcyjnością dla zielonego PR. Cynicy twierdzą, że te wysiłki to tylko greenwashing, fasada. Jednak pomimo krytyki, zmiana w kierunku odpowiedzialności jest namacalna.

Jesteśmy u progu ery, w której rasa i odpowiedzialność współistnieją. Wraz z postępem technologicznym i zmieniającymi się oczekiwaniami społeczeństwa, związek między F1 a CSR będzie się pogłębiał. Symbioza pomiędzy F1 i CSR jest nie tylko godna pochwały, ale wręcz niezbędna. Przygotowując się do wyścigów przyszłości, prawdziwym zwycięstwem jest nie tylko przekroczenie linii mety, ale także wprowadzenie znaczących zmian.

Czy możemy pomóc Ci podpisać najlepszą umowę sponsorską?

Riccardo Tafà
Riccardo Tafà
Riccardo ukończył prawo na Uniwersytecie Bolońskim. Swoją karierę rozpoczął w Londynie w dziale PR, a następnie zaczął pracować w branży pojazdów dwu- i czterokołowych. Następnie na krótko przeniósł się do Monako, po czym wrócił do Włoch. Tam założył RTR, najpierw firmę konsultingową, a następnie firmę marketingu sportowego, którą ostatecznie przeniósł z powrotem do Londynu.
Recent Posts

Leave a Comment

Sponsoring F1 i CSR: Pozytywny wpływ, RTR Sports
Sponsoring F1 i CSR: Pozytywny wpływ, RTR Sports