In Formuła 1, Formuła1

Formuła 1 jest jednym z najbardziej regulowanych sportów na świecie. Fédération Internationale de l’Automobile (FIA) nadzoruje i egzekwuje zasady Formuły 1 poprzez złożony system kar, który ma na celu utrzymanie bezpieczeństwa, uczciwości i konkurencyjności wyścigów. Kary w F1 wahają się od niewielkich kar czasowych do dyskwalifikacji na cały sezon. Zrozumienie różnych rodzajów kar w F1 i sposobu ich stosowania jest kluczowe dla zespołów, kierowców i fanów.

Administratorzy

Za egzekwowanie przepisów F1 odpowiedzialni są stewardzi wyznaczeni przez FIA na każdy wyścig. W każdym Grand Prix bierze udział czterech stewardów, w tym steward kierowcy z niedawnym doświadczeniem w F1. Sędziowie zarządzają zawodami i badają wszelkie naruszenia przepisów sportowych lub technicznych. Są oni uprawnieni do nakładania sankcji w zależności od wagi naruszenia. Stewardzi działają autonomicznie, ale w razie potrzeby mogą zgłaszać incydenty do FIA w celu dalszej weryfikacji. Ich osądy i decyzje dotyczące kar podczas weekendu wyścigowego są ostateczne.

Rodzaje sankcji

Kary za przejeżdżanie i zatrzymywanie się

Kary drive-through” i “stop-go” wymagają od kierowcy przejechania przez pit lane bez zatrzymywania się na opony lub naprawy. Kara drive-through polega na kontynuowaniu jazdy przez boksy z maksymalną dozwoloną prędkością. W przypadku stop-go kierowca musi całkowicie zatrzymać się w wyznaczonym obszarze karnym na określony czas (zwykle 5 lub 10 sekund) przed wznowieniem wyścigu. Kary te są nakładane podczas wyścigu za drobne wykroczenia, takie jakprzekroczenie prędkości w pit lane,niebezpieczny wyjazd z pit stopu lub wyprzedzanie przy żółtych flagach. Czas stracony na przejazd lub pit stop działa jak kara.

charles-leclerc

Kary czasowe w wysokości 5 i 10 sekund

Kary w wysokości 5 lub 10 sekund są dodawane do ogólnego czasu wyścigu kierowcy za drobne wykroczenia, takie jak zepchnięcie innego kierowcy z toru. Są one nakładane po wyścigu przez stewardów. Kary czasowe mają na celu zminimalizowanie wpływu na wynik kierowcy przy jednoczesnym nałożeniu kary. Kary czasowe do 20 sekund mogą zostać nałożone za incydenty między kierowcami, które są uważane za incydenty wyścigowe, w których żaden z kierowców nie jest w pełni odpowiedzialny.

Kary sieciowe

Kary start owe mają zastosowanie do kwalifikacji i wymagają, aby kierowca wystartował z wcześniej określonej liczby pozycji startowych niższych niż jego wynik kwalifikacyjny. Powszechnie oceniane są zmiany silnika lub podzespołów mechanicznych przekraczające zalecaną liczbę na sezon, wymiany skrzyni biegów poza minimalnym cyklem życia i inne naruszenia techniczne, które oferują korzyści w zakresie osiągów, jeśli nie zostaną skontrolowane. Drobne zmiany w silniku i skrzyni biegów zwykle skutkują spadkiem o 5 lub 10 pozycji, podczas gdy większe ulepszenia układu napędowego mogą skutkować startem z tyłu stawki.

Punkty karne

Punkty karne są nakładane na superlicencję FIA kierowcy. Wszelkie wypadki na torze lub naruszenia przepisów sportowych mogą skutkować punktami karnymi oprócz innych przewidzianych sankcji. Jeśli kierowca zgromadzi 12 punktów karnych w okresie 12 miesięcy, automatycznie otrzyma zakaz startów w wyścigach. Powiadomienie o zakazie przywraca 12-miesięczny okres. Punkty karne wygasają po 12 miesiącach od ich nałożenia. System ten został zaprojektowany z myślą o recydywistach, którzy nie zmieniają swojego zachowania po zastosowaniu pierwszych sankcji.

Dyskwalifikacja w meczu

Niezwykle surową sankcją, jaką mogą nałożyć stewardzi, jest natychmiastowa dyskwalifikacja z wyników wyścigu. Powody to m.in. niezaliczenie kontroli technicznej po wyścigu, przekroczenie limitów przepływu paliwa i szczególnie niebezpieczne wykroczenia drogowe. Zdyskwalifikowany kierowca traci wszystkie punkty i punkty za podium zdobyte dzięki zajętej pozycji. Ich czasy kwalifikacyjne również zostały anulowane, co zmusiło ich do startu z pit lane w następnym wyścigu. W przypadku najpoważniejszych naruszeń mogą zostać nałożone zakazy konkurencji.

Dyskwalifikacje sezonowe

W przypadku poważnych naruszeń technicznych, które podważają legalność wyników zespołu w trakcie sezonu, FIA może całkowicie zdyskwalifikować go z mistrzostw konstruktorów i kierowców. Kara ta odbiera wszystkie punkty zdobyte w całym sezonie. Jest to ostateczność w przypadku naruszeń, takich jak nielegalne obchodzenie przepływomierzy paliwa lub korzystanie z zabronionych systemów kontroli trakcji. Ogromny koszt utraty wszystkich bonusów i nagród pieniężnych w mistrzostwach działa odstraszająco na duże oszustwa techniczne.

max-verstappen-toro rosso

Stosowanie sankcji

Stewardzi mają wyłączne prawo do nakładania kar podczas weekendu wyścigowego. W przypadku drobnych wykroczeń mających miejsce podczas sesji treningowej, czasy okrążeń przekraczające limity toru lub wykonane w niebezpieczny sposób mogą zostać usun ięte.

Podczas kwalifikacji

za każde naruszenie przepisów mogą zostać nałożone kary. Odprawy dla kierowców przed każdym weekendem wyścigowym wyjaśniają specjalne tymczasowe zasady, takie jak procedury żółtych flag specyficzne dla toru, aby zapewnić ich zrozumienie przed nałożeniem kar.

Stewardzi nakładają kary drive-through i stop-go, kontaktując się przez radio z szefem zespołu kierowcy, który popełnił wykroczenie. Zespół jest zobowiązany poinstruować swojego kierowcę, aby wjechał do boksu i poddał się procedurze karnej. Niewykonanie kary w ciągu 3 okrążeń od powiadomienia może skutkować dalszymi karami lub dyskwalifikacją. Kary czasowe, startowe i punktowe są przekazywane zespołom w oficjalnych komunikatach i nakładane automatycznie przez sędziów po zakończeniu wyścigu.

Sankcje podlegające przeglądowi, które wymagają oceny stewardów lub analizy nowych dowodów, są zgodne z tymi krokami:

 • Powiadomić konkurenta objętego dochodzeniem i wszelkie zainteresowane strony trzecie. Pozwala im to na zbadanie dowodów i przygotowanie obrony.
 • Przeprowadzenie przesłuchania, podczas którego strona oskarżona może przedstawić swoją wersję.
 • Rozstrzygnięcie i werdykt ZSS.
 • nałożyć sankcję, jeśli naruszenie zostanie potwierdzone.
 • Podanie szczegółów decyzji do wiadomości wszystkich konkurentów i opinii publicznej.

Cały proces ma być przejrzysty, zapewniając jednocześnie szybką decyzję podczas weekendów wyścigowych. Po wyścigu możliwości odwołania są ograniczone, jeśli pojawią się nowe dowody dotyczące decyzji stewardów.

Czynniki dotkliwości sankcji

Podejmując decyzję o sankcjach, komisarze oceniają te czynniki łagodzące i obciążające:

 • Waga i charakter naruszenia. Naruszenia techniczne, które mają bezpośredni wpływ na osiągi samochodu, są traktowane bardziej surowo.
 • Powtarzające się vs. pojedyncze przypadki. Recydywa uzasadnia surowsze kary w ramach systemu punktów karnych.
 • Umyślne lub nieumyślne. Celowe oszukiwanie lub niebezpieczna jazda skutkują zwiększoną karą.
 • Uzyskana przewaga. Kary mają na celu wyeliminowanie wszelkich korzyści wynikających z naruszeń.
 • Wpływ na innych konkurentów. Wypadki, które wpływają na wynik wyścigu dla innych kierowców, mogą prowadzić do surowszych kar.
 • Wyrządzone szkody. Wypadki powodujące szkody lub obrażenia uzasadniają surowsze kary.
 • Współpraca podczas przesłuchań. Przyznanie się do winy i okazanie skruchy może w niektórych przypadkach zmniejszyć wymiar kary.

Stewardzi mają dużą swobodę w ocenie czynników sytuacyjnych i określaniu odpowiednich sankcji sportowych. FIA zachowuje prawo do uchylenia decyzji stewardów w wyjątkowych okolicznościach, jeśli istnieją dowody na poważne niespójności lub błędną interpretację przepisów.

Dlaczego kary są kluczowe w F1

Rozbudowany system kar w F1 istnieje z trzech podstawowych powodów:

 1. Zapewnienie bezpieczeństwa – Surowe kary za niebezpieczną jazdę i niebezpieczne samochody zniechęcają zespoły do obniżania poziomu bezpieczeństwa w imię osiągów.
 2. Utrzymanie konkurencyjności – przepisy techniczne i sportowe mają na celu utrzymanie konkurencji i ograniczenie wydatków w celu zapewnienia stabilności finansowej. Sankcje zapobiegają niekontrolowanemu rozwojowi.
 3. Promowanie sprawiedliwości – zasady obowiązują w równym stopniu wszystkie zespoły i kierowców.

  piloci

  . Ścisłe egzekwowanie przepisów zapewnia równe szanse.

Kary są częścią wyzwania, jakim jest opanowanie Formuły 1. Znalezienie wydajności w ramach zasad i przesuwanie ich do granic możliwości bez przekraczania krawędzi to nazwa gry. Zarówno dla kierowców, jak i zespołów, trzymanie się linii wyznaczonych przez surowe kodeksy sportowe FIA oddziela mistrzów od reszty stawki.

Chociaż czasami mogą wydawać się surowe lub przesadne, pełny obraz sankcji F1 ma kluczowe znaczenie dla utrzymania bezpieczeństwa, konkurencyjności i uczciwości wyścigów na najwyższym poziomie sportów motorowych. Stewardzi mają pełne ręce roboty, nadzorując genialnych, ale czasami zbyt ambitnych kierowców i wyjątkowo skupionych inżynierów. Przez ponad 60 lat system mniej lub bardziej radził sobie z coraz większymi stawkami i ambicjami.

Czy możemy pomóc Ci podpisać najlepszą umowę sponsorską?

Riccardo Tafà
Riccardo Tafà
Riccardo ukończył prawo na Uniwersytecie Bolońskim. Swoją karierę rozpoczął w Londynie w dziale PR, a następnie zaczął pracować w branży pojazdów dwu- i czterokołowych. Następnie na krótko przeniósł się do Monako, po czym wrócił do Włoch. Tam założył RTR, najpierw firmę konsultingową, a następnie firmę marketingu sportowego, którą ostatecznie przeniósł z powrotem do Londynu.
Recent Posts

Leave a Comment

Rodzaje kar w Formule 1 i sposób ich stosowania: Przepisy FIA, RTR Sports
Rodzaje kar w Formule 1 i sposób ich stosowania: Przepisy FIA, RTR Sports