In Formuła1, Marketing sportowy

Saudi Arabian Oil Company, znana również jako Aramco, jest jednym z głównych sponsorów Formuły 1. Aramco jest jedną z największych firm na świecie pod względem obrotów i jest najbardziej dochodową firmą na świecie. Zajmuje się głównie poszukiwaniem, produkcją, rafinacją, dystrybucją i marketingiem ropy naftowej i jej pochodnych.

Saudi Aramco: globalny partner F1

Zaangażowanie Aramco w Formułę 1 rozpoczęło się w 2020 roku, kiedy to firma podpisała długoterminową globalną umowę partnerską z serią wyścigową. Dziesięcioletnia umowa ma być warta 45 milionów dolarów rocznie. Jako sponsor, Aramco dąży do zwiększenia widoczności i rozpoznawalności swojej marki na arenie międzynarodowej. Umowa obejmuje obecność marki Aramco na torach F1 w różnych wyścigach, na platformach cyfrowych i w transmisjach z wyścigów. Ponadto partnerstwo miało na celu promowanie zrównoważonego rozwoju i napędzanie postępu technologicznego w sportach motorowych.

To strategiczne partnerstwo z Formułą 1 stanowi kamień milowy w wysiłkach firmy zmierzających do zwiększenia widoczności i rozpoznawalności jej marki na całym świecie. Kluczowym aspektem tej współpracy jest zaangażowanie w rozwój zrównoważonych paliw i paliwooszczędnych technologii silnikowych. Aramco, jako wiodąca firma naftowo-gazowa, pracuje nad rozwojem zaawansowanych środków smarnych i wysokowydajnych zrównoważonych paliw dla technologii transportu.
Partnerstwo jest zgodne z planami Formuły 1, aby stać się neutralnym pod względem emisji dwutlenku węgla do 2030 roku i skupić się na inicjatywach na rzecz zrównoważonego rozwoju.

2022_french_grand_prix_52278951366Grand Prix Arabii Saudyjskiej

Zaangażowanie Aramco w Formułę 1 zbiega się również z wprowadzeniem Grand Prix Arabii Saudyjskiej, dodanego do kalendarza w 2021 roku.
Jest to nocny wyścig odbywający się na torze ulicznym w Jeddah i stanowi znaczący krok w wysiłkach kraju na rzecz dywersyfikacji gospodarki.
Przetarg ma na celu stymulowanie inwestycji w infrastrukturę, turystykę i tworzenie miejsc pracy. Projekt ma na celu zaangażowanie lokalnych społeczności i stworzenie wzrostu gospodarczego w Arabii Saudyjskiej, przy jednoczesnym rozszerzeniu oferty rozrywkowej i sportowej w ramachinicjatywy Vision 2030 i jej celów dywersyfikacji i rozwoju gospodarczego.

Aramco i Aston Martin F1

Zespół Aston Martin F1, obecnie znany jako Aston Martin Aramco Cognizant Formula 1 Team, jest kolejnym beneficjentem inwestycji sponsorskich Aramco. Na mocy długoterminowej umowy sponsorskiej, podpisanej w 2022 roku, Aramco staje się partnerem tytularnym i sponsorem zespołu, nabywając wyłączne prawa do marki i sponsoringu. Partnerstwo obejmuje również umowę licencyjną, która pozwala na wykorzystanie materiałów niemetalicznych opracowanych przez Aramco w bolidach zespołu F1.
Według prasy branżowej, kontrakty zawierają opcję dla Aramco na posiadanie 10% udziałów w zespole F1.

fia_f1_austria_2022_nr._18_strollPodejście strategiczne

Pierwsza oferta publiczna Aramco (IPO) i jej partnerstwo z Formułą 1 zostały ułatwione przez Saudyjski Publiczny Fundusz Inwestycyjny, który posiada znaczący udział w spółce naftowo-gazowej. To długoterminowe partnerstwo nie tylko przyczynia się do rozwoju Formuły 1 jako globalnego sportu, ale także pomaga Aramco zdywersyfikować swoją działalność i wzmocnić swoją międzynarodową obecność.

Podsumowując i przedstawiając możliwe przyszłe scenariusze

Sponsorowanie przez Aramco Formuły 1 i zespołu Aston Martin jest strategicznym posunięciem mającym na celu wzmocnienie globalnej obecności marki i pokazanie jej zaangażowania w zrównoważone paliwa i zaawansowane technologie, wykraczając poza tradycyjne możliwości sponsoringu i brandingu. Otwiera to drzwi do dalszej współpracy w obszarach takich jak badania i rozwój, zrównoważony rozwój i zaangażowanie społeczności.

Jednym z potencjalnych obszarów współpracy może byćrozwój nowych materiałów i technologii do wykorzystania w samochodach Formuły 1. Doświadczenie Aramco w dziedzinie materiałoznawstwa i zaawansowanych środków smar nych można wykorzystać do poprawy osiągów i wydajności samochodów przy jednoczesnym zmniejszeniu ich wpływu na środowisko. Współpraca ta może prowadzić do innowacji nie tylko w sportach motorowych, ale także w szerszym sektorze motoryzacyjnym i energetycznym.

Innym potencjalnym obszarem współpracy jestedukacja i rozwój siły roboczej. Aramco i Formuła 1 mogą współpracować przy tworzeniu programów edukacyjnych i inicjatyw promujących naukę, technologię, inżynierię i matematykę(STEM). Wspierając kolejne pokolenie inżynierów, techników i badaczy, partnerstwo może przyczynić się do rozwoju wykwalifikowanej siły roboczej w sektorach energii i sportów motorowych.

Co więcej, partnerstwo ma potencjał, aby rozszerzyć się na inne regiony, promując sporty motorowe i tworząc nowe możliwości dla lokalnych talentów. Wspierając rozwój lokalnych zespołów wyścigowych, programy poszukiwania talentów i możliwości edukacyjne, Aramco i Formuła 1 mogą wspierać kwitnący ekosystem sportów motorowych na Bliskim Wschodzie i poza nim.

Współpraca między Aramco, Formułą 1 i Aston Martin F1 nie ogranicza się do tradycyjnego sponsoringu i działań brandingowych. Otwiera to możliwości współpracy w zakresie badań i rozwoju, zrównoważonego rozwoju, edukacji i lokalnego wzrostu gospodarczego. Badając te możliwości, partnerstwo może przyczynić się do ewolucji zarówno sportu, jak i sektora energetycznego, jednocześnie promując zrównoważony rozwój i tworząc trwałe korzyści dla społeczności, którym służą.


Pictures from the Top

Description Ferrari at the 2022 French Grand Prix
Author nabtifal
This file is licensed under the Creative Commons Attribution 2.0 Generic license.

Description Nr. 18 Stroll
AuthorLukas Raich
This file is licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license.
Czy możemy pomóc Ci podpisać najlepszą umowę sponsorską?

Riccardo Tafà
Riccardo Tafà
Riccardo ukończył prawo na Uniwersytecie Bolońskim. Swoją karierę rozpoczął w Londynie w dziale PR, a następnie zaczął pracować w branży pojazdów dwu- i czterokołowych. Następnie na krótko przeniósł się do Monako, po czym wrócił do Włoch. Tam założył RTR, najpierw firmę konsultingową, a następnie firmę marketingu sportowego, którą ostatecznie przeniósł z powrotem do Londynu.
Recent Posts

Leave a Comment

F1 – sponsoring Aramco: co musisz wiedzieć, RTR Sports
F1 – sponsoring Aramco: co musisz wiedzieć, RTR Sports