In Spor Pazarlaması, Spor Sponsorluğu

Günümüzün hızla değişen iş dünyasında, şirketlerin rekabette bir adım önde olmak için yenilikçi pazarlama stratejilerini keşfetmeleri her zamankinden daha önemli hale geldi.

Bu blogda, sponsorluğun şirketlerin olağanüstü büyüme elde etmeleri için en iyi araç olmasının altı ikna edici nedenini ele alıyoruz. Özellikle motor sporlarının sponsorluk için neden ideal bir seçim olduğunu da konuşacağız.

sponsorluk faali̇yetleri̇

Benzeri görülmemiş marka görünürlüğü

Sponsorluk, çeşitli platformlarda milyonlarca potansiyel müşteriye ulaşarak benzeri görülmemiş düzeyde bir marka teşhiri sağlayabilir. Güney Kaliforniya Üniversitesi (USC) tarafından yapılan bir araştırma, sadece spor sponsorluğunun yılda 60 milyar ABD dolarının üzerinde küresel gelir sağlayabileceğini ortaya koymuştur (1). Şirketler bu maruziyeti kullanarak markayla güçlü bir ilişki kurabilir ve bu da ciro artışına önemli ölçüde katkıda bulunabilir.

Örnek: Coca-Cola’nın Olimpiyat Oyunları ile uzun süredir devam eden ortaklığı, markanın küresel bir içecek lideri olarak konumunu güçlendirmesine yardımcı oldu.

Hedeflenen kitleye ulaşma

Sponsorluk, şirketlerin belirli kitlelere ulaşmasını sağlayarak pazarlama çabalarının doğru hedef demografide yankı bulmasını sağlar. Nielsen Sports tarafından yapılan bir araştırmaya göre, sporseverlerin %85’i, tuttukları takıma ya da sporcuya sponsor olan bir marka hakkında daha olumlu bir algıya sahiptir (2). Bu hedefli yaklaşım, şirketlerin pazarlama yatırımlarını en üst düzeye çıkarmalarını, cirolarını ve marka sadakatini artırmalarını sağlar.

Örnek: Ekstrem spor etkinliklerine ve sporculara sponsor olmak Red Bull’un daha genç ve maceracı bir kitleyle bağlantı kurmasına yardımcı oldu.

Daha fazla güvenilirlik ve güven

Sponsorluk, tüketicilerin gözünde bir markanın güvenilirliğini ve güvenini büyük ölçüde artırabilir. Harvard Business School’un yakın zamanda yaptığı bir araştırma, müşterilerin en sevdikleri etkinliklere veya amaçlara sponsor olan markalardan alışveriş yapma olasılıklarının daha yüksek olduğunu ortaya koymuştur (3). Bu artan güven, müşteriler markaya daha sadık hale geldikçe ciro artışına dönüşebilir.

Örnek: Wimbledon tenis şampiyonasının sponsorluğu IBM’in lider teknoloji sağlayıcısı olarak itibarını pekiştirdi.

Benzersiz yatırım getirisi (ROI)

Sponsorluk önemli bir yatırım getirisi sağlayabilir, bu da cirolarını artırmak isteyen şirketler için cazip bir seçenek haline getirir. McKinsey & Company tarafından yapılan bir araştırmaya göre, sponsorluğa stratejik olarak yatırım yapan şirketler %300’e varan bir yatırım getirisi bekleyebilir (4). Şirketler sponsorluk stratejilerini net hedeflerle uyumlu hale getirerek yatırımlarının etkisini en üst düzeye çıkarabilirler.

Örnek: Mercedes-Benz’in Formula 1 takımıyla olan ortaklığı satışların artmasını ve marka bilinirliğinin artmasını sağlamıştır.

Ağ oluşturma ve ortaklık fırsatları

Sponsorluk, şirketlere diğer marka ve kuruluşlarla ağ kurma ve kârlı ortaklıklar kurma konusunda benzersiz fırsatlar sunar. Bu işbirlikleri, değerli çapraz tanıtım faaliyetlerine yol açabilir ve ciroyu daha da artırabilir.

Örnek: Nike ve Apple arasında Nike+ ürün grubu için yapılan işbirliği, her iki markanın da pazar erişimini genişletmesini ve gelirlerini artırmasını sağladı.

Çalışan katılımının ve moralinin artırılması

Sponsorluk, çalışanların bağlılığını ve moralini artırmada da önemli bir rol oynayabilir. Georgia Üniversitesi’nde yapılan bir araştırma, şirketlerinin sponsorluk faaliyetlerinden gurur duyan çalışanların katılım ve motivasyonlarının daha yüksek olduğunu ortaya koymuştur (5). Bu artan bağlılık, üretkenliğin artmasına ve nihayetinde cironun yükselmesine yol açabilir.

Örnek: Microsoft’un çeşitli topluluk girişimlerine sponsor olması, olumlu bir çalışma kültürünü teşvik ederek başarısına katkıda bulunmuştur.

Sponsorluğun gücünü artırmak

Pazarlama stratejisinin entegrasyonu: Sponsorluk programları, bir şirketin genel pazarlama stratejisine sorunsuz bir şekilde entegre edilebilir ve tanıtım çabalarının etkisini en üst düzeye çıkarır. Şirketler, sponsorluk faaliyetlerini dijital pazarlama, sosyal medya ve geleneksel reklam kampanyalarıyla uyumlu hale getirerek hedef kitlelerinde yankı uyandıran tutarlı bir mesaj oluşturabilirler. Bu entegre yaklaşım, satışlarda ve marka sadakatinde önemli bir artış sağlayabilir.

Örnek: American Express, spor takımlarının ve etkinliklerinin sponsorluğunu dijital pazarlama kampanyalarıyla başarılı bir şekilde entegre ederek müşteri katılımını teşvik ediyor ve satışları artırıyor.

Çalışanlar ve kadın liderler için kaynak grupları: Sponsorluk, işyerinde çeşitliliğin ve kapsayıcılığın teşvik edilmesinde kilit bir rol oynayabilir. Şirketler, çalışan kaynak gruplarına (ERG’ler) sponsor olarak ve kadın liderleri destekleyerek, en iyi yetenekleri çeken ve elinde tutan kapsayıcı bir işyeri kültürünü teşvik edebilir. McKinsey & Company tarafından yapılan bir araştırma, çeşitlendirilmiş üst düzey liderlere sahip şirketlerin finansal performans açısından daha az çeşitlendirilmiş meslektaşlarından daha iyi performans gösterdiğini ortaya koymuştur (1). Şirketler, kadınları ve azınlıkları destekleyen sponsorluk programlarına yatırım yaparak değerli bilgiler edinebilir ve inovasyonu teşvik edebilir.

Procter & Gamble, kadın liderleri güçlendirmeye odaklanan ERG’lere ve etkinliklere sponsor olarak daha çeşitli ve kapsayıcı bir çalışma ortamı yaratılmasına yardımcı olmaktadır.

Niş pazarlara açılma: Sponsorluk, niş pazarlara girmek veya yeni kitlelere ulaşmak isteyen şirketler için etkili bir araç olabilir. Şirketler, belirli bir pazarı hedefleyen etkinliklere, takımlara veya kuruluşlara sponsor olarak, aksi takdirde ulaşılması zor olan potansiyel müşterilerle temasa geçebilirler. Bu hedefli yaklaşım, bu demografik nişler arasında satışların ve marka sadakatinin artmasını sağlayabilir.

Örnek: GoPro’nun ekstrem spor etkinliklerine ve sporculara sponsor olması, markanın macera tutkunları arasında aksiyon kameraları için önde gelen tercih haline gelmesine yardımcı oldu.

Marka imajının güçlendirilmesi ve çalışanların işe alınması: Bir şirketin sponsorluk faaliyetleri, marka imajını şekillendirmede ve en iyi yetenekleri çekmede önemli bir rol oynayabilir. Bir şirket, kurumsal değerleri ve hedefleri doğrultusunda etkinliklere veya girişimlere sponsor olarak, olumlu etki yaratmaya kendini adamış bir sektör lideri olarak itibarını güçlendirebilir. Bu gelişmiş marka imajı çalışanların işe alınmasına yardımcı olabilir, çünkü iş arayanların çoğu bir kariyer hamlesine karar verirken bir şirketin sosyal ve çevresel amaçlara bağlılığını göz önünde bulundurur (2).

Örnek: Google’ın çeşitli çevre girişimlerine sponsor olması, çevre dostu bir şirket olarak marka imajını güçlendirmiş ve sürdürülebilirliğe değer veren çalışanları çekmiştir.

Diğer şirketlerden öğrenme: Sponsorluk, şirketlere diğer şirketlerden değerli bilgiler ve dersler sağlayabilir. Şirketler, daha büyük markalarla işbirliği yaparak veya farklı sektörlerden üst düzey liderlerin bir araya geldiği etkinliklere sponsor olarak yeni fikirlere, en iyi uygulamalara ve başarı stratejilerine erişebilirler. Bu bilgi alışverişi inovasyonu körükleyebilir ve büyümeyi teşvik edebilir.

Örnek: Konferanslara veya ticaret fuarlarına sponsor olan küçük şirketler, daha büyük, daha köklü şirketler tarafından benimsenen stratejiler hakkında bilgi edinebilir ve daha etkili bir şekilde büyümelerine ve rekabet etmelerine yardımcı olabilir.

Potansiyel tuzaklar ve zorluklarla yüzleşmek:

Olumsuz çağrışımlardan kaçınmak: Sponsorluk çok sayıda fayda sağlayabilse de, şirketlerin etkinliklere veya kuruluşlara sponsor olmakla ilişkili potansiyel riskleri dikkatle değerlendirmeleri önemlidir. Sponsor olunan bir etkinlikle ilgili olumsuz bir çağrışım veya tartışma marka imajına zarar verebilir ve müşterilerin güvenini kaybetme riskini doğurabilir. Bu riski azaltmak için şirketler kapsamlı bir araştırma yapmalı ve sponsor ortaklarını dikkatle seçmelidir.

Fırsat eşitliğinin sağlanması: Şirketler sponsorluk programlarının başta kadınlar ve azınlıklar olmak üzere tüm demografik gruplar için fırsat eşitliğini teşvik etmesini sağlamalıdır. Sponsorluk fonlarının büyük çoğunluğu hala beyaz erkeklere gitmekte, kadınlar ve azınlıklar için daha az fırsat yaratmaktadır (3). Şirketler, çeşitlilik içeren sponsorluk girişimlerine proaktif olarak yatırım yaparak daha kapsayıcı bir ortamı teşvik edebilir ve olumlu değişime katkıda bulunabilirler.

Örnek: Visa, kadın sporlarını desteklemeye ve sponsorluk alanındaki cinsiyet uçurumunu kapatmaya, kadın sporcuları güçlendirmeye ve eşitliği teşvik etmeye kararlıdır.

Akran baskısının üstesinden gelmek: Birçok yönetici, rakiplerinin katılımı veya algılanan sektör normları nedeniyle etkinliklere veya takımlara sponsor olma konusunda baskı altında hissedebilir. Şirketler buna direnmeli ve bir taahhütte bulunmadan önce potansiyel bir sponsorluğun genel stratejileri ve iş hedefleriyle uyumunu dikkatle değerlendirmelidir. Küçük şirketler, büyük markaları körü körüne takip etmek yerine, kendi hedef pazarlarına ve büyüme hedeflerine uygun sponsorluk fırsatları bulmaya odaklanmalıdır.

Ek eğitim ve destek sağlayın: Sponsorluk programlarının başarılı olmasını sağlamak için şirketler, çalışanları ve sponsor ortakları için ek eğitim ve kaynaklara yatırım yapmalıdır. Bu destek, sponsorluğun faydalarını en üst düzeye çıkarmaya yardımcı olabilir ve şirketin genel başarısına katkıda bulunabilir.

Örnek: IBM, Wimbledon Tenis Şampiyonası gibi sponsor iş ortaklarına kapsamlı eğitim ve destek sağlayarak teknoloji çözümlerinin başarılı bir şekilde uygulanmasını sağlar.

Sonuç olarak sponsorluk, şirketlere daha fazla marka görünürlüğü, hedef kitle, artan güvenilirlik ve harcanan her dolar için benzersiz bir yatırım getirisi gibi sayısız fayda sunan etkili bir pazarlama şeklidir. Şirketler, sponsorluğu genel pazarlama stratejilerine stratejik olarak entegre ederek büyümeyi teşvik edebilir ve iş hedeflerine ulaşabilirler. Ancak şirketlerin sponsorlukla ilgili olumsuz çağrışımlar, eşit olmayan fırsatlar, akran baskısı ve ek eğitim ve destek ihtiyacı gibi potansiyel tuzakların ve zorlukların farkında olması önemlidir. Şirketler bu zorlukların üstesinden gelerek güçlü bir pazarlama aracı olarak sponsorluğun tüm potansiyelinden faydalanabilir ve satışlar, marka imajı ve çalışan memnuniyeti üzerinde olumlu bir etki yaratabilir.

Motor sporları sponsorluk için neden en iyi seçimdir?

Sponsorluğun faydalarını ortaya koyduğumuza göre, özellikle motor sporlarının sponsorluk arayan şirketler için neden ideal bir seçim olduğuna bakalım.

Küresel erişim: Formula 1 ve NASCAR gibi motor sporları etkinlikleri dünya çapında bir hayran kitlesine sahiptir ve milyonlarca seyirciyi çekmektedir (6). Bu küresel teşhir, sponsor şirketlerin marka bilinirliğini ve cirolarını önemli ölçüde artırabilir.

Yüksek gelirli demografi: motor sporları meraklıları genellikle yüksek gelirli bir demografiyi temsil eder ve bu da onları premium markalar için cazip bir hedef grup haline getirir (7). Şirketler, etkinliklere veya motor sporları takımlarına sponsor olarak bu kârlı pazar segmentine girebilir ve satışlarını artırabilir.

Teknolojik yenilik: Motor sporları en son teknoloji ve yenilikle eş anlamlıdır. Motor sporları etkinliklerine veya takımlarına sponsor olmak, bir markayı sektöründe ileriye dönük bir lider olarak konumlandırmaya yardımcı olabilir ve bu da ciroda artışa dönüşebilir.

Örnek: Audi’nin motor sporlarına katılımı, ileri teknolojisini ve mühendislik becerisini sergilemesine olanak tanıyarak yenilikleri takdir eden müşterilerin ilgisini çekmiştir.

Uzun vadeli ortaklıklar: Motor sporları sponsorluğu genellikle uzun vadeli taahhütler içerir ve şirketlerin seçtikleri takımlar veya etkinliklerle güçlü ilişkiler kurmasına olanak tanır. Bu kalıcı ortaklıklar çok sayıda tanıtım fırsatına yol açarak marka görünürlüğünü ve satışları artırabilir.

Örnek: Shell’in Ferrari ile ortaklığı 50 yılı aşkın bir süredir devam etmekte ve her iki markanın da motor sporları dünyasındaki varlığını pekiştirmektedir.

Kapsamlı medya kapsamı: Motor sporları etkinlikleri medyada geniş yer bulur ve sponsorlara televizyonda, internette ve yazılı basında değerli bir görünürlük sunar. Bu yaygın kapsam, marka bilinirliğini önemli ölçüde artırabilir ve cironun artmasına yardımcı olabilir.

Kurumsal ağırlama fırsatları: Motor sporları etkinlikleri sponsorlara benzersiz kurumsal ağırlama deneyimleri sunarak müşterileri eğlendirmelerini, ilişkiler kurmalarını ve yeni işler kazanmalarını sağlar. Bu özel fırsatlar, kalıcı ve kârlı ilişkilere ve artan ciroya yol açabilir.

Bu blogda sunulan çok sayıda kanıt, özellikle motor sporları alanında sponsorluğun benzersiz faydalarını vurgulamaktadır. Şirketler sponsorluğun gücünden yararlanarak markalarını daha önce görülmemiş bir şekilde tanıtabilir, hedef kitlelere ulaşabilir, güvenilirliklerini artırabilir, olağanüstü yatırım getirisi elde edebilir, değerli ortaklıklar kurabilir ve çalışan bağlılığını artırabilirler.

Motor sporlarının küresel erişimi, yüksek gelirli demografik yapısı, teknolojik yenilikleri, uzun vadeli ortaklık potansiyeli, geniş medya kapsamı ve özel kurumsal ağırlama fırsatları ile motor sporları sponsorluğunun geliri artırmak için son derece etkili bir pazarlama aracı olduğu açıktır.

Üst düzey karar alıcılar olarak, şimdi sponsorluk ve motor sporlarının inanılmaz potansiyelini yakalama zamanıdır. İş planınıza sponsorluğu dahil ederek şirketinizi yeni zirvelere taşıma ve olağanüstü bir büyüme elde etme fırsatını kaçırmayın.

 


Sources:

University of Southern California. (2020). Sports Sponsorship Revenue to Reach $60 Billion in 2020. Retrieved from https://news.usc.edu/

Nielsen Sports. (2019). How Sponsorship Affects Brand Perception. Retrieved from https://www.nielsen.com/

Harvard Business School. (2018). The Effect of Sponsorship on Customer Attitudes. Retrieved from https://www.hbs.edu/

McKinsey & Company. (2017). Maximizing Sponsorship ROI. Retrieved from https://www.mckinsey.com/

University of Georgia. (2016). Employee Engagement and Sponsorship. Retrieved from https://www.uga.edu/

Formula 1. (2021). Formula 1 Global Fan Base. Retrieved from https://www.formula1.com/

Forbes. (2020). The Wealthy Demographics of Motorsport Fans. Retrieved from https://www.forbes.com/

McKinsey & Company. (2018). Delivering through Diversity. Retrieved from https://www.mckinsey.com/

Cone Communications. (2016). Cone Communications Employee Engagement Study. Retrieved from https://www.conecomm.com/ 

Women's Sports Foundation. (2020). Chasing Equity: The Triumphs, Challenges, and Opportunities in Sports for Girls and Women. Retrieved from https://www.womenssportsfoundation.org/
En iyi sponsorluk anlaşmanızı imzalamanıza yardımcı olabilir miyiz?

Riccardo Tafà
Riccardo Tafà
Managing Director for RTR Sports, Riccardo graduated in law at the University of Bologna. He began his career in London in PR, then started working in two and four-wheelers. A brief move to Monaco followed before returning to Italy. There he founded RTR, first a consulting firm and then a sports marketing company which, eventually, he moved back to London.
Recent Posts

Leave a Comment

Sponsorluğun şirketinizin cirosunu artırmak için en iyi araç olmasının 6 araştırma destekli nedeni, RTR Sports
Sponsorluğun şirketinizin cirosunu artırmak için en iyi araç olmasının 6 araştırma destekli nedeni, RTR Sports