In Sportovní marketing, Sportovní sponzoring

Na dnešním vysoce konkurenčním trhu sportovního sponzoringu se společnosti snaží dosáhnout maximální návratnosti investic a budovat pevné vztahy se svými zákazníky.
Pro rozhodování významných značek je zásadní pochopit, jak mohou různé strategie ovlivnit nákupní chování, zlepšit zapojení zákazníků a jak jdou sportovní sponzoring a věrnost značce ruku v ruce.

Tento příspěvek se zabývá významem zážitkového marketingu v rámci
sportovních sponzorů

a zdůrazňuje jeho potenciál při vytváření nezapomenutelných událostí, které zvyšují hodnotu značky sponzora. Budeme také diskutovat o úloze spolehlivosti a masmediálních kanálů jako účinných nástrojů pro zvyšování povědomí v této oblasti.

Kromě toho se budeme zabývat strategiemi pro maximalizaci návratnosti investic prostřednictvím cílených kampaní a určením klíčových kroků v celém marketingovém procesu. Rostoucí zastoupení kryptoměnových společností ve sportovním sponzoringu – zejména prostřednictvím smluv o právu na pojmenování stadionu a umisťování jejich log na dresy – ukazuje zajímavý trend, který stojí za to prozkoumat. Nakonec se podělíme o údaje o důležité korelaci mezi sportovním sponzoringem a věrností značce, která posouvá spotřebitele od pouhého povědomí ke skutečnému záměru nákupu díky efektivnímu využití možností sportovního sponzoringu.

Obsah:

 • Vliv zážitkového marketingu na sportovní sponzoring
 • Začlenění zážitkových marketingových aktivit do sponzorovaných akcí
 • Posílení hodnoty značky sponzora prostřednictvím nezapomenutelných zážitků
 • Spolehlivost a masové distribuční kanály ve sportovním sponzoringu
  • Tradiční masmediální kanály jako účinné nástroje zvyšování informovanosti
  • Využití faktoru důvěry spojeného se sportovním sponzoringem
 • Maximalizace návratnosti investic prostřednictvím efektivních sponzorských kampaní
  • Určete klíčové fáze celého marketingového procesu.
  • Strategie pro maximalizaci návratnosti investic prostřednictvím cílených kampaní sportovního sponzoringu
 • Kryptoměnové společnosti posilují svou přítomnost prostřednictvím sportovního sponzoringu
  • Dohody o právech na pojmenování stadionu jako platforma pro zviditelnění značky
  • Umístění loga na týmových dresech a merchandisingových předmětech
 • Přechod spotřebitelů od povědomí k záměru nákupu
  • Strategie pro zlepšení zapojení zákazníků prostřednictvím sportovního sponzoringu
 • Často kladené otázky týkající se sportovního sponzoringu a věrnosti značce
  • Jak sponzoring ovlivňuje věrnost značce?
  • Jak značky profitují ze sportovního sponzoringu?
  • Jaký je vztah mezi sponzoringem a značkou?
  • Jak sponzoring ovlivňuje sport?
 • Závěr

sportovní sponzoring

Vliv zážitkového marketingu na sportovní sponzoring

Nedávná studie na Tchaj-wanu zkoumala dopad malé sportovní sponzorské kampaně na spokojenost spotřebitelů a jejich následný nákupní záměr. Bylo zjištěno, že 36 % rozdílů ve spokojenosti s akcí bylo způsobeno aktivací zážitkového marketingu, což zdůrazňuje jeho význam pro zlepšení zapojení zákazníků a podporu prodeje.

Začlenění zážitkových marketingových aktivit do sponzorovaných akcí

Zážitkový marketing spočívá ve vytváření mimořádných okamžiků pro zákazníky prostřednictvím interaktivních, poutavých a strhujících aktivit. Začleněním těchto prvků do sportovních sponzorských kampaní mohou společnosti podpořit hlubší spojení mezi svou značkou a cílovou skupinou. Příkladem může být nabídka exkluzivního přístupu do zákulisí sportovních událostí nebo pořádání simulací virtuální reality, které fanouškům umožňují zažít vzrušení, jako by byli součástí svého oblíbeného týmu.

Posílení hodnoty značky sponzora prostřednictvím nezapomenutelných zážitků

Vytváření nezapomenutelných zážitků nejen zvyšuje angažovanost zákazníků, ale také zlepšuje hodnotu značky sponzora, což je rozhodující faktor ovlivňující nákupní chování spotřebitelů. Pokud si lidé díky příjemným zážitkům ze sponzorovaných akcí spojí s určitou značkou pozitivní emoce, je pravděpodobnější, že si k ní vytvoří loajalitu a budou v budoucnu uvažovat o nákupu jejích výrobků nebo služeb.

 • Vytvoření jedinečných fanouškovských zón: Vymezené oblasti na stadionech, kde mohou fanoušci komunikovat s vaší značkou prostřednictvím interaktivních her nebo soutěží a využívat exkluzivních výhod, jako jsou vzorky jídla zdarma nebo dárky s produkty/službami vaší společnosti zdarma.
 • Využití sociálních médií: Vyzvěte účastníky sponzorovaných akcí, aby se podělili o své zajímavosti pomocí určených hashtagů; to pomůže posílit vaše online sdělení a zároveň získat cenný obsah generovaný uživateli (UGC) pro budoucí marketingové aktivity.
 • VIP zážitky: Nabídněte prémiové balíčky pohostinnosti, které zahrnují setkání se sportovci, přístup do exkluzivních salonků nebo diváckých míst a další příležitosti určené k vytvoření trvalých vzpomínek pro vaše nejcennější zákazníky.

Začlenění zážitkových marketingových aktivit do sportovních sponzorských kampaní může mít významný dopad na úroveň spokojenosti spotřebitelů a jejich záměry nakupovat. Vytvořením nezapomenutelných zážitků, které rezonují s cílovou skupinou, mohou společnosti posílit hlubší vazby mezi svou značkou a potenciálními zákazníky, což v konečném důsledku vede k dlouhodobému růstu prodeje.

Sponzoři mohou využít zážitkový marketing k vytvoření významného a trvalého dojmu na cílovou skupinu a k posílení vztahů se spotřebiteli. Využitím masmediálních kanálů ve sportovním sponzoringu mohou značky dále posílit svou přítomnost a zároveň pokračovat v budování pevných vztahů se spotřebiteli.

Zásadní aspekt: Zážitkový marketing má zásadní význam pro zlepšení zapojení zákazníků a podporu prodeje sportovních sponzorských kampaní. Začlenění interaktivních, strhujících a poutavých aktivit, jako jsou jedinečné fanouškovské zóny, využití sociálních médií a VIP zážitky, může podpořit hlubší spojení mezi značkami a cílovými skupinami a zároveň zvýšit hodnotu značky sponzora prostřednictvím nezapomenutelných zážitků. Vytváření nezapomenutelných okamžiků nejenže zvyšuje úroveň spokojenosti spotřebitelů, ale také ovlivňuje jejich nákupní záměry tím, že vytváří pozitivní emoce vůči konkrétní značce.

Spolehlivost a masové distribuční kanály ve sportovním sponzoringu

V roce 2023 došlo k výraznému nárůstu reklamy na značky v různých médiích, jako je televize a rozhlas. Jedním z hlavních důvodů tohoto nárůstu je důvěra veřejnosti spojená se sportovním sponzoringem. Studie totiž prokázaly, že sportovní sponzoring může vést k průměrnému 10% zvýšení nákupního záměru ve srovnání s jinými formami reklamy.

Tradiční média (televize – rozhlas) jako účinné nástroje zvyšování povědomí

Sportovní sponzorské kampaně jsou velmi účinné při zvyšování povědomí veřejnosti díky své schopnosti oslovit široké publikum prostřednictvím tradičních masmediálních kanálů, jako je televizní vysílání nebo rozhlasové pořady. Tyto platformy poskytují rozsáhlé pokrytí během významných sportovních událostí, což značkám umožňuje využít zvýšené sledovanosti a zároveň se spojit s populárními týmy nebo sportovci.

Využití faktoru důvěry spojeného se sportovním sponzoringem

 • Sponzoring sportovců: Značky často využívají popularity a důvěryhodnosti slavných sportovců tím, že je nechávají vystupovat v reklamách nebo s nimi uzavírají sponzorské smlouvy. Tato strategie pomáhá vytvářet důvěru mezi fanoušky, kteří tyto osobnosti obdivují na hřišti i mimo něj.
 • Partnerství s týmy: Spojení značky se sportovními týmy vytváří pozitivní asociace mezi výkony na hřišti a kvalitou produktů mimo hřiště, což dále zvyšuje důvěru spotřebitelů ve sponzorované produkty/služby.
 • Sponzorství akce: Sponzorování významných sportovních událostí, jako jsou olympijské hry nebo mistrovství světa ve fotbale, mistrovství světa F1 nebo MotoGP, nabízí značkám příležitost spojit se s prestižními světovými platformami, které jsou široce uznávány pro svůj závazek k dokonalosti a fair play.

Pro maximalizaci potenciálního dopadu sportovních sponzorských kampaní na nákupní chování je pro společnosti zásadní strategicky vybírat partnerství, která nejúčinněji rezonují s jejich cílovou skupinou. Využitím faktorů důvěry spojených s těmito partnerstvími – ať už se jedná o podporu sportovců, partnerství týmů nebo sponzorství akcí – mohou značky výrazně zvýšit důvěru spotřebitelů ve své produkty/služby a zároveň zvýšit celkovou míru konverze.

Sportovní sponzoring nabízí společnostem skvělou příležitost, jak posílit povědomí o své značce a podpořit loajalitu zákazníků, a tím zvýšit návratnost investic. Díky správným strategiím mohou společnosti využít cílené kampaně sportovního sponzoringu k další optimalizaci svých výnosů.

Základní východisko

Sportovní sponzoring
jsou velmi účinné při zvyšování povědomí o značce díky své schopnosti oslovit široké publikum prostřednictvím tradičních masových médií, jako je televizní vysílání nebo rozhlasové pořady. Značky mohou využít faktoru důvěry spojeného se sportovním sponzoringem tím, že v reklamách představují slavné sportovce, spolupracují s úspěšnými sportovními týmy nebo sponzorují významné sportovní události. Strategickým výběrem partnerství, která nejúčinněji rezonují s cílovou skupinou, mohou značky výrazně zvýšit důvěru spotřebitelů a zvýšit prodej.

Maximalizace návratnosti investic prostřednictvím efektivních sponzorských kampaní

Vzhledem k tomu, že společnosti nadále zdokonalují svůj přístup ke sportovním sponzorským kampaním, je nezbytné si uvědomit jejich potenciální dopad v každé fázi celého marketingového trychtýře, od zvyšování povědomí až po zvyšování efektivity při podpoře prodeje. Efektivní využití sponzoringu může maximalizovat návratnost investic (ROI) a vytvořit trvalé vztahy s cílovými zákazníky.

Identifikace klíčových fází celého marketingového trychtýře

Abyste mohli co nejlépe využít investice do sportovního sponzoringu, je nezbytné porozumět každé fázi celé cesty společnosti ke spotřebiteli, která se nazývá marketingový trychtýř. Tyto fáze zahrnují:

 • Zvyšování povědomí o značce a produktech/službách: Seznámení potenciálních zákazníků se značkou a produkty/službami.
 • Zájem: Upoutejte pozornost spotřebitele a vzbuďte zájem o svou nabídku.
 • Hodnocení: Podpořte spotřebitele, aby vaši značku považovali za vhodnou volbu mezi konkurencí.
 • Záměr nákupu: Motivujte spotřebitele, aby učinili skutečné rozhodnutí o nákupu nebo akci, která je povede k nákupu u vás.
 • Loajalita a propagace: Podpořte dlouhodobou loajalitu zákazníků a podpořte pozitivní povědomí o nich pro budoucí příležitosti k růstu.

Strategie pro maximalizaci návratnosti investic prostřednictvím cílených kampaní sportovního sponzoringu

Chcete-li optimalizovat návratnost svých investic do sportovního sponzoringu, zvažte zavedení těchto strategií:

 1. Vytváření zážitků na míru: Vytvářejte jedinečné zážitkové marketingové aktivity kolem sponzorovaných akcí, které mají ohlas u konkrétních segmentů publika. To pomůže vyvolat větší zapojení a pozitivní pocit vůči vaší značce. Dobrým příkladem tohoto přístupu jsou zážitkové marketingové kampaně společnosti Nike.
 2. Využijte poznatky založené na datech: Využijte pokročilé analytické nástroje ke shromažďování cenných informací o spotřebitelích, které vám umožní činit informovaná rozhodnutí o tom, které sportovní sponzorství přinese nejvyšší návratnost investic. Například analýza dat v procesu rozhodování o sponzoringu může pomoci určit partnerství s největším dopadem na vaši značku.
 3. Integrace mezi kanály: Zajistěte, aby byly vaše sportovní sponzorské akce integrovány s dalšími marketingovými aktivitami, jako jsou propagace na sociálních sítích, e-mailové kampaně nebo digitální reklamní iniciativy. Tato ucelená strategie posílí celkový dopad vaší kampaně a povede k vyšší návratnosti investic.

Zavedením správných strategií a využitím klíčových kroků kompletního marketingového trychtýře mohou společnosti maximalizovat návratnost investic prostřednictvím účinných sponzorských kampaní. Kryptoměnové společnosti nyní využívají této příležitosti k posílení své přítomnosti a zajišťují si práva na pojmenování stadionu a umístění loga na týmové dresy a merchandisingové předměty.

Závěr : efektivní kampaně sportovního sponzoringu mohou maximalizovat návratnost investic a budovat trvalé vztahy s cílovými zákazníky v každé fázi marketingové cesty. Aby společnosti optimalizovaly návratnost investic, musí vytvářet zážitky na míru, využívat poznatky založené na datech a integrovat sponzoring napříč kanály, aby posílily jeho dopad.

Kryptoměnové společnosti posilují svou přítomnost prostřednictvím sportovního sponzoringu

Jedním z odvětví, kde je zřejmý trend využívat sportovní sponzoring jako více než jen příležitost pro budování značky, jsou kryptoměnové společnosti, které v posledních letech posílily svou přítomnost na nebývalou úroveň prostřednictvím dohod o právech na pojmenování stadionu nebo umístění svých značek na týmové dresy či merchandisingové předměty. Taková partnerství zaručují vysokou viditelnost a důvěryhodnost spojenou s těmito sponzorskými akcemi.

Dohody o právech na pojmenování stadionu jako platforma pro zviditelnění značky

Vzestup kryptoměn vedl k rostoucímu počtu dohod o právech na pojmenování stadionů, do nichž se zapojily společnosti obchodující s digitálními měnami. Tato partnerství nabízejí výrazné zviditelnění značky a oslovení milionů fanoušků po celém světě prostřednictvím televizních akcí a živých vystoupení.

Umístění značek na týmových dresech a merchandisingových předmětech

Kromě práv na pojmenování stadionu je další účinnou strategií, kterou kryptoměnové společnosti využívají při sponzorování sportu, umístění jejich loga na týmové dresy nebo merchandisingové předměty. Využitím silného emocionálního pouta mezi fanoušky a jejich týmy mohou kryptoměnové společnosti nejen propagovat své značky během zápasů a událostí, ale také získat vysokou viditelnost. Pozoruhodným příkladem je smlouva společnosti Crypto.com s FIFA v hodnotě 100 milionů dolarů, která společnosti poskytuje exkluzivní práva na značku na dresech rozhodčích během velkých turnajů, jako je mistrovství světa.

Tato významná partnerství nejenže zajišťují cenné zviditelnění značky, ale také pomáhají budovat důvěryhodnost a důvěru spotřebitelů. Spojením kryptoměnových firem se slavnými sportovními týmy a událostmi by si jednotlivci mohli začít vytvářet příznivý názor na tyto firmy, což by mohlo vést ke zvýšeným nákupům. Sportovní sponzoring tak slouží jako účinný marketingový nástroj pro kryptoměnové společnosti, které chtějí rozšířit svůj dosah a posílit loajalitu zákazníků.

Kryptoměnové společnosti dokázaly posílit svou přítomnost prostřednictvím sportovního sponzoringu a využít sílu smluv o právech na pojmenování stadionu, umístění loga a dalších příležitostí pro vystavení značky. Díky strategiím, které zlepšují zapojení zákazníků, zvyšují hodnotu značky sponzora a vytvářejí nezapomenutelné zážitky, mohou kryptoměnové společnosti dále posílit svou pozici na trhu.

Klíčový aspekt: Kryptoměnové společnosti využívají sportovní sponzoring jako prostředek ke zvýšení známosti značky a budování důvěry mezi potenciálními zákazníky. Dohody o právech na pojmenování stadionu a umístění loga na týmové dresy nebo merchandisingové předměty nabízejí vysokou viditelnost a oslovují miliony fanoušků po celém světě prostřednictvím televizních událostí a živých přenosů. Tato partnerství nejenže zajišťují cenné zviditelnění značky, ale také pomáhají budovat důvěryhodnost a důvěru spotřebitelů, což v konečném důsledku ovlivňuje jejich nákupní chování.

Doprovod spotřebitelů od povědomí o značce k záměru nákupu

Sportovní sponzoring je cenný marketingový nástroj, který může významně ovlivnit věrnost značce a míru konverze spotřebitelů. Začleněním zážitkových marketingových aktivit do svých kampaní mohou společnosti vytvářet nezapomenutelné momenty, které zvyšují angažovanost zákazníků ve sponzorovaných událostech/týmech a zároveň zvyšují hodnotu značky sponzora, což vede k tomu, že se spotřebitelé od pouhého povědomí o produktu nebo službě dostanou k záměru si je koupit.

Strategie pro zlepšení zapojení zákazníků prostřednictvím sportovního sponzoringu

Maximalizovat účinnost
sportovního sponzoringu
při ovlivňování nákupního chování, je nezbytné zavést strategie, které zákazníky zaujmou na hlubší úrovni. Jedním z takových přístupů je vytváření interaktivních zážitků během sponzorovaných akcí, které umožňují fanouškům aktivně se zapojit a spojit se se sponzorující značkou. Značky by například mohly na sportovních zařízeních zřídit interaktivní stánky nebo stanice virtuální reality, kde by účastníci mohli interagovat s obsahem nebo produkty značky.

Kromě poskytování poutavých zážitků divákům by sponzoři měli v rámci své celkové strategie využívat také digitální platformy, jako jsou sociální média a mobilní aplikace (APP). To jim umožňuje přímo oslovit cílovou skupinu sdílením exkluzivního obsahu souvisejícího s událostí nebo nabídkou propagačních akcí specificky spojených s aktivací sponzoringu.

Zvyšování hodnoty značky sponzora vytvářením nezapomenutelných zážitků

 • Aktivace na míru: Navrhněte jedinečné a přizpůsobené aktivace, které budou odpovídat zájmům a preferencím vaší cílové skupiny. To pomůže vytvořit trvalé vzpomínky spojené s vaší značkou u těch, kteří se těchto aktivit zúčastnili.
 • Sponzorství celebrit: Spolupráce se slavnými sportovci nebo celebritami, které se vztahují ke sponzorovanému sportu, nejenže zvyšuje viditelnost, ale také zvyšuje důvěryhodnost díky jejich zavedené fanouškovské základně.
 • Emocionální vyprávění příběhů: Vytvořte přesvědčivé příběhy o vašem sponzoringu, které vyvolávají emoce, protože to může pomoci posílit vazbu mezi spotřebiteli a vaší značkou. Dobrým příkladem je ikonická kampaň společnosti Nike “Just Do It”, která svým silným poselstvím inspirovala miliony lidí.
 • Iniciativy se sociálním dopadem: Spojení s kauzami nebo charitativními organizacemi souvisejícími se sponzorovaným sportem demonstruje společenskou odpovědnost firmy a vytváří pozitivní asociaci pro vaši značku. Například spolupráce s organizacemi, jako jsou speciální olympiády nebo místní sportovní programy pro mládež, může vytvořit příznivý trvalý dojem na účastníky i diváky.

Začlenění těchto strategií do sportovních sponzorských kampaní pomáhá nejen vytvářet nezapomenutelné zážitky, ale také zlepšuje hodnotu značky sponzora, což v konečném důsledku vede ke zvýšení záměru cílové skupiny nakupovat.

Hlavní výsledek: sportovní sponzoring může mít významný dopad na věrnost značce a zvýšit míru konverze spotřebitelů tím, že vytváří nezapomenutelné zážitky, které zlepšují zapojení zákazníků do sponzorovaných událostí. Aby se maximalizovala účinnost sportovních sponzorských kampaní, měly by společnosti zavést strategie zaměřené na hlubší zapojení zákazníků prostřednictvím interaktivních zážitků během sponzorovaných akcí a využitím digitálních platforem, jako jsou kanály sociálních médií. Je možné zvýšit hodnotu značky sponzora vytvořením na míru šitých aktivací, spoluprací se slavnými sportovci nebo celebritami, které se vztahují ke sponzorovanému sportu, využitím emotivního vyprávění příběhů k vytvoření přesvědčivých příběhů o sponzorování a spojením se s příčinami nebo charitativními organizacemi souvisejícími se sponzorovaným sportem, aby se prokázala společenská odpovědnost podniku.

Často kladené otázky týkající se sportovního sponzoringu a věrnosti značce

Jak sponzoring ovlivňuje věrnost značce?

Sponzoring pozitivně ovlivňuje věrnost značce tím, že zlepšuje její image, vytváří emocionální vazby se spotřebiteli a nabízí nezapomenutelné zážitky. Spojením s populárními sportovními událostmi nebo týmy mohou značky využít nadšení fanoušků k posílení dlouhodobých vztahů a zvýšení loajality zákazníků. Výzkumy ukazují, že sponzoring má významný vliv na postoje spotřebitelů ke značce.

Jak značky profitují ze sportovního sponzoringu?

Značky mají ze sportovního sponzoringu prospěch díky většímu zviditelnění, lepší důvěryhodnosti, lepšímu image značky, cílenému zapojení publika a potenciálně i vyšším tržbám. Sponzoring nabízí značkám příležitost prezentovat své výrobky nebo služby před nadšenými fanoušky a zároveň využít pozitivních asociací, které vyvolávají úspěšné sportovní události nebo sportovci. Dobře provedené partnerství může zvýšit prodej vašich produktů nebo služeb.

Jaký je vztah mezi sponzoringem a značkou?

Vztah mezi sponzoringem a brandingem zahrnuje strategická partnerství, v jejichž rámci společnosti investují prostředky do podpory sportovních akcí nebo týmů výměnou za marketingové příležitosti, které zvyšují jejich reputaci u cílové skupiny. Studie naznačují, že efektivní sponzoring přináší pozitivní výsledky, jako je zvýšená úroveň povědomí o značce a příznivé vnímání kvality výrobků/služeb sponzorující společnosti.

Jak sponzoring ovlivňuje sport?

Sponzoring ovlivňuje sport tím, že poskytuje finanční podporu klubům, ligám, sportovcům a událostem, které přispívají ke zlepšení infrastrukturního zázemí a celkovému rozvoji příslušných disciplín; poskytuje také propagační platformy, které umožňují větší zviditelnění a uznání mezi fanoušky a potenciálními spotřebiteli. Sponzoring může navíc přispět k růstu a profesionalizaci sportu, přilákat nové talenty a podpořit konkurenční prostředí.

Závěr

Souvislost mezi sportovním sponzoringem a věrností značce již není tajemstvím. Sportovní sponzoring je mocným nástrojem pro zlepšení image značky, zvýšení loajality spotřebitelů a stimulaci nákupního záměru. Aktivace zážitkového marketingu může mít významný vliv na spokojenost zákazníků a vytváření nezapomenutelných zážitků během sponzorovaných akcí posiluje vazby mezi zákazníky a sponzory. Tradiční kanály masové komunikace získávají mezi značkami opět na oblibě a důležitou roli v této renesanci hraje sportovní sponzoring. Pro maximalizaci návratnosti investic prostřednictvím efektivních sponzorských kampaní je nutné si uvědomit význam sportovního sponzoringu v každé fázi marketingového trychtýře.

Kryptoměnové společnosti využívají sportovní sponzoring k dosažení nebývalé úrovně zapojení a viditelnosti, což vede k vyšší míře konverze spotřebitelů. Ve společnosti RTR Sports Marketing se specializujeme na vývoj strategií na míru, které využívají sílu sportovního sponzoringu ke zvýšení loajality ke značce a k obchodnímu růstu. Kontaktujte nás ještě dnes a zjistěte, jak můžeme vaší společnosti pomoci dosáhnout obchodních a marketingových cílů prostřednictvím strategického sportovního sponzoringu.

Chcete se dozvědět více? Chcete-li se dozvědět více o našich službách nebo si domluvit konzultaci s jedním z našich odborníků, klikněte zde.

Můžeme vám pomoci uzavřít nejlepší sponzorskou smlouvu?

Emanuele Venturoli
Emanuele Venturoli
Vystudoval veřejnou, sociální a politickou komunikaci na univerzitě v Bologni a vždy se zajímal o marketing, design a sport.
Recent Posts

Leave a Comment

Sportovní sponzoring a věrnost značce, RTR Sports
Sportovní sponzoring a věrnost značce, RTR Sports