In Formule E, Formule E

Stejně jako
Sponzorská agentura pro motoristický sport
jsme si dobře vědomi role a významu vznikajících elektrických závodních sérií. Formule E, MotoE aExtreme E se v posledních letech rychle rozvíjejí, a to z velmi dobrých důvodů: jsou moderní, vzrušující, orientované na udržitelnost a dobře prodávané.

V tomto příspěvku na blogu se dozvíte o nejnovějších pokrocích v oblasti elektromobilů a o tom, jak mění automobilový průmysl. Vysvětlíme vám výhody vlastnictví elektromobilu a důvody, proč si jej stále více lidí vybírá namísto tradičních vozidel na benzinový pohon. Podíváme se také blíže na závody ABB FIA Formula E a probereme, jak tyto vysoce výkonné stroje posouvají hranice a připravují půdu pro budoucí inovace. Objevte vzrušující přitažlivost mistrovství světa ABB FIA Formula E a důvody, které k němu přitahují diváky po celém světě.

Nakonec se blíže podíváme na to, co je potřeba k vítězství v tomto sportu. Prozkoumáme všechny aspekty, které přispívají k tomu, abyste cílovou pásku projeli jako první, od strategie až po technologie. Připoutejte se a připravte se na napínavou jízdu, protože probereme vše, co potřebujete vědět o elektromobilech, závodech ABB FIA Formula E a dosažení cílové rovinky!

Sponzorství Formule E

Obsah:

Vzestup propagace elektrických jízd

Elektrické závody se staly významným trendem v motoristickém sportu. Formule E je se svými plně elektrickými vozy a závody s vysokými otáčkami lídrem v oblasti udržitelného motorsportu. Od svého vzniku v roce 2014 si seriál získal obrovskou popularitu a stal se platformou pro zvyšování povědomí o klimatických problémech, od kterých se nelze odvrátit.

Výrobci automobilů spěchají, aby na světové silnice nasadili více elektromobilů než kdykoli předtím. Společnosti jako Ford a Chevrolet uvedly na trh své vlastní elektrické demonstrační vozy, zatímco jiné šly ještě dál a vytvořily dragstery Camaro aCOPO. Tento přechod na elektrifikaci pomáhá snižovat emise a podporovat udržitelnost v průmyslu.

Opatření pro udržitelnost byla zavedena také na samotných okruzích a sankčními orgány, jako jsou např. Formule 1 e MotoGP. Například Formule 1 nedávno oznámila. plánuje do roku 2030 zajistit uhlíkovou neutralitu svých akcí. prostřednictvím iniciativ, jako je využívání obnovitelných zdrojů energie během závodních víkendů nebo zvýšení efektivity cestovních operací pro týmy i zaměstnance. MotoGP mezitím na některých evropských okruzích využívá ekologické technologie, včetně solárních panelů, které vyrábějí elektřinu ze slunečního světla, nebo větrných turbín, které během závodních dnů vyrábějí čistou energii z větru.

Sponzoring je hnací silou při prosazování udržitelnosti v rámci motoristických akcí a kampaň společnosti Uncommon “No Turning Back” byla toho nejlepším příkladem. Tato kampaň, která pomocí enginu Unreal Engine ztvárnila vysokorychlostní závody, jež inspirovaly řidiče k odhodlanému projetí cílové čáry, zvýšila povědomí o problematice změny klimatu a zanechala stopu v tomto odvětví.

Rozvoj elektrických závodů přináší revoluci do odvětví motoristického sportu, přičemž Formule E je lídrem v oblasti udržitelných postupů. Vzhledem k rychlému přechodu výrobců automobilů na elektromobily a opatřením sankčních orgánů směrem k udržitelnosti je zřejmé, že tento trend bude v budoucnu pokračovat.

Formule E je lídrem v oblasti udržitelného motorsportu

Formule E se od svého založení v roce 2014 stala průkopníkem v oblasti udržitelného motoristického sportu a vystavuje pouze elektromobily renomovaných značek, jako jsou např. Jaguar, Maserati, Nissan e Porsche. Tento šampionát plně elektrických automobilových závodů pokročil nejen v technologii baterií, ale také v boji proti změně klimatu. Ačkoli někteří namítají, že by Formule E měla zůstat věrná svým kořenům a nestát se “závodem ve zbrojení” zaměřeným pouze na vítězství za každou cenu, nelze popřít, že elektromobily získávají mezi zákazníky stále větší oblibu.

Kampaň “No Turning Back” využívá Unreal Engine k rekonstrukci vysokorychlostních závodů, které inspirují řidiče, aby s odvahou a odhodláním dojeli do cíle. Tato kampaň byla zahájena s cílem zvýšit povědomí o závazku Formule E k udržitelnosti a ukázat pokrok, kterého série od svého vzniku dosáhla. Cílem této iniciativy bylo motivovat více lidí k účasti na misi a rozšířit tak stále se rozšiřující skupinu příznivců Formule E.

Osmá sezónaABB FIA World Championship upozornila na klimatické problémy, ze kterých se nemůžeme vrátit, a představila osm nových měst na čtyřech kontinentech: Santiago de Chile (Chile), Sanya (Čína), Řím (Itálie), Paříž (Francie), Soul (Jižní Korea), Jakarta (Indonésie), Londýn (Velká Británie) a New York (USA). V letošní sezóně se také zvýšil počet partnerství mezi výrobci automobilů a sponzory, kteří se snaží prosadit v tomto odvětví propagací udržitelných dopravních řešení prostřednictvím elektrických vozidel.

Výrobci automobilů spěchají, aby na světové silnice nasadili více elektromobilů než kdykoli předtím, a to díky vládním pobídkám nabízeným v některých zemích, jako je Čína nebo Velká Británie, kde bude po roce 2030, resp. 2035 zakázán prodej automobilů s benzinovým a naftovým motorem. Kromě toho se na samotných okruzích i u sankčních orgánů, jako je FIA, zavádí řada opatření, včetně využívání obnovitelných zdrojů energie, omezování emisí během závodů, recyklace materiálů používaných na okruzích atd. Tyto iniciativy různých zúčastněných stran jasně ukazují, jak vážně berou všichni zúčastnění udržitelnost v rámci motoristického sportu.

Celkově lze říci, že Formule E hraje klíčovou roli při podpoře globálního zavádění řešení čisté energie nejen prostřednictvím motoristických sportů, ale také podporou výzkumu v oblasti pokroky v technologii baterií, I rozvoj nabíjecí infrastrukturyatd. To jasně ukazuje, jak vážně všichni účastníci berou udržitelnost v rámci komunity motorsportu a že motorsport může být skutečně udržitelný, pokud je řízen zodpovědně.

ABB FIA World Championship Season 9 – Zvyšování povědomí o problematice klimatu

Mistrovství světa ABB FIA je nejvýznamnějším světovým seriálem závodů elektromobilů. V 9. sezóně mistrovství světa ABB FIA, která odstartuje v lednu 2023, se představí elektromobily několika výrobců, včetně Porsche, Jaguar, Nissan, Maserati e DS. Letošní sezóna představuje významný milník pro udržitelný motorsport, který se zavázal k udržitelnému snižování emisí uhlíku, kdykoli je to možné, což je iniciativa, kterou společnost Penske Corporation nadšeně přijala.

Cíle šampionátu, kterým bylo zvýšit povědomí o klimatických problémech, z nichž není cesty zpět, bylo dosaženo přijetím ekologických opatření ve všech fázích akce. Například místo tradičních dieselových generátorů pro napájení zastávek v boxech během závodů nyní týmy používají vodíkové palivové články nebo solární panely k výrobě elektřiny pro dobíjení vozidel a napájení dalšího vybavení, jako jsou světla a kamery. Kromě toho zkoumají způsoby, jak snížit emise produkované jejich závodními vozy a zároveň zajistit, aby nebyl ohrožen výkon.

Vlády tlačí občany k přijetí udržitelných dopravních řešení tím, že nabízejí dotace nebo pobídky na nákup ekologických automobilů, zatímco výrobci automobilů se předhánějí v tom, aby na světové silnice nasadili více elektromobilů než kdykoli předtím. Sankční orgány také zakročily a zavedly předpisy, které vyžadují, aby týmy účastnící se šampionátů, jako je Formule E, využívaly obnovitelné zdroje energie, jako jsou větrné turbíny nebo vodní elektrárny v blízkosti závodních okruhů, čímž se výrazně sníží jejich uhlíková stopa během závodů, které se zde konají.

Je zřejmé, že opatření v oblasti udržitelnosti zavedená jak na okruzích, tak ze strany sankčních orgánů byla zásadní pro zajištění toho, aby se letošní sezóna i nadále zaměřovala na zvyšování povědomí o klimatických problémech, od kterých se nelze odvrátit, a zároveň po celou dobu jejího trvání podporovala ekologické postupy. Je chvályhodné, jakého pokroku bylo od zahájení projektu před téměř deseti lety dosaženo.

Opatření prováděná jak na samotných tratích, tak orgány udělujícími sankce.

S tím, jak se svět posouvá směrem k dekarbonizaci a udržitelnosti, se automobilový sport rychle přizpůsobuje. Jak samotné okruhy, tak schvalovací orgány přijímají opatření, aby jejich akce byly co nejšetrnější k životnímu prostředí.

Na úrovni tratí jsou přijímána opatření ke snížení spotřeby energie, jako je solární energie, systémy LED osvětlení a větrné turbíny. Sankční orgány rovněž přijaly opatření a zavedly hybridní motory, které využívají elektrické a palivové zdroje ke zvýšení účinnosti. F1 zkoumá potenciální možnosti, včetně biopaliv a vodíku, jak dále snížit emise svých vozidel.

Přechod na elektrifikaci vedl výrobce automobilů k tomu, že se vrhli na představení nových modelů elektromobilů určených speciálně pro závodění. Tento zvýšený důraz na udržitelné postupy v motoristickém sportu nás přibližuje k uhlíkově neutrální budoucnosti, v níž budou všechny formy dopravy poháněny obnovitelnými zdroji energie namísto fosilních paliv.

Tuto změnu nemusí všichni přivítat kvůli závislosti na sponzoringu od ropných společností, které je podporují od jejich vzniku. Je zřejmé, že v oblasti sportovní zábavy nelze ustupovat, pokud jde o snižování našeho ekologického vlivu.

Často kladené otázky týkající se propagačních akcí na elektrické jízdy

Proč se propagují elektromobily?

Elektromobily jsou podporovány jako prostředek ke snížení emisí, snížení nákladů na pohonné hmoty a jako alternativní způsob dopravy. S přechodem na ekologičtější zdroje energie se elektromobily stávají stále atraktivnější volbou pro spotřebitele i firmy. Sponzorováním závodů elektromobilů mohou společnosti zviditelnit svou značku a zároveň podpořit ekologické iniciativy, které budou z dlouhodobého hlediska přínosem pro společnost.

Podporuje vláda elektromobily?

Ano, vláda podporuje elektromobily. Několik zemí zavedlo politiky a pobídky na podporu jejich zavádění, jako jsou daňové úlevy na nákup elektromobilu nebo zajištění nabíjecí infrastruktury. Vlády stanovují cíle pro elektromobily, aby pomohly snížit znečištění ovzduší a emise, čímž ukazují, že si uvědomují potenciál těchto vozidel. Tato opatření ukazují, že vlády po celém světě uznávají potenciál elektromobilů a podnikají kroky na jejich podporu.

Jak motivujete lidi ke koupi elektromobilů?

K motivaci lidí ke koupi elektromobilů je zapotřebí komplexní strategie. Pro podporu nákupu elektromobilů je nezbytné informovat spotřebitele o ekologických a ekonomických výhodách. Za druhé by měly existovat pobídky, jako jsou daňové úlevy proty, kteří si koupí elektromobil. Spoluprací se sponzorskými agenturami v motoristickém sportu mohou společnosti demonstrovat svůj závazek k udržitelnosti a zároveň zviditelnit svou značku mezi potenciálními zákazníky.

Jaká je největší výzva pro elektromobily?

Největším problémem elektromobilů jeomezený dojezd a dlouhá doba nabíjení. To je může činit nepraktickými pro delší cesty nebo dojíždění a omezovat jejich použití v některých oblastech, kde chybí přístup k nabíjecí infrastruktuře. Elektromobily jsou obvykle dražší než běžné automobily se spalovacími motory, a to kvůli vyšším nákladům na technologii baterií a další prvky. A konečně, elektromobily stále nemají stejný výkon jako automobily s tradičními spalovacími motory.

Jak prodávat elektromobily?

Marketing elektromobilu vyžaduje komplexní přístup, který se zaměřuje na vytváření povědomí a zapojení. Využití digitálních médií, kampaní na sociálních sítích, zážitkových marketingových akcí, cílené reklamy, sponzoringu motoristických akcí, jako je Formule 1 nebo Formule E, k oslovení požadovaného publika, to vše jsou účinné strategie úspěšné propagace elektromobilu. Vytváření obsahu, například videopříběhů o jedinečných vlastnostech produktu, může navíc pomoci vytvořit emocionální vazby s potenciálními zákazníky a vyvolat zájem o vaši značku.

Závěr

Elektrické závody se v motoristickém sportu rychle stávají normou, přičemž Formule E je v čele úsilí o klimaticky udržitelné závodění. Výrobci automobilů po celém světě se také předhánějí v tom, aby do ulic nasadili více elektromobilů než kdykoli předtím. Tato opatření společně pomohou zajistit, aby elektrické závody byly i nadále silnou silou ve světě motoristického sportu a inspirovaly řidiče k dosažení cílové čáry s nebývalou odvahou a odhodláním.

Posuňte svou propagaci motoristických závodů na vyšší úroveň s marketingem RTR Sports. Náš zkušený tým vám pomůže maximalizovat vaše sponzorské příležitosti a dosáhnout nových výšin úspěchu v motoristickém sportu.

Můžeme vám pomoci uzavřít nejlepší sponzorskou smlouvu?

Riccardo Tafà
Riccardo Tafà
Riccardo vystudoval práva na univerzitě v Bologni. Svou kariéru zahájil v Londýně v oblasti PR, poté začal pracovat v oblasti dvoukolových a čtyřkolových vozidel. Následoval krátký přesun do Monaka a poté návrat do Itálie. Tam založil RTR, nejprve poradenskou firmu a poté společnost zabývající se sportovním marketingem, kterou nakonec přesunul zpět do Londýna.
Recent Posts

Leave a Comment

Propagační akce pro elektrické jízdy, RTR Sports
Propagační akce pro elektrické jízdy, RTR Sports