In Marketing sportowy, Sponsoring sportowy

Branding, w dobie cyfrowej transformacji, ewoluował daleko poza proste umieszczanie logo i sponsorowane wydarzenia. Dynamika relacji między marką a klientem zmieniła się, a my, marketerzy, mamy obowiązek się dostosować. Tak więc, kiedy mówimy o sponsoringu, nadszedł czas, aby ponownie wyobrazić sobie wskaźniki, które są nam drogie i zmierzyć to, co naprawdę ma znaczenie.

Ewolucja celów marki: poza świadomością

Wszyscy zgadzamy się, że cele sponsoringu są różnorodne. Rzeczywiście, głównym celem może być zwiększenie świadomości marki i wzbudzenie entuzjazmu dla naszych produktów i usług. Jednak, jak zauważyliśmy na przestrzeni lat, istota sponsoringu wykracza poza zwykłą świadomość.

Marki sponsorują z wielu powodów: aby wejść na nowe rynki, aby połączyć się z ważnymi celami, a nawet aby nawiązać prawdziwe relacje z odbiorcami. Aby naprawdę ocenić wartość naszych wysiłków sponsorskich, musimy zidentyfikować wskaźniki, które bezpośrednio rezonują z tymi zniuansowanymi celami.

Nie uciekaj się do pomiarów kosmetycznych

Kuszące jest uleganie wielkim liczbom i błyszczącym wskaźnikom. Ale oto rewelacja: nie wszystkie wskaźniki są sobie równe. Weźmy pod uwagę wyświetlenia w mediach społecznościowych: nieograniczona liczba wyświetleń może stanowić bardzo korzystny raport, ale jaki jest wymierny wkład wyświetleń w cele marki?

Jako strażnicy marki, naszym głównym celem powinno być uzyskanie wskaźników, które łączą aspiracje naszej organizacji z zachowaniem i preferencjami naszych odbiorców. Obsługujemy wskaźniki takie jak współczynnik zaangażowania, jakość promocji i widoczność logo. Te “podstawowe” wskaźniki są kluczowe niezależnie od sponsorowanego sportu lub wydarzenia. Efekt końcowy? Dostosowanie kluczowych wskaźników do ogólnych celów biznesowych.

wskaźniki sponsoringu

Priorytetowe traktowanie zwrotu z inwestycji w sponsoring

Sercem skutecznego sponsoringu jest zdolność do mierzenia i wyrażania zwrotu z inwestycji. ROI sponsoringu to nie tylko kwestia wydatków w stosunku do zwrotu: jest to zniuansowany pogląd na to, jak sponsorowane promocje rezonują z odbiorcami w porównaniu z innymi działaniami marketingowymi.

Modelwyceny Hookit (HVM ) rzuca na to światło, koncentrując się na rzeczywistych kosztach mediów i równoważnych kosztach zaangażowania. Wyniki? Bezpośrednie porównanie, które umożliwia marketerom mądre przydzielanie budżetów.

Preferencje marki: niezbadane terytorium

Jeśli świadomość marki jest fundamentalna, przyszłość należy do preferencji marki. Musimy zagłębić się w to, jak nasz sponsoring wpływa na postrzeganie i wybór marki. Dzięki cyfrowemu ekosystemowi na wyciągnięcie ręki mamy możliwość oceny nastrojów, skuteczności kampanii i ogólnego oddźwięku naszych sponsorowanych działań w czasie rzeczywistym. Punkt końcowy? Kultywuj autentyczne i trwałe relacje, które sprzyjają preferowaniu marki.

Poszukiwanie lokalnego wzrostu sprzedaży

Klejnotem w koronie pomiaru sponsoringu jest niezaprzeczalnie bezpośrednia korelacja ze zwiększoną sprzedażą. Chociaż powszechnie akceptowane metodologie mogą być nieuchwytne, pojawiające się modele łączące zobowiązania promocyjne z wynikami sprzedaży są obiecujące. Jesteśmy u progu rewolucji, w której możemy śledzić efektywność sprzedaży każdego dolara wydanego na sponsoring.

Niezależna weryfikacja: Konieczność

Stare powiedzenie “ufaj, ale weryfikuj” nigdy nie było bardziej aktualne. Początkowo możemy polegać na metrykach dostarczonych przez naszych partnerów sponsorujących. Kluczowa jest jednak przejrzystość i obiektywizm. Konieczne jest poleganie na zewnętrznych strukturach, które mogą zaoferować markom pełny obraz rzeczywistego wpływu ich sponsoringu.

Droga naprzód: Wykorzystanie wskaźników, które mają znaczenie

W erze cyfrowej,
sponsoring nie jest już grą w zgadywanie.
Metryki są naszym kompasem, prowadzącym marki do podejmowania świadomych decyzji, optymalizacji budżetów i wspierania autentycznych relacji.

Podsumowując, jest to nowy, odważny świat, w którym sponsoring jest dynamiczny, odbiorcy są wymagający, a wskaźniki są rewolucyjne. Jako rzecznicy marki, nasza misja jest jasna: przyjąć te zmiany, wykorzystać moc odpowiednich wskaźników i na nowo zdefiniować przyszłość sponsoringu.

Czy możemy pomóc Ci podpisać najlepszą umowę sponsorską?

Riccardo Tafà
Riccardo Tafà
Riccardo ukończył prawo na Uniwersytecie Bolońskim. Swoją karierę rozpoczął w Londynie w dziale PR, a następnie zaczął pracować w branży pojazdów dwu- i czterokołowych. Następnie na krótko przeniósł się do Monako, po czym wrócił do Włoch. Tam założył RTR, najpierw firmę konsultingową, a następnie firmę marketingu sportowego, którą ostatecznie przeniósł z powrotem do Londynu.
Recent Posts

Leave a Comment

Ponowne przemyślenie wskaźników sponsoringu: maksymalne wykorzystanie inwestycji w markę, RTR Sports
Ponowne przemyślenie wskaźników sponsoringu: maksymalne wykorzystanie inwestycji w markę, RTR Sports