In Sportovní marketing, Sportovní sponzoring

Spojené království se pyšní bohatým sportovním dědictvím, které je hluboce spjato s jeho národní identitou. Od kodifikovaných pravidel kriketu na vesnických hřištích až po elektrizující atmosféru na zaplněném stadionu Premier League nebo šílenství na okruhu Silverstone při britském kole mistrovství světa Formule 1– sportovní události přitahují diváky již po staletí. Dnes se tato vášeň promítá do prosperujícího odvětví sportovního marketingu, které využívá tradice k tomu, aby značky a sportovce vyneslo do světového povědomí.

Dědictví inovací: Inovace: průkopnické strategie sportovního marketingu

Spojené království je průkopníkem některých z nejvlivnějších sportovních marketingových strategií, které se používají dodnes. V 19. století začaly kriketové kluby jako Marylebone Cricket Club (MCC) prodávat reklamní plochy na výsledkových tabulích a programech, čímž položily základy moderních sponzorských smluv. Tento podnikatelský duch pokračoval i ve 20. století, kdy ikonické značky, jako například “Peter Pan” J. M. Barrieho, sponzorovaly finále FA Cupu v roce 1932, což byl jeden z prvních případů spojení značky s významnou sportovní událostí.

sportovní marketing UK

Fotbal a rozmach sponzoringu:

Vzestup profesionálního fotbalu (ve Spojených státech fotbalu) v poválečném období znamenal výrazný nárůst aktivit sportovního marketingu. Fotbalová liga, založená v roce 1888, se v 80. letech 20. století stala součástí sponzoringu dresů klubů jako Manchester United a Liverpool, což navždy změnilo podobu sportovního marketingu. Tento trend se rychle rozšířil i do dalších sportů a ikonická partnerství, jako je sponzoring tenisového Wimbledonu firmou Dunlop nebo spojení Gillette s Rugby Football Union (RFU), potvrdila sílu asociace značek při dosahování komerčního úspěchu i zapojení fanoušků.

Vývoj sportovního marketingu v digitálním věku:

21. století přineslo novou éru sportovního marketingu ve Velké Británii. Rozšíření internetu a sociálních médií změnilo způsob, jakým se značky spojují s fanoušky. Živé vysílání, interaktivní platformy a cílené digitální kampaně umožnily hlubší zapojení publika a personalizovanější zážitek pro fanoušky. V této éře se také rozšířily marketingové strategie založené na datech, kdy týmy a sponzoři využívají analytiku k získání přehledu o demografických údajích fanoušků a podle toho přizpůsobují marketingové kampaně.

Brexit a jeho dopad:

Odchod Spojeného království z Evropské unie (EU) v roce 2020 představuje pro odvětví sportovního marketingu výzvu i příležitost. Přestože přetrvává nejistota ohledně vysílacích práv a přestupů hráčů, brexit také otevřel Spojenému království dveře k navázání nových mezinárodních partnerství a prozkoumání nezávislých marketingových strategií. To by mohlo vést ke zvýšení investic do domácího sportu a k většímu zaměření na přilákání globálních značek mimo EU.

Kvetoucí vzdělávací krajina:

Ve Spojeném království je v oblasti sportovního marketingu velmi živé akademické prostředí, neboť několik univerzit nabízí vysoce ceněné bakalářské a postgraduální studium v tomto oboru. Instituce jako např.
Loughborough University
, Manchester Metropolitan University, University of Bath, University of Edinburgh a University of Stirling vychovávají novou generaci odborníků na sportovní marketing a vybavují je dovednostmi a znalostmi pro orientaci v tomto dynamickém odvětví. Tyto programy poskytují komplexní znalosti principů sportovního marketingu a zahrnují oblasti, jako je sponzoring, řízení značky, zapojení fanoušků a digitální marketingové strategie. Tato vzdělávací infrastruktura hraje klíčovou roli při udržování růstu a inovací v odvětví sportovního marketingu ve Spojeném království.

Cesta před námi: Budoucnost založená na dědictví s ohledem na inovace

Odvětví sportovního marketingu ve Spojeném království se nachází ve fascinujícím bodě. Do budoucna bude její budoucnost určovat několik klíčových trendů:

  • Vývoj zapojení fanoušků: Sportovní marketing se bude neustále snažit inovovat strategie zapojení fanoušků, využívat zážitky AR/VR, interaktivní obsah a gamifikaci k vytvoření hlubšího spojení s fanoušky.

  • Vzestup esportu: Vzestup esportu představuje pro odborníky na sportovní marketing významné příležitosti. Odborné znalosti v oblasti digitálního marketingu a zapojení sociálních médií budou mít zásadní význam pro oslovení tohoto nového a rychle rostoucího segmentu publika.

  • Udržitelnost a společenská odpovědnost: Spotřebitelé se stále více přiklánějí ke značkám, které prosazují sociální odpovědnost a udržitelnost životního prostředí. Sportovní marketingové strategie, které zahrnují tyto hodnoty, budou mít ohlas u diváků a přilákají etické sponzory.

Bohaté sportovní dědictví Velké Británie poskytuje pevný základ pro sportovní marketing a mnoho
sportovních marketingových agentur
. Vzhledem k tomu, že tento obor prochází složitostí digitálního věku, jeho dědictví inovací a síla jeho vzdělávacího prostředí mu dávají předpoklady zůstat klíčovým globálním hráčem v oboru. Budoucnost sportovního marketingu ve Spojeném království slibuje vzrušující možnosti, kde tradice bude i nadále inspirovat odvážné strategie, které budou sport i značky pohánět ke společnému úspěchu na mezinárodní scéně.

Můžeme vám pomoci uzavřít nejlepší sponzorskou smlouvu?

Emanuele Venturoli
Emanuele Venturoli
Vystudoval veřejnou, sociální a politickou komunikaci na univerzitě v Bologni a vždy se zajímal o marketing, design a sport.
Recent Posts

Leave a Comment

technical partner and supplier in motorsport