In Formule1, Sportovní marketing

Saúdskoarabská ropná společnost, známá také jako Aramco, je jedním z hlavních sponzorů Formule 1. Aramco je jednou z největších světových společností podle obratu a celosvětově nejziskovější společností. Zabývá se především průzkumem, těžbou, rafinací, distribucí a prodejem ropy a jejích derivátů.

Saudi Aramco: globální partner F1

Zapojení společnosti Aramco do Formule 1 začalo v roce 2020, kdy s touto závodní sérií podepsala dohodu o dlouhodobém globálním partnerství. Desetiletá smlouva má údajně hodnotu 45 milionů dolarů ročně. Jako sponzor se společnost Aramco snaží zviditelnit a zviditelnit svou značku na mezinárodní scéně. Dohoda zahrnuje přítomnost značky Aramco na okruzích F1 v různých závodech, na digitálních platformách a ve vysílání závodů. Cílem partnerství bylo navíc podpořit udržitelnost a technologický pokrok v motoristickém sportu.

Toto strategické partnerství s Formulí 1 představuje významný milník v úsilí společnosti o zviditelnění a uznání své značky na celém světě. Klíčovým aspektem této spolupráce je závazek rozvíjet udržitelná paliva a technologie pro úsporné motory. Společnost Aramco jako přední ropná a plynárenská společnost pracuje na vývoji pokročilých maziv a vysoce výkonných udržitelných paliv pro dopravní technologie.
Toto partnerství je v souladu s plány Formule 1 stát se do roku 2030 uhlíkově neutrální a zaměřit se na iniciativy v oblasti udržitelnosti.

2022_french_grand_prix_52278951366Velká cena Saúdské Arábie

Zapojení společnosti Aramco do Formule 1 souvisí také se zavedením Velké ceny Saúdské Arábie, která bude do kalendáře zařazena v roce 2021.
Jedná se o noční závod pořádaný na pouličním okruhu v Džiddě, který představuje významný krok v úsilí země o diverzifikaci její ekonomiky.
Cílem výběrového řízení je podpořit investice do infrastruktury, cestovního ruchu a vytváření pracovních míst. Cílem projektu je zapojit místní komunity a zajistit hospodářský růst v Saúdské Arábii a zároveň rozšířit nabídku zábavy a sportu v rámciiniciativy Vize 2030 a jejích cílů diverzifikace a hospodářského rozvoje.

Aramco a Aston Martin F1

Tým Aston Martin F1, nyní známý jako Aston Martin Aramco Cognizant Formula 1 Team, je dalším příjemcem sponzorských investic společnosti Aramco. Na základě dlouhodobé sponzorské smlouvy, která byla podepsána v roce 2022, se společnost Aramco stává spolutitulujícím partnerem a sponzorem týmu a získává exkluzivní práva na značku a sponzorství. Součástí partnerství je také licenční smlouva, která umožňuje používat ve vozech týmu F1 nekovové materiály vyvinuté společností Aramco.
Podle odborného tisku smlouvy obsahují opci na 10% podíl společnosti Aramco v týmu F1.

fia_f1_austria_2022_nr._18_strollStrategický přístup

Primární veřejnou nabídku akcií (IPO) společnosti Aramco a její partnerství s Formuli 1 umožnil Saúdskoarabský veřejný investiční fond, který v této ropné a plynárenské společnosti drží významný podíl. Toto dlouhodobé partnerství nejen přispívá k růstu Formule 1 jako globálního sportu, ale také pomáhá společnosti Aramco diverzifikovat její podnikání a posílit její mezinárodní přítomnost.

Na závěr a pro možné budoucí scénáře

Sponzorství společnosti Aramco ve Formuli 1 a týmu Aston Martin je strategickým krokem, který má posílit globální přítomnost značky a ukázat její závazek k udržitelným palivům a vyspělým technologiím, který jde nad rámec tradičních sponzorských a značkových příležitostí. Otevírá dveře další spolupráci v oblastech, jako je výzkum a vývoj, udržitelnost a zapojení komunity.

Jednou z možných oblastí spolupráce by mohl býtvývoj nových materiálů a technologií pro použití ve vozech Formule 1. Odborné znalosti společnosti Aramco v oblasti vědy o materiálech a pokročilých maziv lze využít ke zlepšení výkonu a účinnosti automobilů při současném snížení jejich dopadu na životní prostředí. Tato spolupráce by mohla vést k inovacím nejen v motoristickém sportu, ale i v širším automobilovém a energetickém odvětví.

Další možnou oblastí spolupráce jevzdělávání a rozvoj pracovní síly. Aramco a Formule 1 by mohly spolupracovat na vytváření vzdělávacích programů a iniciativ, které podporují vědu, technologie, inženýrství a matematiku(STEM). Díky podpoře nové generace inženýrů, techniků a výzkumných pracovníků může partnerství přispět k rozvoji kvalifikované pracovní síly v odvětví energetiky a automobilového sportu.

Kromě toho má partnerství potenciál rozšířit se do dalších regionů, propagovat motoristické sporty a vytvářet nové příležitosti pro místní talenty. Podporou rozvoje místních závodních týmů, programů pro vyhledávání talentů a vzdělávacích příležitostí mohou společnosti Aramco a Formule 1 podpořit prosperující ekosystém motoristického sportu na Blízkém východě i mimo něj.

Partnerství mezi společnostmi Aramco, Formule 1 a Aston Martin F1 se neomezuje na tradiční sponzorské a značkové aktivity. Otevírá možnosti spolupráce v oblasti výzkumu a vývoje, udržitelnosti, vzdělávání a místního hospodářského růstu. Prozkoumáním těchto možností může partnerství přispět k rozvoji sportu i energetického odvětví a zároveň podpořit udržitelnost a vytvořit trvalý přínos pro komunity, kterým slouží.


Pictures from the Top

Description Ferrari at the 2022 French Grand Prix
Author nabtifal
This file is licensed under the Creative Commons Attribution 2.0 Generic license.

Description Nr. 18 Stroll
AuthorLukas Raich
This file is licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license.
Můžeme vám pomoci uzavřít nejlepší sponzorskou smlouvu?

Riccardo Tafà
Riccardo Tafà
Riccardo vystudoval práva na univerzitě v Bologni. Svou kariéru zahájil v Londýně v oblasti PR, poté začal pracovat v oblasti dvoukolových a čtyřkolových vozidel. Následoval krátký přesun do Monaka a poté návrat do Itálie. Tam založil RTR, nejprve poradenskou firmu a poté společnost zabývající se sportovním marketingem, kterou nakonec přesunul zpět do Londýna.
Recent Posts

Leave a Comment

Sponzorství F1 – Aramco: co byste měli vědět, RTR Sports
Sponzorství F1 – Aramco: co byste měli vědět, RTR Sports