In Spor Pazarlaması


Motor sporları sponsorluğu
hayranlara ve meraklılara ulaşmak ve satışları teşvik etmek isteyen şirketler için güçlü bir pazarlama aracı olabilir. Ancak, bu tür operasyonların yatırım getirisini (ROI) belirlemek zor olabilir. Bu yazıda, motor sporları sponsorluğu için ROI formülünü basitleştireceğiz.

Satış ve pazarlama hedeflerinin belirlenmesi ve verilerin okunması

İlk adım, satış ve pazarlama hedeflerini belirlemektir. Marka bilinirliğini artırmak mı istiyorsunuz? Mevcut müşterileri dahil etmek mi? Yeni bağlantılar mı ediniyorsunuz? Yeni pazarlar mı açıyorsunuz?

Hedefleriniz, ortaklık temelinde yürüteceğiniz faaliyet ve aktivasyon türlerini belirleyecektir. Örneğin, marka bilinirliğini artırmak için Otomatik kapsama alanı elde etmek için (etkinliğin bir parçası olmaktan kaynaklanan türden) logoyu araca, sürücü tulumuna veya pist kenarındaki tabelalara yerleştirmeniz gerekir, ancak potansiyel müşteriler oluşturmaya çalışıyorsanız, taraftarların ödüller karşılığında bilgilerini (e-posta/telefon) verdiği yerinde bir aktivasyon daha etkili olabilir.

Hedefler netleştirildikten sonra sponsorluk performansına ilişkin geçmiş verilerin incelenmesi gerekmektedir. Gösterimler, artan farkındalık ve popülerlik, potansiyel müşteri yaratma sonuçları, artan satışlar ve önceki tekliflerin ses payı gibi metrikleri inceleyin. Bu ölçütler, yeni sponsorluğun büyüklüğüne bağlı olarak beklenen yatırım getirisinin tahmin edilmesini mümkün kılmaktadır. 5’lik farkındalık artışı ve %15’lik potansiyel müşteri yaratma yaygın ölçütlerdir.

Operasyon tarafından üretilen eşdeğer reklam değeri bir diğer önemli girdidir. Aynı görünürlüğü elde etmek için dijital, basılı, TV ve açık hava reklamlarına ne kadar harcardınız? İlk ihalelerden sonra bir denetim gerçekleştirmesi için harici bir ajansla çalışmak, o noktaya kadar medyanın değerini ölçmeyi mümkün kılar. Potansiyel sponsorlukları değerlendirirken, spor tesisi tarafından sunulan ağırlama kartları, sosyal medya promosyonları ve deneyimsel aktivasyonlar gibi daha somut faydaları da göz önünde bulundurun. Spor tesisinin tüm kaynaklarını pazarlama faaliyetlerinde kullanarak tam anlamıyla faydalanmak önemlidir.

Aktivasyon ve amplifikasyon, lastiğin yolla buluştuğu yerdir. Sponsorluk faaliyetlerini tamamlayan yaratıcı marka kampanyaları, farkındalığı ve katılımı artırmaya yardımcı olur. Örneğin, bir gıda sponsoru gıda ürünlerinin satın alınmasına yönelik promosyonlarla bağlantılı ücretsiz biletler sunabilir. Ya da bir otomobil markası, sürücüyü referans olarak kullanarak viral video içeriği üretebilir.

Sponsorluk yatırım getirisinin hesaplanması

Şimdi gerçek an: pazarlama sonuçlarını iş sonuçlarına bağlamak. Anketler, satış verileri ve diğer kaynaklar bu bağlantıyı kurmaya çalışmalıdır. ROI formülü size bu fırsatı verir. Satın alma niyeti, ürünün beğenilmesi ve dikkate alınmasındaki artış, sponsorluğun hedef kitleyle ilgili olduğunu göstermektedir. Tanıtım ve halkla ilişkiler faaliyetleri sonucunda çevrimiçi, yerinde veya temas noktaları aracılığıyla artan satışlar, doğru yönde ilerlediğinizi gösterir.

Özetlemek gerekirse:

  • Pazarlama ve satış hedeflerinin belirlenmesi
  • Beklenen sonuçları karşılaştırma ölçütlerine göre önceden kontrol edin
  • Sponsorluğun yarattığı görünürlüğü ekonomik olarak değerlendirmek
  • Sponsorun sahip olduğu tüm varlıkların sponsorun yararına, iletişim ve ticari ihtiyaçları için kullanılması.
  • Yaratıcı aktivasyonlarla güçlendirin
  • Pazarlama metriklerini işletme KPI’larına bağlama

Kusurlu olsa da, bu yaklaşım sponsorluğun yatırım getirisini tahmin etmeyi ve ölçmeyi mümkün kılmaktadır. Önemli olan, markanız için hangi metriklerin en önemli olduğunu belirlemektir. Bilinirlik ve iyi niyet oluşturmayı satış hunileriyle ilişkilendirmek için gösterimlerin ötesine geçmek biraz çalışma gerektirir, ancak eyleme geçirilebilir içgörüler üretir.

Sponsorluğunuzun ticari etkinliğini değerlendirmenizi sağlayacak yüzde ROI formülü aşağıdaki gibidir

(Toplam gelirler – Toplam maliyetler)

_______________________ X100 = ROI%

Toplam maliyetler

Böylece, örneğin bir promosyon veya etkinlik düzenliyorsanız, gerekli verileri toplayabilir ve ticari açıdan getirisini kontrol edebilirsiniz.

Özellikle aşağıdaki durumlarda
konaklama i̇şletmesi̇
Misafirlerinizin takip eden 4/6 ay içinde verdikleri siparişlerin sıklığındaki ve hacmindeki artışı izleyebilir ve yukarıdaki formülü kullanarak her bir misafirin yatırım getirisini anlayabilirsiniz. Ancak veri toplama süresi boyunca, verilerin ‘kirlenmemesi’ için bu müşteriler üzerinde başka işlemlerin etkinleştirilmemesine dikkat edilmelidir.

Motor sporları sponsorluğu, sponsorların ulaşabileceğimuazzam sadık ve savurgan hayran kitlesi göz önüne alındığında, yüksek etkili bir platform olmaya devam etmektedir. Ne kadar karmaşık olursa olsun, ROI formülünün farklı adımlara ayrıştırılması ölçüm ve optimizasyonu kolaylaştırır. Diğer tüm pazarlama faaliyetlerinde olduğu gibi sponsorluk da markaların net hedeflerle yola çıkmasını, ilgili herkesin yeteneklerinden yararlanmasını, yaratıcı bir şekilde hareket etmesini ve operasyonu sürekli olarak izlemek ve gerekli düzeltmeleri yapmak için verileri kullanmasını gerektirir.

İyi uygulandığı takdirde, spor sponsorluğu kazançlı bir yatırım getirisini garanti eder.

En iyi sponsorluk anlaşmanızı imzalamanıza yardımcı olabilir miyiz?

Riccardo Tafà
Riccardo Tafà
Managing Director for RTR Sports, Riccardo graduated in law at the University of Bologna. He began his career in London in PR, then started working in two and four-wheelers. A brief move to Monaco followed before returning to Italy. There he founded RTR, first a consulting firm and then a sports marketing company which, eventually, he moved back to London.
Recent Posts

Leave a Comment

Motor Sporları Sponsorluğunu Basitleştirmek: Yatırım Getirisi Formülü, RTR Sports
Motor Sporları Sponsorluğunu Basitleştirmek: Yatırım Getirisi Formülü, RTR Sports