In Sportovní marketing, Sportovní sponzoring

V soutěživém světě sportu
zajištění sponzorské smlouvy
může mít zásadní vliv na úspěch a finanční stabilitu týmu. Zásadním aspektem, který se však často opomíjí, je okamžik podpisu takové smlouvy. Proces vyjednávání o smlouvě o sponzorování sportu může být zdlouhavý a často trvá déle než 6 měsíců kvůli interním procesům sponzora. Pro zajištění maximálního úspěchu a efektivity partnerství je zásadní včasné zapojení týmu a sponzora. V tomto článku se podíváme na to, jak je důležité zvolit správný okamžik pro podpis smlouvy o sponzorství ve sportu a jak to může změnit pravidla hry pro obě zúčastněné strany.

programování sportovního sponzoringu

Význam včasného zapojení

Včasné navázání spolupráce s potenciálními sponzory je základem úspěšných sponzorských smluv v oblasti sportu. Sponzor má možnost plně porozumět týmu, jeho hodnotám a jedinečným zdrojům, které lze prostřednictvím partnerství využít. Umožňuje také týmu plně porozumět cílům a očekáváním sponzora a tomu, jak může být spolupráce oboustranně prospěšná.

Díky tomu, že tým zahájí konverzaci a proces budování vztahů s dostatečným předstihem, může se prezentovat v tom nejlepším světle a představit řešení specifická pro daného partnera. Toto včasné porozumění také umožňuje sponzorům činit informovaná rozhodnutí a sladit svou značku s týmem, který skutečně rezonuje s jejich cílovou skupinou.

Optimální doba pro podpis smlouvy

Pro zajištění dokonalého plnění smlouvy o sportovním sponzoringu je zásadní zvolit správný okamžik podpisu smlouvy. Výzkumy a zkušenosti ukazují, že ideální doba pro uzavření takové smlouvy je přibližně 2-3 měsíce před prvním závodem nebo událostí sezóny. Obě strany tak mají čas na doladění detailů a příprav nezbytných pro úspěšné zahájení.

Včasné zapojení by navícmělo v ideálním případě začít osm až devět měsíců před dalším mistrovstvím nebo sportovní sezónou. Tato včasná příprava usnadňuje aktivaci efektivního partnerství od prvního dne a poskytuje dostatek času na naplánování a realizaci kreativních kampaní, marketingových materiálů a aktivaci všeho, co potřebujeme, abychom z partnerství vytěžili co nejvíce, včetně interní komunikace.

Předcházení zpožděním a maximalizace sponzorského vlivu

Pokud je smlouva o sportovním sponzoringu podepsána v optimální dobu, tým i sponzor se mohou vyhnout zbytečným průtahům při využívání partnerství. Zpoždění může mít za následek ztrátu marketingových příležitostí, snížení expozice a potenciální ztrátu kontaktu s cílovou skupinou.

Vyhnete-li se jednáním na poslední chvíli a unáhleným rozhodnutím, mohou se obě strany soustředit na maximalizaci přínosů sponzorství. To zahrnuje vytváření působivých marketingových kampaní, zapojení fanoušků a diváků a pozitivní mediální ohlasy, které pomáhají zvyšovat viditelnost a povědomí o značce.

Závěr

Závěrem lze říci, že volba správného okamžiku pro podpis smlouvy o sponzorství ve sportu je rozhodujícím faktorem, který by se neměl podceňovat. Včasné zapojení týmu a sponzora umožňuje lépe porozumět cílům a zdrojům druhé strany a vytváří základ pro úspěšné a plodné partnerství. Podepsáním smlouvy 2-3 měsíce před prvním závodem a zahájením spolupráce 8-9 měsíců před šampionátem mohou obě strany využít potenciál partnerství a vyhnout se zbytečným prodlevám při maximálním využití sponzoringu.

Pro sportovní týmy, které se snaží získat sponzory, je načasování důležité. Zavedením promyšleného harmonogramu a dodržováním optimálního načasování se týmy mohou stát žádanými partnery a zajistit si cenné sponzorské smlouvy, které podpoří úspěch na hřišti i mimo něj. Nezapomeňte, že načasování může změnit pravidla hry a posunout váš tým a vaši značku do nových výšin úspěchu ve světě sportovního sponzoringu.

Můžeme vám pomoci uzavřít nejlepší sponzorskou smlouvu?

Od roku 1995 pomáháme společnostem ze všech odvětví zajistit nejlepší sponzorské smlouvy a spojit jejich značky s nejlepšími zástupci mezinárodního motorsportu. Klikněte na tlačítko níže a ještě dnes se spojte s jedním z našich specialistů na sponzoring.

Kontaktujte nás ještě dnes

Riccardo Tafà
Riccardo Tafà
Riccardo was born in Giulianova, graduated in law at the University of Bologna and decided to do something else. After a stint at ISFORP (public relations training institute) in Milan, he moved to England. He began his career in London in PR, first at MSP Communication and then at Counsel Limited. Then, following his unhealthy passion for sport, he moved to Jean Paul Libert's SDC and started working in two and four-wheelers, this was in 1991/1992. A brief move to Monaco followed, where he worked alongside the owner of Pro COM, a sports marketing agency founded by Nelson Piquet. He returned to Italy and started working in the first person as RTR, first a consulting firm and then a sports marketing company. 
Back in 2001 RTR won the ESCA award for the best sports MKTG project in Italy in the year 2000. Among other things, RTR obtained the highest score among all categories and represented Italy in the ESCA European Contest. From that moment on, RTR will no longer participate in other national or international awards. Over the years he takes some satisfaction and swallows a lot of toads. But he is still here, writing in a disenchanted and simple manner, with the aim of giving practical (unsolicited) advice and food for thought.
Recent Posts

Leave a Comment

Optimální čas pro uzavření smluv o sponzorství ve sportu: klíč k úspěchu, RTR Sports
Optimální čas pro uzavření smluv o sponzorství ve sportu: klíč k úspěchu, RTR Sports