In MotoGP, Sportovní marketing, Sportovní sponzoring, Uncategorized @cs

Ve světě obchodu a marketingu
sponzoring
hraje klíčovou roli při navazování nových a smysluplných vztahů mezi značkami.
Je to mocný nástroj pro zlepšení image společnosti, zvýšení její viditelnosti a přímé zapojení veřejnosti. Určení skutečné hodnoty sponzorství však může být složitý úkol, protože zahrnuje vyhodnocení mnoha faktorů, které nejsou vždy zřejmé. Pro maximalizaci přínosů sponzorských iniciativ je zásadní dobře promyšlená strategie, která zdůrazňuje četné výhody.

Hodnota sponzorství: holistický přístup

Sponzoring přesahuje rámec běžných marketingových a reklamních aktivit. Zatímco tyto tradiční metody zprostředkovávají publiku informace, sponzoring jde ještě o krok dál tím, že vytváří přímé spojení a smysluplné zapojení cílové skupiny. V důsledku toho má potenciál zvýšit pověst, hodnotu acelkovou atraktivitu značky pro veřejnost.

Význam hodnocení sponzoringu

Hodnocení
hodnota sponzorství
je zásadní pro zajištění jeho účinnosti a ospravedlnění investice. Pro dosažení optimálních výsledků musí být sponzoring dokonale integrován s celkovými komunikačními kanály značky. Úspěšná sponzorská iniciativa musí být v souladu s firemní kulturou, zásadami a celkovými cíli značky, aby měla hluboký dopad. Jedná se o složitou a velmi důležitou strategickou volbu.
Konečným cílem je zvýšit povědomí o značce a ziskovost.

sponzoring motogp

Klíčové parametry při hodnocení sponzorství

Při výpočtu hodnoty sponzoringu vstupuje do hry několik parametrů. Patří mezi ně konkurenční prostředí, konkrétní cíle kampaně, metody měření výsledků, iniciativy pro zapojení a předávaná sdělení. Úspěch sponzoringu do značné míry závisí na pochopení cílové skupiny a na informovaném rozhodnutí, kam a kolik investovat. Rozluštěním preferencí a sklonů publika mohou značky identifikovat nejvhodnější sponzorské příležitosti v souladu se svými cíli.

Dorna a Clearsight: Přístup založený na datech

Ve světě MotoGP a Superbike je pro společnost Dorna, která je pořadatelem, prioritou sběr a analýza dat o expozici. Ve spolupráci se společností Clearsight, která je zodpovědná za pečlivou kontrolu převodovek během závodních víkendů, poskytuje Dorna každému týmu komplexní zprávy. Tyto zprávy přesně měří dobu, po kterou zůstává logo každého sponzora viditelné na obrazovce.

Tyto údaje tvoří základ pro sestavení žebříčku a grafu log, která jsou nejvíce vystavena. Zapojením řady ekonomických parametrů, jako jsou průměrné náklady na reklamu a sledovanost televize, se odvozuje skutečná hodnota viditelnosti.

hodnota sponzorství v motogpObjevování cenných poznatků

Hloubka výzkumu jde ještě dále, a to díkyhloubkové analýze způsobu, jakým je expozice značky rozdělena mezi různá média a dokonce i mezi samotné motocykly. Tato úroveň detailu umožňuje identifikovat nejvýhodnější momenty a prostory pro maximální expozici. Klíčovou roli při určování výsledků exhibice hrají prvky, jako je typ okruhu, umístění kamery, povětrnostní podmínky a konkrétní události během závodního víkendu.

Vliv webu a sociálních médií

V digitálním věku nelze vliv webu a sociálních médií podceňovat. Agentury specializující se na analýzu dat vyvinuly algoritmický přístup k měření hodnoty sponzoringu v těchto oblastech. Algoritmus zohledňuje ukazatele zapojení a dosah cílového publika a poskytuje značkám cenné informace o návratnosti jejich investic.

Toto komplexní hodnocení zohledňuje údaje o návštěvách, zobrazeních, interakcích a zapojení publika na různých online platformách. Zapracováním těchto informací mohou značky vyhodnotit účinnost svých sponzorských aktivit na webu a sociálních médiích a změřit hodnotu, kterou tyto kanály generují.

Hodnota naměřených poznatků

Využitím těchto přístupů založených na datech získávají společnosti přesnější a objektivnější představu o výsledcích svých sponzorských aktivit, i když výsledky nemusí být okamžitě viditelné. Sponzoři, kteří mají k dispozici kvantifikovatelné údaje, mohou zúčastněným stranám sdělit skutečný potenciál a účinnost svých sponzorských aktivit a zajistit tak informovanější a komplexnější hodnocení svých sponzorských snah.

Úloha specializované sportovní marketingové agentury

Profesionální motoristické agentury, jako jsou např. RTR Sports vám mohou pomoci analyzovat hodnotu sponzoringu v MotoGP, Formule 1 a dalších sériích a přinést

ROI

vašich kampaní. Kontaktujte info@rtrsports.com nebo

klikněte zde a požádejte některého z našich konzultantů, aby vám vypracoval projekt na míru.

.

Můžeme vám pomoci uzavřít nejlepší sponzorskou smlouvu?

Od roku 1995 pomáháme společnostem ze všech odvětví zajistit nejlepší sponzorské smlouvy a spojit jejich značky s nejlepšími zástupci mezinárodního motorsportu. Klikněte na tlačítko níže a ještě dnes se spojte s jedním z našich specialistů na sponzoring.

Kontaktujte nás ještě dnes

Emanuele Venturoli
Emanuele Venturoli
A graduate in Public, Social and Political Communication from the University of Bologna, he has always been passionate about marketing, design and sport. Even before finishing his studies, he started working in sports marketing and discovered the importance of everything outside the playing field. Since 2012 he has been with RTR Sports, where he is now Head of Communication and Marketing Officer for projects related to Formula 1, MotoGP and the best of other two- and four-wheel motor sports.
Recent Posts

Leave a Comment

Analýza hodnoty sponzoringu v MotoGP: jakou hodnotu má sponzor?, RTR Sports
Analýza hodnoty sponzoringu v MotoGP: jakou hodnotu má sponzor?, RTR Sports