In Sportovní marketing, Sportovní marketing, Sportovní sponzorství

V následujících řádcích se budeme zabývat rostoucím významem sociální média ainfluencer marketing v digitálním věku, se zaměřením na to, jak mohou společnosti využít nejlepší sportovce a sportovní týmy pro efektivní marketingové kampaně. Ukážeme výhody a osvědčené postupy, které se týkajíinfluencer marketing na základě sportovců a týmů a také doporučení, jak tyto strategie realizovat na platformách, jako je Instagram a další sociální sítě.

Digitální marketing

V době digitálního marketingu a sociálních médií čelí tradiční reklamní kanály stále větší konkurenci v boji o pozornost spotřebitelů. V důsledku toho se společnosti uchýlily k alternativním marketingovým strategiím, aby lépe zaujaly své cílové publikum. Jedna taková strategie, “influencer marketing”, se v posledních letech exponenciálně rozvíjí díky své účinnosti a autenticitě.

Influencer marketing je založen navyužívání osobností, které se těší důvěře svých sledujících na sociálních sítích, k propagaci produktů a služeb. Společnosti mohou tuto důvěru a loajalitu využít k předání svého sdělení. Špičkoví sportovci a sportovní týmy mají často značný počet příznivců na sociálních sítích a představují pro společnosti jedinečnou příležitost, jak využít “influencer marketing” v rámci probíhajícího sportovního sponzoringu.

influecer marketing

Výhody influencer marketingu sportovců a sportovních týmů

Vysoká míra zapojení: Sportovci a sportovní týmy mají často oddanou fanouškovskou základnu, která vášnivě sleduje jejich aktivity na hřišti i mimo něj. Spoluprací s těmito sportovními influencery mohou společnosti získat vysoce angažované publikum, čímž se zvyšuje pravděpodobnost, že jejich sdělení bude zaznamenáno a sdíleno.

Autenticita: Fanoušci vnímají sportovce jako autentičtější a srovnatelnější s nimi než tradiční svědectví. Toto vnímání se může promítnout do zvýšené důvěry a důvěryhodnosti produktů a služeb, které propagují, což vede ke zvýšení loajality ke značce a prodejů.

Zvýšení dosahu: Spolupráce se sportovci a sportovními týmy může společnostem pomoci oslovit nové trhy a demografické skupiny. Například americká společnost, která spolupracuje s evropským pilotem, se může zviditelnit u širšího mezinárodního publika.

Zlepšení image značky: Spojení s úspěšnými a obdivovanými sportovci a týmy může zlepšit image značky a zvýšit její atraktivitu pro spotřebitele.

Doporučení pro správné zacházení s “influencer marketingem” sportovců a sportovních týmů

Výběr správných influencerů: Společnosti musí pečlivě vybírat sportovce a sportovní týmy, kteří jsou v souladu s hodnotami značky, cílovou skupinou a marketingovými cíli. Faktory, které je třeba vzít v úvahu, jsou prodejnost influencera, jeho sledovanost na sociálních sítích a jeho potenciál pro realizaci dlouhodobé spolupráce.

Vytvářejte poutavý obsah: Spolupráce by se měla zaměřit na zábavný, informativní a sdílený obsah. Může jít o záběry ze zákulisí, rozhovory nebo exkluzivní propagační akce.

Využití více platforem: Aby společnosti maximalizovaly dopad a zapojení, měly by kromě digitálních kanálů sportovce nebo týmu využívat více platforem sociálních médií, jako jsou Instagram, Twitter, Tik Tok a Facebook.

Sledování a měření výkonnosti: Firmy musí pečlivě sledovat výkonnost svých marketingových kampaní s influencery pomocí klíčových ukazatelů výkonnosti (KPI ), jako je míra zapojení, imprese a konverze.
Tyto údaje lze využít k optimalizaci prováděných činností a k definování budoucí strategie.

Zajistěte transparentnost a dodržování předpisů: je třeba dodržovat zákony a pokyny týkající se influencer marketingu. To zahrnuje jasné zveřejnění sponzorovaného obsahu, aby si spotřebitelé zachovali důvěru a důvěryhodnost.

ABC implementace influencer marketingu sportovců a sportovních týmů na Instagramu a dalších sociálních médiích.

Kampaně s hashtagy: Vyzvěte fanoušky, aby se zapojili do hashtagových kampaní se sportovcem nebo sportovním týmem. Tato činnost může vytvořit pocit komunity a zároveň zvýšit viditelnost a zapojení.

Příběhy a videa na Instagramu: Využijte krátký obsah Instagramu k zobrazení exkluzivního obsahu ze zákulisí sportovce nebo sportovního týmu a také k propagaci speciálních nabídek nebo uvedení produktů na trh.

Vytváření společného obsahu se sportovcem nebo sportovním týmem společně s dalšími influencery nebo ambasadory značky: tento postup může pomoci křížové propagaci vaší značky a rozšířit vaši schopnost oslovit nové a širší publikum.

Živé vysílání: Využijte platformy jako Instagram Live, Facebook Live nebo Twitch pro interakci mezi sportovcem nebo sportovním týmem a jeho fanoušky v reálném čase. To může být příležitostí k otázkám a odpovědím, předvádění produktů nebo exkluzivním oznámením.

Převzetí vlivných osobností: Umožněte sportovci nebo sportovnímu týmu, aby na určitou dobu “převzal” účty vaší společnosti na sociálních sítích, a dejte mu kreativní kontrolu nad sdílením jeho pohledu a zapojením vašeho publika.

Přizpůsobené filtry a nálepky: Vyvíjejte filtry nebo samolepky ke svému sponzorství pro platformy, jako je Instagram, Snapchat nebo TikTok, které zobrazují sportovce nebo sportovní tým, abyste podpořili obsah vytvářený uživateli a zvýšili viditelnost své značky.

Používejte cílení založené na datech: Využijte specifické reklamní nástroje používané sociální platformy k zacílení marketingových kampaní influencerů na konkrétní segmenty publika. To může pomoci zajistit, aby se sdělení dostalo ke správným uživatelům, a maximalizovat návratnost investic.

Výkonný nástroj

V současném digitálním prostředí se influencer marketing stal pro firmy mocným nástrojem, jak zaujmout spotřebitele a vybudovat si loajalitu ke značce. Špičkoví sportovci a sportovní týmy představují jedinečnou příležitost, jak tohoto trendu využít prostřednictvím sportovního sponzoringu. Dodržováním osvědčených postupů a využíváním možností platforem, jako je Instagram a další sociální sítě, mohou společnosti vytvářet účinné, autentické a poutavé marketingové kampaně s influencery, které budou mít ohlas u jejich cílové skupiny.

Praktický tip, jak dosáhnout nejlepších výsledků své kampaně “influencer marketingu

Využijte sportovní události: Marketingové kampaně influencerů slaďte s významnými sportovními událostmi, jako jsou olympijské hry, mistrovství světa ve fotbale, mistrovství světa ve fotbale a další.
F1
a .
MotoGP
konané ve vaší zemi, a využijte tak zvýšeného zájmu a pozornosti, které tyto události provázejí. To může pomoci zviditelnit vaši značku a vytvořit silnější spojení mezi vaší společností a světem sportu.

Několik námětů k zamyšlení pro nadcházející roky, práce, kterou je třeba vykonat.

Svět influencer marketingu a sportovního sponzoringu se neustále vyvíjí a existuje několik oblastí, které je třeba prozkoumat a vyhodnotit do budoucna:

  1. Vliv nových technologií, jako je virtuální realita nebo umělá inteligence, na účinnost marketingových kampaní sportovců a sportovních týmů.
  2. Dlouhodobý vliv marketingu sportovců a sportovních týmů na chování spotřebitelů a loajalitu ke značce, zejména ve srovnání s tradiční podporou celebrit a jinými marketingovými strategiemi.
  3. Zkoumejte roli marketingu sportovců a sportovních týmů s vlivem v širším kontextu sportovního marketingu a strategií sponzoringu a určete osvědčené postupy pro integraci těchto různých přístupů s cílem maximalizovat výsledky.
  4. Prozkoumejte možnosti multiplatformní spolupráce mezi sportovci a sportovními týmy a dalšími influencery, jako jsou hudebníci, herci nebo tvůrci obsahu, s cílem rozšířit dosah a vytvořit jedinečné a poutavé marketingové kampaně.

Na závěr uvádíme několik doporučení pro společnosti, které chtějí začít využívat sportovce a týmy v marketingových kampaních influencerů v oblasti sportovního sponzoringu:

  • Stanovte si jasný, dosažitelný a měřitelný cíl.
  • Vypracování strategie: Než se společnosti pustí do marketingové kampaně s influencery a sportovními týmy, musí si stanovit jasnou strategii, včetně cílů, cílové skupiny a požadovaných výsledků. To vám pomůže při výběru influencerů, tvorbě obsahu a realizaci kampaní.
  • Podporujte autentické vztahy: Společnosti by se měly snažit budovat autentické, dlouhodobé vztahy se sportovci a sportovními týmy, a ne je považovat pouze za marketingový nástroj. To může vést k větší důvěře, loajalitě a angažovanosti jak na straně influencera, tak na straně jeho publika.
  • Buďte přizpůsobiví a agilní: svět sociálních médií a influencer marketingu se neustále vyvíjí a firmy musí být připraveny přizpůsobit své strategie a taktiky. To může zahrnovat informovanost o trendech v oboru, vznikajících platformách a nových technologiích, stejně jako otevřenost k experimentování a učení se z údajů o výkonnosti kampaní.
  • Přijměte rozmanitost a inkluzivitu: Společnosti by se měly snažit spolupracovat s různými sportovci a sportovními týmy, aby oslovily širší publikum a propagovaly pozitivní hodnoty, jako je inkluzivita, rovnost a sportovní chování. To může pomoci vytvořit inkluzivnější a přívětivější image značky a oslovit širší okruh spotřebitelů.
  • Společnosti by se měly seznámit se zákony, předpisy a pokyny týkajícími se influencer marketingu a sportovního sponzoringu a zajistit, aby jejich kampaně byly transparentní a v souladu s předpisy. To může pomoci udržet důvěru a důvěryhodnost spotřebitelů a vyhnout se případným právním problémům nebo problémům s pověstí.
Můžeme vám pomoci uzavřít nejlepší sponzorskou smlouvu?

Od roku 1995 pomáháme společnostem ze všech odvětví zajistit nejlepší sponzorské smlouvy a spojit jejich značky s nejlepšími zástupci mezinárodního motorsportu. Klikněte na tlačítko níže a ještě dnes se spojte s jedním z našich specialistů na sponzoring.

Kontaktujte nás ještě dnes

Riccardo Tafà
Riccardo Tafà
Riccardo was born in Giulianova, graduated in law at the University of Bologna and decided to do something else. After a stint at ISFORP (public relations training institute) in Milan, he moved to England. He began his career in London in PR, first at MSP Communication and then at Counsel Limited. Then, following his unhealthy passion for sport, he moved to Jean Paul Libert's SDC and started working in two and four-wheelers, this was in 1991/1992. A brief move to Monaco followed, where he worked alongside the owner of Pro COM, a sports marketing agency founded by Nelson Piquet. He returned to Italy and started working in the first person as RTR, first a consulting firm and then a sports marketing company. 
Back in 2001 RTR won the ESCA award for the best sports MKTG project in Italy in the year 2000. Among other things, RTR obtained the highest score among all categories and represented Italy in the ESCA European Contest. From that moment on, RTR will no longer participate in other national or international awards. Over the years he takes some satisfaction and swallows a lot of toads. But he is still here, writing in a disenchanted and simple manner, with the aim of giving practical (unsolicited) advice and food for thought.
Recent Posts

Leave a Comment

Marketing vlivných osobností a sportovní marketing v éře “digitálního sponzoringu, RTR Sports
Marketing vlivných osobností a sportovní marketing v éře “digitálního sponzoringu, RTR Sports