In Sportovní marketing, Sportovní marketing, Sportovní sponzorství

V následujících řádcích se budeme zabývat rostoucím významem sociální média ainfluencer marketing v digitálním věku, se zaměřením na to, jak mohou společnosti využít nejlepší sportovce a sportovní týmy pro efektivní marketingové kampaně. Ukážeme výhody a osvědčené postupy, které se týkajíinfluencer marketing na základě sportovců a týmů a také doporučení, jak tyto strategie realizovat na platformách, jako je Instagram a další sociální sítě.

Digitální marketing

V době digitálního marketingu a sociálních médií čelí tradiční reklamní kanály stále větší konkurenci v boji o pozornost spotřebitelů. V důsledku toho se společnosti uchýlily k alternativním marketingovým strategiím, aby lépe zaujaly své cílové publikum. Jedna taková strategie, “influencer marketing”, se v posledních letech exponenciálně rozvíjí díky své účinnosti a autenticitě.

Influencer marketing je založen navyužívání osobností, které se těší důvěře svých sledujících na sociálních sítích, k propagaci produktů a služeb. Společnosti mohou tuto důvěru a loajalitu využít k předání svého sdělení. Špičkoví sportovci a sportovní týmy mají často značný počet příznivců na sociálních sítích a představují pro společnosti jedinečnou příležitost, jak využít “influencer marketing” v rámci probíhajícího sportovního sponzoringu.

influecer marketing

Výhody influencer marketingu sportovců a sportovních týmů

Vysoká míra zapojení: Sportovci a sportovní týmy mají často oddanou fanouškovskou základnu, která vášnivě sleduje jejich aktivity na hřišti i mimo něj. Spoluprací s těmito sportovními influencery mohou společnosti získat vysoce angažované publikum, čímž se zvyšuje pravděpodobnost, že jejich sdělení bude zaznamenáno a sdíleno.

Autenticita: Fanoušci vnímají sportovce jako autentičtější a srovnatelnější s nimi než tradiční svědectví. Toto vnímání se může promítnout do zvýšené důvěry a důvěryhodnosti produktů a služeb, které propagují, což vede ke zvýšení loajality ke značce a prodejů.

Zvýšení dosahu: Spolupráce se sportovci a sportovními týmy může společnostem pomoci oslovit nové trhy a demografické skupiny. Například americká společnost, která spolupracuje s evropským pilotem, se může zviditelnit u širšího mezinárodního publika.

Zlepšení image značky: Spojení s úspěšnými a obdivovanými sportovci a týmy může zlepšit image značky a zvýšit její atraktivitu pro spotřebitele.

Doporučení pro správné zacházení s “influencer marketingem” sportovců a sportovních týmů

Výběr správných influencerů: Společnosti musí pečlivě vybírat sportovce a sportovní týmy, kteří jsou v souladu s hodnotami značky, cílovou skupinou a marketingovými cíli. Faktory, které je třeba vzít v úvahu, jsou prodejnost influencera, jeho sledovanost na sociálních sítích a jeho potenciál pro realizaci dlouhodobé spolupráce.

Vytvářejte poutavý obsah: Spolupráce by se měla zaměřit na zábavný, informativní a sdílený obsah. Může jít o záběry ze zákulisí, rozhovory nebo exkluzivní propagační akce.

Využití více platforem: Aby společnosti maximalizovaly dopad a zapojení, měly by kromě digitálních kanálů sportovce nebo týmu využívat více platforem sociálních médií, jako jsou Instagram, Twitter, Tik Tok a Facebook.

Sledování a měření výkonnosti: Firmy musí pečlivě sledovat výkonnost svých marketingových kampaní s influencery pomocí klíčových ukazatelů výkonnosti (KPI ), jako je míra zapojení, imprese a konverze.
Tyto údaje lze využít k optimalizaci prováděných činností a k definování budoucí strategie.

Zajistěte transparentnost a dodržování předpisů: je třeba dodržovat zákony a pokyny týkající se influencer marketingu. To zahrnuje jasné zveřejnění sponzorovaného obsahu, aby si spotřebitelé zachovali důvěru a důvěryhodnost.

ABC implementace influencer marketingu sportovců a sportovních týmů na Instagramu a dalších sociálních médiích.

Kampaně s hashtagy: Vyzvěte fanoušky, aby se zapojili do hashtagových kampaní se sportovcem nebo sportovním týmem. Tato činnost může vytvořit pocit komunity a zároveň zvýšit viditelnost a zapojení.

Příběhy a videa na Instagramu: Využijte krátký obsah Instagramu k zobrazení exkluzivního obsahu ze zákulisí sportovce nebo sportovního týmu a také k propagaci speciálních nabídek nebo uvedení produktů na trh.

Vytváření společného obsahu se sportovcem nebo sportovním týmem společně s dalšími influencery nebo ambasadory značky: tento postup může pomoci křížové propagaci vaší značky a rozšířit vaši schopnost oslovit nové a širší publikum.

Živé vysílání: Využijte platformy jako Instagram Live, Facebook Live nebo Twitch pro interakci mezi sportovcem nebo sportovním týmem a jeho fanoušky v reálném čase. To může být příležitostí k otázkám a odpovědím, předvádění produktů nebo exkluzivním oznámením.

Převzetí vlivných osobností: Umožněte sportovci nebo sportovnímu týmu, aby na určitou dobu “převzal” účty vaší společnosti na sociálních sítích, a dejte mu kreativní kontrolu nad sdílením jeho pohledu a zapojením vašeho publika.

Přizpůsobené filtry a nálepky: Vyvíjejte filtry nebo samolepky ke svému sponzorství pro platformy, jako je Instagram, Snapchat nebo TikTok, které zobrazují sportovce nebo sportovní tým, abyste podpořili obsah vytvářený uživateli a zvýšili viditelnost své značky.

Používejte cílení založené na datech: Využijte specifické reklamní nástroje používané sociální platformy k zacílení marketingových kampaní influencerů na konkrétní segmenty publika. To může pomoci zajistit, aby se sdělení dostalo ke správným uživatelům, a maximalizovat návratnost investic.

Výkonný nástroj

V současném digitálním prostředí se influencer marketing stal pro firmy mocným nástrojem, jak zaujmout spotřebitele a vybudovat si loajalitu ke značce. Špičkoví sportovci a sportovní týmy představují jedinečnou příležitost, jak tohoto trendu využít prostřednictvím sportovního sponzoringu. Dodržováním osvědčených postupů a využíváním možností platforem, jako je Instagram a další sociální sítě, mohou společnosti vytvářet účinné, autentické a poutavé marketingové kampaně s influencery, které budou mít ohlas u jejich cílové skupiny.

Praktický tip, jak dosáhnout nejlepších výsledků své kampaně “influencer marketingu

Využijte sportovní události: Marketingové kampaně influencerů slaďte s významnými sportovními událostmi, jako jsou olympijské hry, mistrovství světa ve fotbale, mistrovství světa ve fotbale a další.
F1
a .
MotoGP
konané ve vaší zemi, a využijte tak zvýšeného zájmu a pozornosti, které tyto události provázejí. To může pomoci zviditelnit vaši značku a vytvořit silnější spojení mezi vaší společností a světem sportu.

Několik námětů k zamyšlení pro nadcházející roky, práce, kterou je třeba vykonat.

Svět influencer marketingu a sportovního sponzoringu se neustále vyvíjí a existuje několik oblastí, které je třeba prozkoumat a vyhodnotit do budoucna:

  1. Vliv nových technologií, jako je virtuální realita nebo umělá inteligence, na účinnost marketingových kampaní sportovců a sportovních týmů.
  2. Dlouhodobý vliv marketingu sportovců a sportovních týmů na chování spotřebitelů a loajalitu ke značce, zejména ve srovnání s tradiční podporou celebrit a jinými marketingovými strategiemi.
  3. Zkoumejte roli marketingu sportovců a sportovních týmů s vlivem v širším kontextu sportovního marketingu a strategií sponzoringu a určete osvědčené postupy pro integraci těchto různých přístupů s cílem maximalizovat výsledky.
  4. Prozkoumejte možnosti multiplatformní spolupráce mezi sportovci a sportovními týmy a dalšími influencery, jako jsou hudebníci, herci nebo tvůrci obsahu, s cílem rozšířit dosah a vytvořit jedinečné a poutavé marketingové kampaně.

Na závěr uvádíme několik doporučení pro společnosti, které chtějí začít využívat sportovce a týmy v marketingových kampaních influencerů v oblasti sportovního sponzoringu:

  • Stanovte si jasný, dosažitelný a měřitelný cíl.
  • Vypracování strategie: Než se společnosti pustí do marketingové kampaně s influencery a sportovními týmy, musí si stanovit jasnou strategii, včetně cílů, cílové skupiny a požadovaných výsledků. To vám pomůže při výběru influencerů, tvorbě obsahu a realizaci kampaní.
  • Podporujte autentické vztahy: Společnosti by se měly snažit budovat autentické, dlouhodobé vztahy se sportovci a sportovními týmy, a ne je považovat pouze za marketingový nástroj. To může vést k větší důvěře, loajalitě a angažovanosti jak na straně influencera, tak na straně jeho publika.
  • Buďte přizpůsobiví a agilní: svět sociálních médií a influencer marketingu se neustále vyvíjí a firmy musí být připraveny přizpůsobit své strategie a taktiky. To může zahrnovat informovanost o trendech v oboru, vznikajících platformách a nových technologiích, stejně jako otevřenost k experimentování a učení se z údajů o výkonnosti kampaní.
  • Přijměte rozmanitost a inkluzivitu: Společnosti by se měly snažit spolupracovat s různými sportovci a sportovními týmy, aby oslovily širší publikum a propagovaly pozitivní hodnoty, jako je inkluzivita, rovnost a sportovní chování. To může pomoci vytvořit inkluzivnější a přívětivější image značky a oslovit širší okruh spotřebitelů.
  • Společnosti by se měly seznámit se zákony, předpisy a pokyny týkajícími se influencer marketingu a sportovního sponzoringu a zajistit, aby jejich kampaně byly transparentní a v souladu s předpisy. To může pomoci udržet důvěru a důvěryhodnost spotřebitelů a vyhnout se případným právním problémům nebo problémům s pověstí.
Můžeme vám pomoci uzavřít nejlepší sponzorskou smlouvu?

Riccardo Tafà
Riccardo Tafà
Riccardo vystudoval práva na univerzitě v Bologni. Svou kariéru zahájil v Londýně v oblasti PR, poté začal pracovat v oblasti dvoukolových a čtyřkolových vozidel. Následoval krátký přesun do Monaka a poté návrat do Itálie. Tam založil RTR, nejprve poradenskou firmu a poté společnost zabývající se sportovním marketingem, kterou nakonec přesunul zpět do Londýna.
Recent Posts

Leave a Comment

Marketing vlivných osobností a sportovní marketing v éře “digitálního sponzoringu, RTR Sports
Marketing vlivných osobností a sportovní marketing v éře “digitálního sponzoringu, RTR Sports