In Formuła E, Formuła E

Jak
Formuła E
zbliża się do drugiej dekady swojego istnienia, w pełni elektryczna seria sportów motorowych nadal ewoluuje i przyciąga coraz większe zainteresowanie sponsorów i partnerów. Dzięki zrównoważonemu rozwojowi i elektryfikacji w czołówce globalnych rozmów, Formuła E ma wyjątkową pozycję, aby zaoferować markom platformę, która jest zgodna z wartościami zorientowanymi na przyszłość.

Patrząc w przyszłość do 2025 roku, w krajobrazie sponsoringu Formuły E pojawia się kilka kluczowych trendów i możliwości.

Rosnący globalny zasięg i publiczność

Globalna atrakcyjność Formuły E stale rośnie, a seria dociera do nowych rynków i odbiorców.
Sezon 2024 obejmuje 17 wyścigów w ramach 11 wydarzeń
w tym nowe miejsca i po raz pierwszy podwójny pojedynek w Monako. Rozszerzony kalendarz zapewnia sponsorom większe możliwości ekspozycji na różnych rynkach.

Seria poczyniła również znaczące postępy w zakresie partnerstw telewizyjnych, szczególnie w Stanach Zjednoczonych. W ramach nowych umów na sezon 2024 wyścigi będą transmitowane w CBS Television Network i Paramount+, a także na platformie streamingowej Roku. Rozszerzona dystrybucja sprawi, że Formuła E dotrze do większej liczby gospodarstw domowych niż kiedykolwiek wcześniej, oferując sponsorom większą widoczność i zasięg.

Wraz ze wzrostem oglądalności Formuły E, rośnie potencjał sponsorów do nawiązania kontaktu z globalną, obeznaną z technologią i świadomą ekologicznie grupą demograficzną. Marki, które łączą się z Formułą E, mogą wykorzystać tę rosnącą bazę fanów, wykorzystując wyjątkową pozycję serii na skrzyżowaniu sportu, technologii i zrównoważonego rozwoju.

Innowacje technologiczne i zrównoważony rozwój

Zaangażowanie Formuły E w innowacje technologiczne i zrównoważony rozwój pozostaje główną atrakcją dla sponsorów. W miarę jak przemysł motoryzacyjny zmierza w kierunku elektryfikacji, Formuła E służy jako poligon doświadczalny dla nowych technologii i wizytówka możliwości pojazdów elektrycznych.

Sponsorzy mają okazję kojarzyć się z najnowocześniejszą technologią i zrównoważonymi praktykami. Jest to szczególnie atrakcyjne dla firm z sektora technologicznego, energetycznego i motoryzacyjnego, a także tych, które chcą wzmocnić swoje referencje środowiskowe. Ponieważ Formuła E przesuwa granice osiągów pojazdów elektrycznych, sponsorzy mogą pozycjonować się jako liderzy innowacji i zrównoważonego rozwoju.

Koncentracja serii na zrównoważonym rozwoju wykracza poza same samochody. Wydarzenia Formuły E są zaprojektowane tak, aby były przyjazne dla środowiska, z inicjatywami takimi jak wykorzystanie energii odnawialnej i redukcja odpadów. Sponsorzy mogą wykorzystać te wysiłki, aby zademonstrować własne zaangażowanie w zrównoważony rozwój i zaangażować się w znaczące działania w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu.

Zainteresowanie nowych producentów

Podczas gdy w ostatnich latach z Formuły E odeszło kilku producentów, pojawiają się oznaki ponownego zainteresowania ze strony potencjalnych nowych uczestników. Dyrektor generalny Formuły E, Jeff Dodds, poinformował, że trwają rozmowy z trzema potencjalnymi nowymi producentami. To zainteresowanie sugeruje, że seria nadal jest postrzegana jako cenna platforma dla marek motoryzacyjnych do prezentowania technologii pojazdów elektrycznych i zaangażowania w zrównoważony rozwój.

Potencjalne wejście nowych producentów może przynieść nowe emocje i inwestycje w serię, tworząc nowe możliwości sponsoringu. Marki związane z tymi nowymi zespołami skorzystałyby na zwiększonej uwadze i rozgłosie medialnym, które zwykle towarzyszą nowym graczom.

Formuła E

Cyfrowe i interaktywne zaangażowanie

W miarę postępu technologicznego Formuła E będzie prawdopodobnie badać nowe sposoby angażowania fanów i tworzenia wartości dla sponsorów poprzez cyfrowe i interaktywne doświadczenia. Seria wprowadziła już innowacje, takie jak tryb ataku, który dodaje strategiczne elementy do wyścigów.

Patrząc w przyszłość do 2025 roku, możemy spodziewać się dalszego rozwoju w tym obszarze. Doświadczenia wirtualnej i rozszerzonej rzeczywistości, elementy grywalizacji i ulepszona wizualizacja danych mogą odegrać rolę w tworzeniu bardziej wciągających i interaktywnych doświadczeń fanów. Innowacje te stwarzają sponsorom możliwości angażowania odbiorców w nowatorski sposób, tworząc niezapomniane doświadczenia związane z marką i wspierając głębsze relacje z fanami.

Rozszerzenie kategorii partnerstwa

Unikalna pozycja Formuły E pozwala na zróżnicowany zakres kategorii sponsoringu. Poza tradycyjnymi partnerami z branży motoryzacyjnej i technologicznej, seria przyciągnęła sponsorów z sektorów takich jak finanse, linie lotnicze i dobra konsumpcyjne. Wraz z rozwojem serii możemy spodziewać się rozszerzenia kategorii partnerskich.

Wschodzące branże, takie jak energia odnawialna, zrównoważone materiały i inteligentne technologie miejskie, mogą w naturalny sposób dopasować się do wartości i odbiorców Formuły E. Ponadto, w miarę jak seria rozszerza swój zasięg, lokalni i regionalni sponsorzy na nowych rynkach mogą dostrzec wartość w dostosowaniu się do wydarzeń Formuły E.

Aktywacja sponsoringu oparta na danych

Przyszłość sponsoringu Formuły E będzie prawdopodobnie w coraz większym stopniu oparta na danych. Dzięki postępom w analityce i analizach oglądalności sponsorzy będą mieli do dyspozycji więcej narzędzi do mierzenia wpływu swoich partnerstw i optymalizacji swoich działań.

Ten trend w kierunku podejmowania decyzji w oparciu o dane może prowadzić do bardziej ukierunkowanych i spersonalizowanych działań sponsorskich. Marki mogą wykorzystywać dane fanów do tworzenia dostosowanych doświadczeń i komunikatów, zwiększając trafność i skuteczność ich sponsoringu.

Nacisk na partnerstwa ukierunkowane na cel

Ponieważ konsumenci coraz częściej oczekują od marek wykazania się odpowiedzialnością społeczną, partnerstwa ukierunkowane na cel prawdopodobnie staną się bardziej widoczne w sponsoringu Formuły E. Koncentracja serii na zrównoważonym rozwoju i innowacjach stanowi naturalną platformę dla marek, aby zaprezentować swoje zaangażowanie w pozytywne zmiany.

Sponsorzy mogą starać się tworzyć aktywacje, które wykraczają poza tradycyjny branding, koncentrując się na inicjatywach, które mają wymierny wpływ na społeczeństwo lub środowisko. Może to obejmować projekty zrównoważonego rozwoju, programy edukacyjne STEM lub inicjatywy promujące różnorodność i integrację w sportach motorowych.

Wyzwania i rozważania

Podczas gdy przyszłość sponsoringu Formuły E wygląda obiecująco, istnieją wyzwania, które należy wziąć pod uwagę. Globalny krajobraz gospodarczy pozostaje niepewny, co może mieć wpływ na budżety sponsorskie. Ponadto, w miarę jak coraz więcej obiektów sportowych i rozrywkowych przyjmuje komunikaty dotyczące zrównoważonego rozwoju, Formuła E będzie musiała nadal się wyróżniać, aby utrzymać swoją wyjątkową atrakcyjność dla sponsorów.

Seria będzie również musiała zrównoważyć interesy producentów, niezależnych zespołów i sponsorów, aby zapewnić zdrową i konkurencyjną siatkę. Ponieważ niektóre zespoły stoją w obliczu wyzwań finansowych, Formuła E może być zmuszona do ewolucji swojego modelu biznesowego, aby przyciągnąć i zatrzymać zarówno zespoły, jak i sponsorów.

Ciekawostki, fakty i statystyki

Globalny zasięg: Wyścigi Formuły E są transmitowane w ponad 150 krajach, a łączna liczba widzów w sezonie 2022 wyniesie 411 milionów.

Dane demograficzne: Serial ma młodą widownię, z 72% fanów w wieku poniżej 35 lat, co czyni go atrakcyjną propozycją dla marek skierowanych do millenialsów i pokolenia Z.

Wpływ na zrównoważony rozwój: Formuła E twierdzi, że ma dodatni ślad węglowy netto, sadząc ponad 350 000 drzew i finansując różne projekty związane z energią odnawialną.

Wnioski

Ponieważ Formuła E zbliża się do 2025 roku, krajobraz sponsoringu w serii jest gotowy na ekscytujące zmiany. Połączenie globalnej ekspansji, innowacji technologicznych i koncentracji na zrównoważonym rozwoju tworzy wyjątkową propozycję wartości dla sponsorów.
Marki, które mogą dostosować się do wizji przyszłości Formuły E, mogą skorzystać na powiązaniu z przyszłościową, świadomą ekologicznie i zaawansowaną technologicznie platformą.

Wykorzystując nowe technologie, przyjmując strategie oparte na danych i koncentrując się na znaczących aktywacjach, sponsorzy mogą zmaksymalizować wartość swoich partnerstw z Formułą E i pozycjonować się jako liderzy w przejściu do bardziej zrównoważonej przyszłości.

Ponieważ świat sportów motorowych wciąż ewoluuje, sponsoring Formuły E oferuje wgląd w przyszłość marketingu sportowego – innowacyjnego, zrównoważonego i głęboko powiązanego z palącymi kwestiami naszych czasów.

Czy możemy pomóc Ci podpisać najlepszą umowę sponsorską?

Riccardo Tafà
Riccardo Tafà
Riccardo ukończył prawo na Uniwersytecie Bolońskim. Swoją karierę rozpoczął w Londynie w dziale PR, a następnie zaczął pracować w branży pojazdów dwu- i czterokołowych. Następnie na krótko przeniósł się do Monako, po czym wrócił do Włoch. Tam założył RTR, najpierw firmę konsultingową, a następnie firmę marketingu sportowego, którą ostatecznie przeniósł z powrotem do Londynu.
Recent Posts

Leave a Comment

Przyszłość sponsoringu Formuły E: Trendy i możliwości na rok 2025, RTR Sports
Przyszłość sponsoringu Formuły E: Trendy i możliwości na rok 2025, RTR Sports