In Spor Pazarlaması, Spor Sponsorlukları, Uncategorized @tr

Bir
sponsor
yatırımının yarattığı değeri nasıl ölçeceğini bilmelidir. ROI hesaplaması sadece ne olduğuna dair bir değerlendirme sağlamakla kalmaz, aynı zamanda gelecekteki sponsorlukları değerlendirmek için de faydalı bir araçtır.

ROI hesaplaması nedir?

ROI kısaltması Yatırım Getirisi anlamına gelmektedir. için
pazarlama
ve muhasebe, ROI hem bir finansal tahmin aracı hem de geçmiş operasyonların bir analizidir. Bu, bir şirket için ROI çalışmasının hem gelecek (tahmin) hem de mevcut değerlendirme (analiz) için önemli olduğu anlamına gelir.

Daha açık olmak gerekirse, ROI hesaplaması bir yatırımın risklerini bilmeye ve değerlendirmeye hizmet eden matematiksel bir yöntemdir; aynı zamanda ondan elde edilen veya elde edilecek olası kazançları hesaplamaya da hizmet eder.

Bir finansal araç olarak ROI

ROI bir finansal araçtır. Sadece ekonomik gelirin ya da harcamaların bir sonucu olarak ölçülebilir. ROI hesaplaması hiçbir şekilde marka bilinirliği, tıklama oranları veya web istatistikleri gibi ‘soft’ verilerle bağlantılı değildir. Yatırım getirisini hesaplamak için kullanılan klasik formül aşağıdaki gibidir:

(Toplam Gelirler – Toplam Maliyetler)
_______________________ X100 = ROI%

Toplam Maliyetler

ROI her zaman yüzde olarak ifade edilir, böylece üstlenilen diğer faaliyetlerle kolayca karşılaştırılabilir.

ROINet gelir… Hassas nokta

Denklemdeki kilit değerlerden biri Net Gelirdir: bu rakam, sonlu ve belirli bir zaman diliminde dikkate alınan pazarlama girişiminden kaynaklanan karı (veya zararı) temsil eder.

Her ne kadar bariz ve açık görünse de, finansal verileri doğru bir şekilde elde etmek pazarlamacılar için en zor görevlerden biridir. Jupiter Research tarafından Kasım 2008’de Amerika Birleşik Devletleri’nde 100’den fazla pazarlama yöneticisi arasında yapılan bir araştırmada, yöneticilerin yüzde 78 ‘inin şirketlerinin idari ofislerinden satış verilerini elde etmekte büyük zorluk çektiklerinden yakındıkları ortaya çıkmıştır.

ROI’nin spor sponsorluklarına uygulanması

İyi bir sponsorluk, diğer şeylerin yanı sıra, alt çizgiyi etkileyerek ve kâr yaratarak satışları artırabilen bir sponsorluktur. Özetlemek istersek:

Sponsorluk = Marka Maruziyeti –> Marka Tercihi –> Satın Alma Eğilimi

Markanın sık sık teşhir edilmesi, sponsor olunan sporun, sporcunun veya etkinliğin ayrılmaz bir parçası haline gelmesini ve disiplinin olumlu değerlerinin marka ve ürüne yerleşmesini sağlar. Bu şekilde sponsorluk, marka ve taraftarlar arasında güçlü bir duygusal bağ kurmayı başarır.

Bir markayı sürekli olarak sevdiği etkinlikler içinde gören hedef kitle, ona yönelik marka tercihi geliştirir. Bu marka tercihinin satın alma niyeti üzerinde doğrudan bir etkisi vardır (bkz. ayrıca ‘Manado’da sponsora yönelik tutum ve sponsorluk farkındalığının satın alma niyetine etkisinin analizi. Vaka Çalışması: MotoGP’)

İyi sponsorluklar sayesinde mükemmel yatırım getirisi elde edilir

İlgili markalardan bağımsız olarak önemli olan, sponsorluğun ve ilgili faaliyetlerin samimi olması, sporun ve markanın değerlerinin tutarlı olması ve şirketin ortaklıktan en iyi şekilde yararlanmak için gerekli tüm faaliyetleri uygulamasıdır.

Bu da ancak sponsorluğun gerçek ve sponsorun kimliğine uygun olması, kurumsal değerler evrenine saygı göstermesi, taraftarların ve tüketicilerin gözünde güvenilirliğini kanıtlamasıyla mümkündür.

ROI hesaplaması, geleceğe yönelik projeksiyonlar ve Müşteri Yaşam Boyu Değeri

Yapılması gereken çalışmalardan biri, bir sponsorluktan elde edilecek gelecek ve uzun vadeli kar olasılıkları hakkında geçerli ve güvenilir tahminler üretmektir. Buna bir örnek, bir tüketicinin yaşamı boyunca bir şirket için temsil ettiği değer olan Müşteri Yaşam Boyu Değeri’dir. ROI, bir müşteriyi edinme maliyetini ve zaman içindeki değerini göz önünde bulundurarak, faaliyetlerimizin uzun vadeli faydalarını hesaplamamızı sağlar.

Sponsorluğun Yatırım Getirisi Nasıl Ölçülür?

  1. Tüm sponsor ülkeler için etkili araştırma ve veri toplama yöntemlerinin tanımlanması.
  2. Sponsorluk öncesinde, sonrasında ve sponsorluk sırasında ölçümlerin yapılması
  3. Sponsorluğun satış düzeyini ne kadar etkilediğini ve marka algısını ne kadar değiştirdiğini ölçmek için istatistiksel analizler yapın.
  4. Bu verileri, üretilen değerin hem mutlak (ne kadar kazanıldığı) hem de göreceli (sponsorluğun diğer girişimlere kıyasla ne kadar etkili olduğu) olarak gerçek anlamda hesaplanmasına olanak tanıyan bir finansal modele girin.

Yatırım getirisi ve nakit akışı

Çok yıllı bir programın yatırım getirisini, genellikle 3 veya 5 yıl gibi belirli bir süre boyunca taahhüt edilen kaynakları ve elde edilen gelirleri dikkate alarak ölçmek mümkündür:

  • Nakit akışları, projenin ömrü boyunca ortaya çıkan maliyetlerin ve ek gelirlerin bir özetidir.
  • ROI hesaplaması, bir projeden elde edilen net getirinin, projenin uygulanması için katlanılan maliyetlere bölünmesiyle elde edilir.
  • Formülde: (Toplam Gelirler – Toplam Maliyetler)/Toplam Maliyetler x 100= ROI %.

Elde edilen kazançlar

Bir projenin yatırım getirisinin %200 olduğunu varsayalım. Bu projenin net kazancının, projeyi faaliyete geçirme maliyetinin iki katı olacağı tahmin edilmektedir. Daha da basit bir ifadeyle, yatırılan her bir Avro için proje 2 Avro kâr, artı 1 Avro maliyet karşılama getirecek, yani yatırılan her bir Avro için proje 3 Avro getirecektir. Dolayısıyla yatırım getirisi %200’dür.

Genel olarak ROI hesaplaması, analiz edilen dönemdeki toplam yatırım maliyetlerini dikkate alır ve toplam maliyet ve gelirlerdeki olası azalmaları göz önünde bulundurur. Böyle bir projenin nakit akışları şu şekilde özetlenebilir: Başlangıç yılı, 1. yıl, 2. yıl, kümülatif, toplam.

Bir sponsorluk projesinin değeri ne kadardır?

International Data Corp./Alinean tarafından 2003 yılında yapılan bir ankete göre, yöneticilerin %62’si bir projenin yatırım getirisinin tatmin edici sayılabilmesi için %50 ile %300 arasında olması gerektiğini belirtmektedir. Projenin sonuçları ne olursa olsun, şeffaf değerlendirmeler tüm gider ve gelirlerin dikkate alınmasını ve tüm verilerin doğru bir şekilde ölçülmesini gerektirir.

ROI’nin hesaplanması değer yaratır

ROI’nin hesaplanması bir şirket için değer yaratır çünkü:

  • Sayısal olarak, herhangi bir projenin etkinliğini ve iyiliğini ölçmek için kullanılabilecek bir kar/maliyet oranı üretir.
  • Basitçe bir yüzde değeri olduğundan, sonuçların anlaşılmasını ve açıklanmasını sağlamak kolaydır.
  • Bir projenin değerini, yatırılan ve kazanılan para miktarına göre analiz eder ve faaliyetin ölçeği ile ilgili olmayan değerlemelere izin verir.

Yatırım getirisinin hesaplanması veya spor sponsorluğunun işletmenize nasıl yardımcı olabileceği hakkında bilgi almak için bu sayfadaki form aracılığıyla bize yazın veya info@rtrsports.com adresine e-posta gönderin.

En iyi sponsorluk anlaşmanızı imzalamanıza yardımcı olabilir miyiz?

Riccardo Tafà
Riccardo Tafà
Managing Director for RTR Sports, Riccardo graduated in law at the University of Bologna. He began his career in London in PR, then started working in two and four-wheelers. A brief move to Monaco followed before returning to Italy. There he founded RTR, first a consulting firm and then a sports marketing company which, eventually, he moved back to London.
Recent Posts

Leave a Comment

Spor pazarlamasında ROI (yatırım getirisi) hesaplaması, RTR Sports
Spor pazarlamasında ROI (yatırım getirisi) hesaplaması, RTR Sports