In Formule 1, Formule1


Formule 1
Vrcholný motoristický sport je již dlouho synonymem rychlosti, inovací a nejmodernějších technologií. V minulosti byla F1 spojována s rychlostí, hlukem a zápachem benzínu… Vposledních letech však tento sport udělal významný pokrok i v oblasti udržitelnosti. Tento vývoj představuje jedinečnou příležitost pro ekologicky smýšlející značky, aby se spojily s týmy F1 a využily globálního dosahu tohoto sportu a jeho závazku k odpovědnosti vůči životnímu prostředí. Tento článek se zabývá tím, jak týmy F1 získávají ekologicky smýšlející sponzory a proč by tyto značky měly zvážit investice do tohoto sportu.

Posun k udržitelnosti v F1

Cesta F1 k udržitelnosti začala v roce 2014 zavedením hybridních pohonných jednotek. Tyto motory kombinují tradiční spalování s elektrickým pohonem, čímž výrazně snižují spotřebu paliva a emise uhlíku. Řídící orgán tohoto sportu, FIA, si stanovil ambiciózní cíle a do roku 2030 chce dosáhnout nulové uhlíkové stopy.

K dosažení těchto cílů zavedla společnost F1 několik iniciativ:

  • Obnovitelné zdroje energie: Přechod na obnovitelné zdroje energie pro provoz týmu a závodní akce.
  • Efektivní logistika: zefektivnění logistiky s cílem minimalizovat emise uhlíku z dopravy.
  • Udržitelné materiály: Podpora používání udržitelných materiálů při výrobě automobilů a v závodní infrastruktuře.
  • Syntetická paliva: Výzkum a vývoj syntetických paliv, která by mohla výrazně snížit uhlíkovou stopu sportu.
  • Proč by měly ekologicky smýšlející značky sponzorovat F1

Globální dosah a viditelnost

F1 se může pochlubit obrovskou celosvětovou sledovaností – závody se vysílají ve více než 200 zemích a přitahují miliony diváků. Sponzorováním týmu F1 mohou ekologicky smýšlející značky oslovit různorodé a angažované publikum. Tato viditelnost se neomezuje pouze na závodní víkendy, ale rozšiřuje se na různé mediální kanály, včetně sociálních médií, kde jsou týmy F1 silně přítomny.

Soulad s inovacemi a technologiemi

F1 stojí v čele technologických inovací a neustále posouvá hranice možností automobilového inženýrství. Značky, které si cení inovací a technologického pokroku, najdou ve sponzoringu F1 přirozené uplatnění. Sportovní důraz na udržitelné technologie, jako jsou hybridní motory a syntetická paliva, je v souladu s cíli ekologicky smýšlejících společností.

Výhody společenské odpovědnosti firem (CSR)

Sponzorování týmu F1 může významně zlepšit profil CSR značky. Vzhledem k tomu, že F1 se stále více zaměřuje na udržitelnost, očekává se, že sponzoři budou toto úsilí podporovat a podílet se na něm. To může zahrnovat investice do udržitelných technologií, podporu komunitních iniciativ a podporu environmentálního povědomí. Značky, které se přizpůsobí cílům F1 v oblasti udržitelnosti, mohou zlepšit svou pověst a prokázat svůj závazek k ochraně životního prostředí.

Zapojení a vzdělávání spotřebitelů

F1 poskytuje značkám jedinečnou platformu pro smysluplnou komunikaci se spotřebiteli. Sponzoři mohou využít celosvětové akce F1 ke vzdělávání fanoušků o udržitelnosti a svých ekologických iniciativách.
Například kampaň společnosti Heineken “Když řídíte, nikdy nepijte”, propagovaná během závodů F1, úspěšně zvyšuje povědomí o zodpovědném pití alkoholu.

 

Jak týmy Formule 1 lákají ekologicky smýšlející značky

Případové studie sponzorství F1 s ohledem na životní prostředí

  1. Aramco a Aston Martin

Společnost Aramco, která je významným partnerem týmu Aston Martin F1, se významně podílí na podpoře udržitelnosti v rámci tohoto sportu. Společnost Aramco podporuje iniciativu F1 Girls on Track, která poskytuje kariérní příležitosti mladým řidičkám a podporuje vzdělávání v oblasti STEM. Společnost se také zaměřuje na ochranu biologické rozmanitosti prostřednictvím iniciativ, jako je výsadba mangrovů.

  1. AWS a Formule 1

Společnost AWS (Amazon Web Services) je dalším příkladem sponzora, který využívá svého partnerství s F1 k podpoře udržitelnosti. AWS poskytuje cloudovou výpočetní infrastrukturu, která umožňuje vzdálený provoz a snižuje uhlíkovou stopu sportu. Kromě toho AWS vyvíjí schopnosti strojového učení a analýzy dat na podporu programů udržitelnosti F1.

Budoucnost udržitelného sponzoringu v F1

Budoucnost sponzoringu F1 vypadá pro ekologicky smýšlející značky slibně. S pokračujícími inovacemi a iniciativami v oblasti udržitelného rozvoje se budou rozšiřovat příležitosti pro smysluplná a účinná partnerství. Podniky mohou očekávat, že budou mít prospěch z lepšího zviditelnění, lepší pověsti značky a většího zapojení spotřebitelů, samozřejmě partnerství musí být pravdivé a v souladu s celým způsobem fungování společností.

  1. Etické získávání zdrojů a efektivní využívání zdrojů

Týmy F1 se stále více zaměřují na etické získávání zdrojů a efektivní využívání zdrojů. To zahrnuje vše od používání recyklovaných materiálů při výrobě automobilů až po zajištění udržitelné výroby týmového oblečení a zboží. Sponzoři mohou toto úsilí podpořit investicemi do udržitelných dodavatelských řetězců a propagací odpovědné spotřeby.

  1. Snižování množství odpadu a oběhové hospodářství

Snižování množství odpadu je další důležitou oblastí, v níž týmy F1 dosahují pokroků. Zavedením zásad oběhového hospodářství týmy snižují množství odpadu a podporují opětovné použití a recyklaci materiálů. Sponzoři mohou na těchto iniciativách spolupracovat s týmy, podporovat recyklační programy a propagovat udržitelný design výrobků.

Jak týmy Formule 1 lákají ekologicky smýšlející značky

Sponzorovánítýmu F1nabízí ekologicky smýšlejícím značkám jedinečnou příležitost spojit se se sportem, který je nejen globální zábavní velmocí, ale také lídrem v oblasti udržitelnosti a technologických inovací. Investicí do F1 mohou značky zvýšit svou viditelnost, reputaci a angažovanost spotřebitelů a zároveň podpořit smysluplné ekologické iniciativy. S tím, jak F1 pokračuje ve svém směřování k nulové budoucnosti, se synergie mezi sportem a ekologicky smýšlejícími sponzory jen posílí a vytvoří silnou platformu pro podporu udržitelnosti v celosvětovém měřítku.

Pokud máte zájem najít ideálního partnera F1 pro vaši společnost, kontaktujte společnost RTR.

Můžeme vám pomoci uzavřít nejlepší sponzorskou smlouvu?

Silvia Schweiger
Silvia Schweiger
Zástupce ředitele pro výkonný marketing a obchod ve společnosti RTR Sports Marketing, která se již více než 25 let specializuje na sportovní marketing v motoristickém sportu.
Recent Posts

Leave a Comment

Ferrari
formula 1 sponsorship