In Bez kategorii, MotoGP

Komisja Grand Prix ogłosiła znaczącą zmianę przepisów technicznych dla klasy MotoGP.
klasy MotoGP,
które wejdą w życie w sezonie 2027. Zmiany te mają na celu zwiększenie bezpieczeństwa, promowanie ściślejszej rywalizacji i zapewnienie bardziej zrównoważonej przyszłości dla tego sportu.

Zmniejszanie silników dla większej kontroli

Główną zmianą jest zmniejszenie pojemności skokowej silnika z obecnych 1000 cm3 do 850 cm3. Zmniejszenie to, wraz z mniejszym maksymalnym otworem cylindra, ma na celu obniżenie ogólnej mocy i potencjalnie ułatwienie prowadzenia motocykli przez kierowców. Może to doprowadzić do bardziej agresywnych wyścigów i zacieśnienia walki na starcie.

mgp2Zmiana systemu rankingowego producentów

System koncesji dla producentów zostanie dostosowany. Podczas gdy producenci, którzy brali udział w sezonie 2026, rozpoczną sezon 2027 z przewagą w rankingu, rankingi te zostaną ponownie ocenione w połowie sezonu wyłącznie na podstawie wyników z 2027 roku. Pozwala to nowym graczom odcisnąć swoje piętno i potencjalnie szybciej wspinać się po szczeblach kariery. Producenci, którzy nie będą obecni w 2026 r., zaczną od niższej pozycji, ale będą mieli szansę wspiąć się dzięki zmienionej ocenie w połowie sezonu.

Zrównoważony rozwój w centrum uwagi

Zobowiązanie do bardziej ekologicznej przyszłości jest kontynuowane wraz z potwierdzeniem obowiązkowego w 100% zrównoważonego zużycia paliwa od 2027 roku. Ten znaczący krok jest zgodny z wysiłkami MotoGP na rzecz zmniejszenia wpływu na środowisko. Współpraca między FIM, MSMA (Stowarzyszeniem Producentów Motocykli Sportowych) i dostawcami paliwa będzie dalej definiować specyfikę techniczną tego zrównoważonego paliwa.

Udoskonalenia technologiczne zapewniające równe szanse

Kilka zmian technicznych ma na celu stworzenie bardziej zrównoważonych warunków dla wszystkich zespołów. Zmniejszy się liczba silników dozwolonych na zawodnika, a ustępstwa dla producentów z niższych pozycji zapewnią pewną elastyczność. Dodatkowo wprowadzono pełną przejrzystość poprzez udostępnianie danych GPS między zespołami.

mgp1

Koncentracja na umiejętnościach i kontroli kierowcy

Całkowity zakaz stosowania urządzeń zwiększających wysokość jazdy, w tym urządzeń do holeshota, kładzie nacisk na umiejętności kierowcy i zdolność adaptacji w zarządzaniu maszynami podczas startów i podczas całego wyścigu. Wyrównuje to szanse, eliminując przewagę wynikającą z technologii.

Rewizja zarządzania paliwem i aerodynamiki

Pojemność zbiorników paliwa zostanie zmniejszona zarówno w wyścigach Grand Prix, jak i w formacie Sprint, wymagając od zawodników i zespołów bardziej strategicznego podejścia do zarządzania paliwem. Modyfikacji ulegną również elementy aerodynamiczne motocykli, a maksymalna dozwolona szerokość i wysokość zostanie zmniejszona. Ma to na celu potencjalny wpływ na linie wyścigowe i strategie wyprzedzania.

Nowe przepisy zapoczątkują nową erę MotoGP, stawiając na pierwszym miejscu bezpieczeństwo, ściślejszą rywalizację i zrównoważoną przyszłość tego sportu. Sezon 2027 ma być ekscytującym rozdziałem z odnowioną siatką, postępem technologicznym i ponownym skupieniem się na umiejętnościach kierowców.

Czy możemy pomóc Ci podpisać najlepszą umowę sponsorską?

Emanuele Venturoli
Emanuele Venturoli
Absolwent komunikacji publicznej, społecznej i politycznej na Uniwersytecie Bolońskim, zawsze pasjonował się marketingiem, designem i sportem.
Recent Posts

Leave a Comment

unbraked gresini