In Formuła 1, Formuła1, Marketing sportowy, Sponsoring sportowy

Analiza trendów w
sponsoringu sportów motorowych
jest kluczowym zadaniem dla specjalistów ds. marketingu.
Zapewnia cenny wgląd w zmieniający się krajobraz branży i kieruje procesem podejmowania decyzji. Umowy sponsorskie w sportach motorowych stanowią znaczące inwestycje, a ich trendy mogą mieć głęboki wpływ na planowanie strategiczne zarówno drużyn/lig, jak i marek sponsorujących. Zasadniczo zrozumienie tych trendów nie tylko pomaga zoptymalizować zwrot z inwestycji, ale także poprawia skuteczność kampanii marketingowych.

Od długich do krótszych kontraktów

Kluczowym trendem w sponsoringu sportów motorowych jest przejście na umowy krótkoterminowe. Tradycyjnie marki podpisują umowy na okres dłuższy niż pięć lat, gwarantując długoterminowe partnerstwo. Na rynku obserwuje się jednak przesunięcie w kierunku krótszych, 1-2-letnich umów. Daje to markom większą elastyczność w dostosowywaniu się i reagowaniu na zmieniającą się dynamikę rynku i preferencje fanów. Wiąże się to jednak z elementem niestabilności dladrużyn i lig, które muszą stale poszukiwać nowych partnerów.

Krótsze umowy pozwalają markom na bardziej zwinne przekierowywanie budżetów, ale utrudniają zespołom planowanie na nadchodzące lata ze względu na niepewność finansowania.

aston martin f1

Wszystko o technologii cyfrowej

Pojawienie się marek technologicznych/cyfrowych w sportach motorowych to kolejny kluczowy trend. Wpływ technologii na każdy aspekt naszego życia sprawił, że marki cyfrowe rozszerzyły swoją działalność na nowe przestrzenie marketingowe, w tym sporty motorowe. Trend ten przynosi nowe możliwości, takie jak wykorzystanie mocy danych i zaangażowania cyfrowego, ale także stanowi zwiększoną konkurencję dla tradycyjnych sponsorów. Wprowadzanie technologii do sportów motorowych, takie jak współpraca Mercedes-Benz z Dolby Laboratories w zakresie technologii Dolby Atmos, podkreśla ten trend.

Przyjęcie przez sporty motorowe zaawansowanych technologii, takich jak sztuczna inteligencja, VR ianaliza dużych zbiorów danych, tworzy przestrzeń dla nowych partnerów technologicznych, pozostawiając w tyle marki, które nie są w stanie się dostosować.

Aktywacja a ekspozycja marki

Przejściedoaktywacji zamiast zwykłej ekspozycji marki jest kluczowym wydarzeniem w sponsoringu sportów motorowych. Obecnie marki starają się bardziej angażować fanów poprzez media społecznościowe, marketing doświadczeń i tworzenie treści. Skupiamy się już nie tylko na obecności logo, ale na tworzeniu znaczących relacji z fanami. Na przykład udane umowy sponsorskie w 2023 r. wykraczają poza zwykłe podnoszenie świadomości i koncentrują się na ułatwianiu kontaktów między firmami a ich docelowymi odbiorcami. Trend ten daje markom platformę do kreatywnego prezentowania produktów i angażowania klientów, ale także podnosi stawkę dla zespołów, które muszą zapewnić zwrot z inwestycji wykraczający poza logo na samochodach.

Zrównoważony rozwój

Rosnący nacisk na
zrównoważony rozwój środowiska
to kolejny trend wpływający na umowy sponsorskie. Sporty motorowe, w szczególności serie takie jak Formuła E, mocno zainwestowały w ekologiczne inicjatywy. Umowy sponsorskie odpowiednio ewoluują, a marki coraz częściej dostosowują się do zrównoważonych sportów motorowych i wykorzystują te partnerstwa do prezentowania swoich ekologicznych inicjatyw. W obliczu nasilających się na całym świecie zmian klimatycznych, sponsorzy chcą wykorzystać umowy wyścigowe do podkreślenia ekologicznych praktyk i nawiązania kontaktu ze świadomymi ekologicznie fanami.

Sponsoring Formuły 1Zwiększone koszty

Koszty sponsoringu w sportach motorowych, w szczególności w
Formule 1
rosną wykładniczo. Ponieważ oczekuje się, że globalny rynek sportów motorowych osiągnie wartość 7,47 miliarda dolarów do 2028 roku, stawka jest wysoka.
Rosnące koszty najlepszych umów mają znaczący wpływ na krajobraz sponsoringu, a tylko najbardziej udane globalne marki są w stanie zapewnić partnerstwo na tym poziomie. Przykładowo, Oracle podpisał niedawno pięcioletnią umowę z Red Bull Racing na kwotę ponad 500 mln USD. Wraz z rosnącymi cenami wiele marek zostało wykluczonych z najlepszych ofert.

Biorąc przykłady z różnych serii sportów motorowych, takich jak F1,
MotoGP
Formuła E, WEC, IndyCar itp., wspomniane wyżej trendy stają się oczywiste. Umowy F1 odzwierciedlają przejście do dużych partnerów technologicznych, takich jak Amazon Web Services, dołączających do sieci. Umowy MotoGP podkreślają chęć tworzenia treści i doświadczeń dla fanów, takich jak aktywacja strefy dla dzieci Monster Energy. Partnerstwa Formuły E podkreślają inicjatywy zrównoważonego rozwoju, które promują wartości ekologiczne. We wszystkich flagowych seriach koszty rosną i wymagają większej aktywacji ze strony marek, aby osiągnąć wartość i pozytywny zwrot z inwestycji.

Podsumowując

Trendy te mają daleko idące konsekwencje dla marek i zespołów/lig. Dla marek przejście na aktywację i krótsze umowy wymaga bardziej dynamicznej i responsywnej strategii marketingowej. Marki muszą skupić się na tworzeniu atrakcyjnych narracji i znaczącego zaangażowania fanów poprzez treści i doświadczenia, a nie tylko poprzez wyświetlanie logo. Muszą również zapewniać pewną elastyczność w przekierowywaniu budżetów. Dla zespołów/działów dostosowanie się do tego krajobrazu oznacza wykorzystanie możliwości cyfrowych, prezentowanie postępów w zakresie zrównoważonego rozwoju i oferowanie markom różnych możliwości aktywacji. Wraz ze wzrostem kosztów, właściciele praw muszą wyraźnie pokazać swoim partnerom, że są w stanie wygenerować wymierny zwrot poza ekspozycją marki.

Ostatecznie udane partnerstwo w sportach motorowych wymaga stworzenia wartości dla wszystkich zaangażowanych stron: sponsorów, zespołów i przede wszystkim fanów. W dzisiejszym krajobrazie oznacza to, że marki angażują odbiorców poprzez treści i doświadczenia, a nie tylko poprzez świadomość. Oznacza to, że zespoły wykorzystują dane, platformy cyfrowe i inicjatywy na rzecz zrównoważonego rozwoju, aby przyciągnąć partnerów. Oznacza to umieszczenie fanów w centrum każdej aktywacji. Marki, które rozumieją te zmieniające się trendy w sponsoringu sportów motorowych i odpowiednio dostosowują partnerstwa, będą w najlepszej pozycji, aby zmaksymalizować zwrot z inwestycji i napędzać sport.

Czy możemy pomóc Ci podpisać najlepszą umowę sponsorską?

Riccardo Tafà
Riccardo Tafà
Riccardo ukończył prawo na Uniwersytecie Bolońskim. Swoją karierę rozpoczął w Londynie w dziale PR, a następnie zaczął pracować w branży pojazdów dwu- i czterokołowych. Następnie na krótko przeniósł się do Monako, po czym wrócił do Włoch. Tam założył RTR, najpierw firmę konsultingową, a następnie firmę marketingu sportowego, którą ostatecznie przeniósł z powrotem do Londynu.
Recent Posts

Leave a Comment

Analiza trendów 2023 w sponsoringu sportów motorowych: strategie aktywacji i cele marki, RTR Sports
Analiza trendów 2023 w sponsoringu sportów motorowych: strategie aktywacji i cele marki, RTR Sports