In Formule 1, Formule1

V kontextu současného prostředí sportovního marketingu se
Formule 1
jako neocenitelná platforma, a to nejen díky své rozsáhlé celosvětové sledovanosti, ale také díky jedinečným marketingovým příležitostem, které nabízí.

Pro společnosti, které chtějí prozkoumat toto území, je zásadní plně pochopit roli, náklady a přínosy podpory ze strany
agentury specializující se na sponzoring F1
.

Cílem tohoto blogu je prozkoumat tyto základní aspekty a poskytnout jasného průvodce společnostem, které se snaží proplout světem sponzoringu Formule 1.

sponzorství formule 1

Úloha marketingové agentury v F1

Marketingová agentura specializující se na F1 funguje jako most mezi společnostmi a týmy Formule 1, organizátorem šampionátu a někdy i okruhy, na kterých se závody konají.

Zpočátku je jeho hlavním úkolem vyhledávat a vyjednávat sponzorské příležitosti, které sladí značky klientů s hodnotami, vizí a publikem Formule 1.

Neomezuje se pouze na zviditelnění značky na vozech a závodních kombinézách, ale zahrnuje i exkluzivní zážitky, VIP pohostinnost, přístup k jezdcům a jedinečné možnosti zapojení, které může nabídnout pouze sport.

Náklady na sponzoring v F1

I
sponzorské náklady ve Formuli 1
se mohou značně lišit v závislosti na různých faktorech, včetně vybraného týmu, požadované úrovně expozice a doby trvání sponzorské smlouvy.

Investice, které mají být relevantní, se pohybují v řádech milionů dolarů až po více než 70 milionů dolarů u nejexkluzivnějších a nejvýznamnějších partnerství.

Ačkoli se tato čísla mohou zdát vysoká, je nezbytné je hodnotit v kontextu
návratnosti investic (ROI)
kterou může Formule 1 přinést.

Uvádíme dva úspěšné příklady, které ukazují, jak inovativní strategie a partnerství v F1 mohou nejen ospravedlnit počáteční investice, ale také exponenciálně zvýšit návratnost.

Red Bull Racing a partnerství mezi Scuderií Ferrari a společností Philip Morris International jsou důkazem síly dobře naplánovaného sponzoringu, který dokáže proměnit značku a vytvořit emocionální spojení se zákazníky.

sponzorství formule 1

Výhody sponzorství v F1

Spojení s Formulí 1 znamená sdílení hodnot excelence a inovace. Výhody zdaleka nespočívají jen v pouhém zobrazení loga. Patří mezi ně:

Globální viditelnost

Formule 1 přitahuje stovky milionů diváků po celém světě a nabízí jedinečnou platformu pro zviditelnění.

Zapojení publika

Fanoušci F1 jsou známí svou loajalitou a vášní, což značkám nabízípříležitost zaujmout vysoce cílené publikum.

Asociace značek

Spojení s F1, která je synonymem dokonalosti, inovací a výkonu, může výrazně zlepšit vnímání značky na mezinárodní úrovni.

Vytváření sítí B2B

Události F1 jsou centrem pro světovou firemní elitu a nabízejí jedinečné příležitosti k navazování kontaktů, které otevírají dveře cenným obchodním vztahům.

Kdo hradí náklady agentury

Ačkoli neexistuje žádné pevné pravidlo, náklady na zaměstnání marketingové agentury specializované na F1 se obecně dělí do dvou hlavních kategorií: sponzorské poplatky a poplatky za služby.
V případě velkých partnerství se přidává třetí položka, a to poplatek za poradenství , který vzniká, když si společnost před zahájením prací na zkoumání různých současných nebo budoucích možností objedná u agentury vypracování zprávy o studiu odvětví.

Provize ze sponzorství

Provize jsou procenta vypočítaná z celkové hodnoty sponzorské smlouvy. Provize se sjednává mezi agenturou a sportovní nemovitostí a může se lišit v závislosti na velikosti smlouvy, úrovni požadovaných služeb a složitosti jednání. Provize je určena na pokrytí práce agentury při vyhledávání, vyjednávání a správě sponzorských příležitostí a je vyplácena týmem agentuře.

Poplatek za služby

Pokud sponzorujícíspolečnost nemá vlastní strukturu se zkušenostmi s řízením a realizací sponzorského programu, může získat podporu od agentury. Může jít o stejnou agenturu, která se společností spolupracovala na uzavření sponzorské smlouvy, nebo o jinou agenturu, která je odborníkem v dané oblasti a může sledovat její činnost.

Za tuto službu mohou být agentury společností odměňovány prostřednictvím žádosti:

  1. fixní poplatek za poradenství a řízení marketingových kampaní bez ohledu na velikost sponzorské smlouvy.
  2. procento z hodnoty smlouvy.

Tento přístup se často používá pro specifické služby, jako je vývoj marketingových strategií, tvorba reklamního obsahu, správa pohostinství nebo organizace exkluzivních sponzorských akcí.

Kdo platí poplatek za zprostředkování?

Jak již bylo zmíněno, náklady spojené se zaměstnáváním marketingové agentury ve Formuli 1 jsou následující. hradí zákazníktj. společnost, která chce sponzorovat tým nebo událost F1. pro implementační část nebo sportovní nemovitosti která uznává poplatek za komerční uvedení v případě ukončení sponzorské smlouvy.

Přesná povaha nákladů a to, kdo je nese, se může lišit v závislosti na konkrétní dohodě mezi agenturou a klientem nebo mezi týmem a agenturou, přičemž některé agentury nabízejí balíčky šité na míru podle marketingových cílů a rozpočtu klienta.

Závěr

Sponzorské investice do Formule 1 jsou sice značné, ale nabízejí takový potenciál návratnosti, jakému se může rovnat jen málo jiných marketingových platforem. Marketingová agentura specializující se na F1 může díky svým zkušenostem a znalostem oboru provést společnosti tímto procesem, maximalizovat návratnost investic a zajistit, aby značky nejen splnily, ale i překročily své marketingové cíle.

Závěrem lze říci, že ať už se jedná o sponzorský poplatek nebo poplatek za služby, je agenturní poplatek klíčovou investicí pro společnosti, které chtějí co nejlépe využít příležitostí, které nabízí Formule 1.

Výhody jsou různorodé, od úplné eliminace křivky učení a souvisejících chyb, které jsou typické pro začátek podnikání, až po využití všech příležitostí souvisejících se sponzoringem.
Od definice marketingových práv, která jsou nezbytná – a uvedená ve sponzorské smlouvě – k dosažení stanovených cílů, až po definici správné ceny partnerství.
Klíčové je vybrat si agenturu, která se výborně orientuje ve světě F1 a má prokazatelné výsledky v pomoci klientům plnit a překračovat jejich marketingové cíle.
Zásadní je tedy obrátit se na agentury, které nejsou vázány výhradně na jeden tým, tedy na agentury, které jsou ve střetu zájmů a jsou schopny prosadit prodej ve prospěch týmu, pro který pracují, i když to pro klienta nepředstavuje nejlepší řešení.

Agentury jsou také důležitým zdrojem pro týmy, protože představují příležitost s nulovými náklady.
Agentury dostávají provizi pouze a jen tehdy, když jsou týmy zaplaceny, a nezatěžují je fixními náklady, které musí dodržet rozpočet (rozpočtový strop), který pro rok 2024 činí 135 milionů USD a nesmí být překročen.

Chcete-li získat podrobnější a individuální pohled na to, jak může marketingová agentura F1 konkrétně sloužit potřebám vaší značky, zvažte konzultaci s odborníky v oboru. Nezapomeňte, že stejně jako ve Formuli 1 i v podnikání rozhoduje rychlost a přesnost.

Můžeme vám pomoci uzavřít nejlepší sponzorskou smlouvu?

Riccardo Tafà
Riccardo Tafà
Riccardo vystudoval práva na univerzitě v Bologni. Svou kariéru zahájil v Londýně v oblasti PR, poté začal pracovat v oblasti dvoukolových a čtyřkolových vozidel. Následoval krátký přesun do Monaka a poté návrat do Itálie. Tam založil RTR, nejprve poradenskou firmu a poté společnost zabývající se sportovním marketingem, kterou nakonec přesunul zpět do Londýna.
Recent Posts

Leave a Comment

Marketingová agentura F1: role, náklady, přínosy, RTR Sports
valtteri bottas