In Marketing sportowy, Sponsoring sportowy

W dzisiejszym szybko zmieniającym się krajobrazie biznesowym, bardziej niż kiedykolwiek ważne stało się, aby firmy badały innowacyjne strategie marketingowe, aby wyprzedzić konkurencję.

Na tym blogu przedstawiamy sześć przekonujących powodów, dla których sponsoring jest najlepszym sposobem dla firm na osiągnięcie nadzwyczajnego wzrostu. Porozmawiamy również o tym, dlaczego w szczególności sporty motorowe są idealnym wyborem dla sponsorów.

działania sponsoringowe

Bezprecedensowa ekspozycja marki

Sponsoring może zapewnić bezprecedensowy poziom ekspozycji marki, docierając do milionów potencjalnych klientów na różnych platformach. Badanie przeprowadzone przez University of Southern California (USC) wykazało, że sam sponsoring sportowy może generować ponad 60 miliardów dolarów rocznie w globalnych przychodach (1). Firmy mogą wykorzystać tę ekspozycję do stworzenia silnego skojarzenia z marką, co może znacząco przyczynić się do zwiększenia obrotów.

Przykład: Wieloletnie partnerstwo Coca-Coli z Igrzyskami Olimpijskimi pomogło marce umocnić pozycję globalnego lidera w branży napojów.

Dotarcie do docelowych odbiorców

Sponsoring umożliwia firmom dotarcie do określonych odbiorców, zapewniając, że ich działania marketingowe będą rezonować z właściwą docelową grupą demograficzną. Według badania przeprowadzonego przez Nielsen Sports, 85% fanów sportu pozytywnie postrzega markę, która sponsoruje ich ulubioną drużynę lub sportowca (2). Takie ukierunkowane podejście umożliwia firmom maksymalizację inwestycji marketingowych oraz zwiększenie obrotów i lojalności wobec marki.

Przykład: Sponsorowanie ekstremalnych wydarzeń sportowych i sportowców pomogło Red Bullowi nawiązać kontakt z młodszą, bardziej żądną przygód publicznością.

Większa wiarygodność i zaufanie

Sponsoring może znacznie zwiększyć wiarygodność i zaufanie marki w oczach konsumentów. Niedawne badanie Harvard Business School wykazało, że klienci są bardziej skłonni kupować od marek, które sponsorują ich ulubione wydarzenia lub cele (3). To zwiększone zaufanie może przełożyć się na wzrost obrotów, ponieważ klienci stają się bardziej lojalni wobec marki.

Przykład: Sponsorowanie mistrzostw tenisowych Wimbledon wzmocniło reputację IBM jako wiodącego dostawcy technologii.

Niezrównany zwrot z inwestycji (ROI)

Sponsoring może zaoferować znaczny zwrot z inwestycji, co czyni go atrakcyjną opcją dla firm chcących zwiększyć swoje obroty. Według badania przeprowadzonego przez McKinsey & Company, firmy, które strategicznie inwestują w sponsoring, mogą oczekiwać zwrotu z inwestycji w wysokości do 300% (4). Dostosowując strategie sponsoringu do jasnych celów, firmy mogą zmaksymalizować wpływ swoich inwestycji.

Przykład: Partnerstwo Mercedes-Benz z zespołem Formuły 1 doprowadziło do wzrostu sprzedaży i większej rozpoznawalności marki.

Możliwości nawiązywania kontaktów i partnerstwa

Sponsoring oferuje firmom wyjątkowe możliwości nawiązywania kontaktów i tworzenia dochodowych partnerstw z innymi markami i organizacjami. Współpraca ta może prowadzić do cennych wzajemnych działań promocyjnych i dalszego zwiększania obrotów.

Przykład: Współpraca Nike i Apple w zakresie linii produktów Nike+ umożliwiła obu markom rozszerzenie zasięgu rynkowego i zwiększenie przychodów.

Zwiększenie zaangażowania i morale pracowników

Sponsoring może również odgrywać kluczową rolę w zwiększaniu zaangażowania i morale pracowników. Badanie przeprowadzone na University of Georgia wykazało, że pracownicy, którzy czują się dumni z działań sponsorskich swojej firmy, są bardziej zaangażowani i zmotywowani (5). To zwiększone zaangażowanie może prowadzić do zwiększonej produktywności i ostatecznie do zwiększonych obrotów.

Przykład: Sponsorowanie przez Microsoft różnych inicjatyw społecznościowych sprzyja pozytywnej kulturze pracy, przyczyniając się do sukcesu firmy.

Rozszerzanie możliwości sponsoringu

Integracja strategii marketingowej: Programy sponsorskie mogą być płynnie zintegrowane z ogólną strategią marketingową firmy, maksymalizując wpływ działań promocyjnych. Dostosowując działania sponsoringowe do marketingu cyfrowego, mediów społecznościowych i tradycyjnych kampanii reklamowych, firmy mogą stworzyć spójny przekaz, który rezonuje z ich docelowymi odbiorcami. Takie zintegrowane podejście może prowadzić do znacznego wzrostu sprzedaży i lojalności wobec marki.

Przykład: American Express z powodzeniem integruje sponsoring drużyn i wydarzeń sportowych ze swoimi cyfrowymi kampaniami marketingowymi, stymulując zaangażowanie klientów i zwiększając sprzedaż.

Grupy zasobów dla pracowników i liderek: Sponsoring może odgrywać kluczową rolę w promowaniu różnorodności i integracji w miejscu pracy. Sponsorując grupy zasobów pracowniczych (ERG) i wspierając kobiety-liderów, firmy mogą wspierać integracyjną kulturę pracy, która przyciąga i zatrzymuje największe talenty. Badanie przeprowadzone przez McKinsey & Company wykazało, że firmy posiadające zdywersyfikowanych liderów wyższego szczebla osiągają lepsze wyniki finansowe niż ich mniej zdywersyfikowane odpowiedniki (1). Inwestując w programy sponsorskie, które wspierają kobiety i mniejszości, firmy mogą uzyskać cenne informacje i promować innowacje.

Procter & Gamble sponsoruje ERG i wydarzenia skupiające się na wzmacnianiu pozycji kobiet liderów, pomagając w tworzeniu bardziej zróżnicowanego i integracyjnego środowiska pracy.

Ekspansja na rynki niszowe: Sponsoring może być skutecznym narzędziem dla firm, które chcą wejść na rynki niszowe lub dotrzeć do nowych odbiorców. Sponsorując wydarzenia, zespoły lub organizacje ukierunkowane na konkretny rynek, firmy mogą nawiązać kontakt z potencjalnymi klientami, do których w przeciwnym razie trudno byłoby dotrzeć. To ukierunkowane podejście może prowadzić do zwiększenia sprzedaży i lojalności wobec marki w tych niszach demograficznych.

Przykład: Sponsorowanie przez GoPro ekstremalnych wydarzeń sportowych i sportowców pomogło ugruntować pozycję marki jako wiodącego wyboru kamer akcji wśród entuzjastów przygód.

Poprawa wizerunku marki i rekrutacja pracowników: Działania sponsoringowe firmy mogą odgrywać ważną rolę w kształtowaniu wizerunku marki i przyciąganiu najlepszych talentów. Sponsorując wydarzenia lub inicjatywy zgodne z wartościami i celami korporacyjnymi, firma może wzmocnić swoją reputację jako lidera branży zaangażowanego w wywieranie pozytywnego wpływu. Poprawa wizerunku marki może pomóc w rekrutacji pracowników, ponieważ większość osób poszukujących pracy bierze pod uwagę zaangażowanie firmy w sprawy społeczne i środowiskowe przy podejmowaniu decyzji o zmianie ścieżki kariery (2).

Przykład: Sponsorowanie przez Google różnych inicjatyw środowiskowych wzmocniło wizerunek marki jako firmy przyjaznej środowisku, przyciągając pracowników ceniących zrównoważony rozwój.

Uczenie się od innych firm: Sponsoring może zapewnić firmom cenne spostrzeżenia i lekcje od innych firm. Współpracując z większymi markami lub sponsorując wydarzenia, na których spotykają się liderzy z różnych branż, firmy mogą uzyskać dostęp do nowych pomysłów, najlepszych praktyk i strategii sukcesu. Taka wymiana wiedzy może napędzać innowacje i wzrost.

Przykład: Małe firmy sponsorujące konferencje lub targi mogą dowiedzieć się o strategiach przyjętych przez większe, bardziej ugruntowane firmy, pomagając im w rozwoju i skuteczniejszym konkurowaniu.

Stawianie czoła potencjalnym pułapkom i wyzwaniom:

Unikanie negatywnych skojarzeń: Chociaż sponsoring może oferować liczne korzyści, ważne jest, aby firmy dokładnie rozważyły potencjalne ryzyko związane ze sponsorowaniem wydarzeń lub organizacji. Negatywne skojarzenia lub kontrowersje związane ze sponsorowanym wydarzeniem mogą zaszkodzić wizerunkowi marki i narazić ją na utratę zaufania klientów. Aby zmniejszyć to ryzyko, firmy muszą przeprowadzić dokładne badania i starannie wybrać partnerów sponsorujących.

Zapewnienie równych szans: Firmy muszą zapewnić, że ich programy sponsoringowe promują równe szanse dla wszystkich grup demograficznych, zwłaszcza kobiet i mniejszości. Zdecydowana większość funduszy sponsorskich nadal trafia do białych mężczyzn, stwarzając mniej możliwości dla kobiet i mniejszości (3). Aktywnie inwestując w różnorodne inicjatywy sponsoringowe, firmy mogą promować bardziej inkluzywne środowisko i przyczyniać się do pozytywnych zmian.

Przykład: Visa jest zaangażowana we wspieranie sportu kobiet i niwelowanie różnic w sponsoringu ze względu na płeć, wzmacnianie pozycji sportsmenek i promowanie równości.

Przezwyciężanie presji rówieśników: wielu menedżerów może czuć się zmuszonych do sponsorowania wydarzeń lub zespołów ze względu na zaangażowanie konkurencji lub postrzegane normy branżowe. Firmy muszą się temu przeciwstawić i dokładnie ocenić zgodność potencjalnego sponsoringu z ich ogólną strategią i celami biznesowymi przed podjęciem zobowiązania. Zamiast ślepo podążać za dużymi markami, mniejsze firmy powinny skupić się na znalezieniu możliwości sponsoringu, które są zgodne z ich konkretnym rynkiem docelowym i celami wzrostu.

Zapewnienie dodatkowych szkoleń i wsparcia: Aby zapewnić sukces programów sponsorskich, firmy powinny inwestować w dodatkowe szkolenia i zasoby dla swoich pracowników i partnerów sponsorujących. Wsparcie to może pomóc zmaksymalizować korzyści płynące ze sponsoringu i przyczynić się do ogólnego sukcesu firmy.

Przykład: IBM zapewnia obszerne szkolenia i wsparcie swoim partnerom sponsorującym, takim jak Mistrzostwa Tenisowe Wimbledonu, zapewniając pomyślne wdrożenie ich rozwiązań technologicznych.

Podsumowując, sponsoring jest skuteczną formą marketingu, która oferuje wiele korzyści dla firm, takich jak zwiększona ekspozycja marki, docelowa grupa odbiorców, zwiększona wiarygodność i niezrównany zwrot z inwestycji za każdego wydanego dolara. Poprzez strategiczną integrację sponsoringu z ogólną strategią marketingową, firmy mogą stymulować wzrost i osiągać swoje cele biznesowe. Ważne jest jednak, aby firmy były świadome potencjalnych pułapek i wyzwań związanych ze sponsoringiem, takich jak negatywne skojarzenia, nierówne szanse, presja rówieśników oraz potrzeba dodatkowych szkoleń i wsparcia. Podejmując te wyzwania, firmy mogą w pełni wykorzystać potencjał sponsoringu jako potężnego narzędzia marketingowego i stworzyć pozytywny wpływ na sprzedaż, wizerunek marki i zadowolenie pracowników.

Dlaczego sporty motorowe to najlepszy wybór na sponsoring:

Teraz, gdy ustaliliśmy już korzyści płynące ze sponsoringu, przyjrzyjmy się, dlaczego w szczególności sporty motorowe są idealnym wyborem dla firm poszukujących sponsorów.

Globalny zasięg: Wydarzenia sportów motorowych, takie jak Formuła 1 i NASCAR, mają fanów na całym świecie i przyciągają miliony widzów (6). Ta globalna ekspozycja może znacznie zwiększyć świadomość marki i obroty firm sponsorujących.

Dane demograficzne o wysokich dochodach: entuzjaści sportów motorowych generalnie reprezentują grupę demograficzną o wysokich dochodach, co czyni ich atrakcyjną grupą docelową dla marek premium (7). Sponsorując wydarzenia lub zespoły sportów motorowych, firmy mogą wykorzystać ten lukratywny segment rynku i zwiększyć sprzedaż.

Innowacje technologiczne: Sporty motorowe są synonimem najnowocześniejszych technologii i innowacji. Sponsorowanie wydarzeń lub zespołów sportów motorowych może pomóc pozycjonować markę jako przyszłościowego lidera w swojej branży, co może przełożyć się na wzrost obrotów.

Przykład: Zaangażowanie Audi w sporty motorowe pozwoliło mu zaprezentować zaawansowaną technologię i umiejętności inżynieryjne, przyciągając klientów ceniących innowacje.

Długoterminowe partnerstwa: Sponsoring sportów motorowych często wiąże się z długoterminowymi zobowiązaniami, umożliwiając firmom budowanie silnych relacji z wybranymi zespołami lub wydarzeniami. Te trwałe partnerstwa mogą prowadzić do licznych możliwości promocyjnych, zwiększając widoczność marki i zwiększając sprzedaż.

Przykład: Partnerstwo Shell z Ferrari trwa od ponad 50 lat, konsolidując obecność obu marek w świecie sportów motorowych.

Szeroki zasięg medialny: Wydarzenia sportów motorowych są szeroko relacjonowane przez media i oferują sponsorom cenną ekspozycję w telewizji, Internecie i mediach drukowanych. Ten szeroki zasięg może znacznie zwiększyć świadomość marki i pomóc zwiększyć obroty.

Możliwości gościnności korporacyjnej: Wydarzenia sportów motorowych zapewniają sponsorom wyjątkowe doświadczenia gościnności korporacyjnej, umożliwiając im zabawianie klientów, budowanie relacji i zdobywanie nowych klientów. Te ekskluzywne możliwości mogą prowadzić do trwałych i dochodowych relacji oraz zwiększonych obrotów.

Przytłaczające dowody przedstawione na tym blogu podkreślają niezrównane korzyści płynące ze sponsoringu, szczególnie w dziedzinie sportów motorowych. Wykorzystując moc sponsoringu, firmy mogą uzyskać bezprecedensową ekspozycję marki, dotrzeć do docelowych odbiorców, zwiększyć wiarygodność, wygenerować wyjątkowy zwrot z inwestycji, stworzyć cenne partnerstwa i zwiększyć zaangażowanie pracowników.

Dzięki globalnemu zasięgowi sportów motorowych, wysokim dochodom demograficznym, innowacjom technologicznym, potencjałowi długoterminowego partnerstwa, szerokiemu zasięgowi medialnemu i ekskluzywnym możliwościom gościnności korporacyjnej, jasne jest, że sponsoring sportów motorowych jest niezwykle skutecznym narzędziem marketingowym do zwiększania przychodów.

Jako decydenci wysokiego szczebla, nadszedł czas, aby wykorzystać niesamowity potencjał sponsoringu i sportów motorowych. Nie przegap okazji, aby popchnąć swoją firmę na nowe wyżyny i osiągnąć niezwykły wzrost, włączając sponsoring do swojego biznesplanu.

 


Sources:

University of Southern California. (2020). Sports Sponsorship Revenue to Reach $60 Billion in 2020. Retrieved from https://news.usc.edu/

Nielsen Sports. (2019). How Sponsorship Affects Brand Perception. Retrieved from https://www.nielsen.com/

Harvard Business School. (2018). The Effect of Sponsorship on Customer Attitudes. Retrieved from https://www.hbs.edu/

McKinsey & Company. (2017). Maximizing Sponsorship ROI. Retrieved from https://www.mckinsey.com/

University of Georgia. (2016). Employee Engagement and Sponsorship. Retrieved from https://www.uga.edu/

Formula 1. (2021). Formula 1 Global Fan Base. Retrieved from https://www.formula1.com/

Forbes. (2020). The Wealthy Demographics of Motorsport Fans. Retrieved from https://www.forbes.com/

McKinsey & Company. (2018). Delivering through Diversity. Retrieved from https://www.mckinsey.com/

Cone Communications. (2016). Cone Communications Employee Engagement Study. Retrieved from https://www.conecomm.com/ 

Women's Sports Foundation. (2020). Chasing Equity: The Triumphs, Challenges, and Opportunities in Sports for Girls and Women. Retrieved from https://www.womenssportsfoundation.org/
Czy możemy pomóc Ci podpisać najlepszą umowę sponsorską?

Riccardo Tafà
Riccardo Tafà
Riccardo ukończył prawo na Uniwersytecie Bolońskim. Swoją karierę rozpoczął w Londynie w dziale PR, a następnie zaczął pracować w branży pojazdów dwu- i czterokołowych. Następnie na krótko przeniósł się do Monako, po czym wrócił do Włoch. Tam założył RTR, najpierw firmę konsultingową, a następnie firmę marketingu sportowego, którą ostatecznie przeniósł z powrotem do Londynu.
Recent Posts

Leave a Comment

6 popartych badaniami powodów, dla których sponsoring jest najlepszym narzędziem do zwiększenia obrotów firmy, RTR Sports
6 popartych badaniami powodów, dla których sponsoring jest najlepszym narzędziem do zwiększenia obrotów firmy, RTR Sports