In Formule 1, Formule1


Formule 1
je jedním z nejpopulárnějších a nejvýnosnějších sportů na světě, který má podle odhadů 1,5 miliardy fanoušků na celém světě. Proto nabízí sponzorům obrovský marketingový a brandingový potenciál. Formule 1 jako sport však čelí stále většímu dohledu, pokud jde o jejídopad na životní prostředí a udržitelnost. Tento tlak pociťují i sponzoři, kteří musí najít rovnováhu mezi dosahováním firemních cílů a pozitivním přínosem pro společnost a životní prostředí. V tomto blogu se budeme zabývat tím, jak může sponzoring Formule 1 vytvářet hodnotu pro značky a zároveň umožnit sponzorům významně ovlivnit společenskou odpovědnost firem (CSR).

Síla a potenciál sponzoringu v F1

Formule 1 nabízí nebývalý globální dosah a možnosti zapojení. Během své více než sedmdesátileté historie se stal nedílnou součástí kulturní struktury zemí Evropy, Asie, Ameriky a Blízkého východu. Velké ceny jsou obrovské mezinárodní události, které sledují miliardy diváků v televizi a na sociálních sítích. Právě díky tomuto profilu a prestiži získává Formule 1 tak velké sponzorské smlouvy.
Společnosti jako DHL, Rolex, Aramco, Heineken a Petronas platí desítky milionů ročně za spolupráci s týmy a sportem obecně.
. Recenze trvale ukazují, že sponzorství vytváří větší povědomí o značce a její přízeň. Například průzkum společnosti Nielsen zjistil, že povědomí o značcebývalého sponzora šampionátu F1, společnosti Emirates, vzrostlo z 35 % na 77 % po pouhých dvou letech sponzorování cirkusu F1.

Tato partnerství také nabízejí mnoho příležitostí k pohostinnosti, zapojení zaměstnanců a navazování kontaktů. Půvab a vzrušení z pohostinnosti F1 umožňuje sponzorům budovat vztahy se zainteresovanými stranami. Značky mohou také využít inženýrskou dokonalost F1 a špičkové technologie, aby zdůraznily své inovace a výkonnost. S příchodem éry rozpočtového stropu v F1 v roce 2021 nabývají sponzoři ještě většího významu při vyplňování nedostatku finančních prostředků pro týmy. Z těchto důvodů odborníci předpovídají, že příjmy ze sponzoringu F1 by v roce 2023 mohly celosvětově přesáhnout 2 miliardy dolarů.

Udržitelnost se stává klíčovou pro F1 a sponzory

Formule 1 však čelí rostoucí kritice za svůj dopad na životní prostředí. Závody a testy F1 zaznamenaly v roce 2019 více než 115 000 leteckých mil. Logistika, zařízení a závody jsou spojeny s obrovskou spotřebou energie a emisemi uhlíku. Spotřebitelské studie ukazují, že udržitelnost je stále důležitější i pro fanoušky. Společnost YouGov zjistila, že 71 % mileniálů, kteří sledují F1, si přeje, aby se tento sport více zaměřil na ekologické postupy.

V reakci na to F1 v roce 2019 stanovila strategii udržitelnosti s cílem dosáhnout do roku 2030 nulových emisí uhlíku. Iniciativy zahrnují efektivní logistiku, omezení používání plastů, odpovědné zásobování a průzkum syntetických paliv. Organizátoři závodů také přijímají opatření, jako je nabídka pobídek pro veřejnou dopravu, aby snížili emise diváků. Toto úsilí se zintenzivňuje, neboť společnost F1 si stanovila ambiciózní průběžné cíle pro rok 2025 v oblasti využívání energie, odpadů a udržitelných materiálů.

Pro sponzory to zdůrazňuje potřebu odpovědných partnerství, která vytvářejí společenskou hodnotu, nikoliv pouze komerční výnosy. Vzhledem k tomu, že nedávno podepsaly smlouvy značky jako Qatar Airways, Salesforce a Aramco, je zřejmé, že o sponzorství F1 je stále velký komerční zájem. Fanoušci však kontrolují příspěvky sponzorů a odměňují značky, které jsou v souladu se závazky F1 v oblasti udržitelnosti. Průzkum společnosti Nielsen ukázal, že 60 % fanoušků souhlasí s tím, že sponzoři by měli pomáhat týmům, aby byly šetrnější k životnímu prostředí.

Kalendář Formule 1 pro rok 2024

Příklady dobré praxe pro sponzory F1

Mnoho sponzorů F1 se hlásí k iniciativám CSR, aby ukázali svůj cíl a hodnoty. Zde je několik aktuálních příkladů značek, které využívají svá partnerství v oblasti sociálního dopadu:

Heineken (globální partner F1 od roku 2016)

Aramco (partner týmu F1 Aston Martin)

AWS (Partner F1 Insights)

f1-csr5 klíčových tipů pro vysoce efektivní sponzoring F1

Značkám, které chtějí sponzorovat F1, přinášíme pět tipů, jak vytvořit maximální hodnotu a pozitivní dopad:

  1. Sladění se strategií udržitelnosti týmu nebo sportu. Společně vypracovat měřitelné cíle v oblasti emisí, materiálů, rozmanitosti atd.
  2. Aktivujte partnerství prostřednictvím kampaní na podporu udržitelnosti, bezpečnosti, inkluzivity nebo jiných priorit CSR. Zapojení spotřebitelů do soudních sporů.
  3. Umožnění přístupu a jedinečných zážitků skupinám, které nemají dostatečné zázemí, prostřednictvím darů na vstupenky, návštěv paddocku a technických workshopů.
  4. Využijte roli sponzora k interní podpoře udržitelnosti prostřednictvím pobídek, dobrovolnictví nebo ekologických závazků.
  5. Sledování a vykazování dopadů partnerství prostřednictvím klíčových ukazatelů výkonnosti, jako je míra účasti a kompenzace uhlíkových emisí.

Budoucnost společenské odpovědnosti v F1

Formule 1 je na začátku cesty k tomu, aby se znovu definovala jako sport, který předvádí vzrušující závody a zároveň podporuje ekologický a sociální pokrok.
Tlak bude i nadále narůstat díky regulaci, opatřením spotřebitelů a měnícím se společenským očekáváním. Sponzoři, kteří tento vývoj přijmou prostřednictvím hodnotově orientovaných partnerství, získají na reputaci značky a náladě fanoušků.
Ti, kteří ji ignorují, riskují odvetu, jako když Greenpeace v roce 2022 protestovala proti sponzorství společnosti Shell pro Ferrari. Díky kreativitě, inovacím a odhodlání však mají sponzoři příležitost využít F1 jako platformu pro skutečné opatření v oblasti klimatu a sociálního dopadu.
Vzhledem k tomu, že snaha o udržitelnost mění sportovní, značkové a spotřebitelské prostředí, může být odpovědné sponzorství v F1 silným příkladem pro ostatní odvětví.

Je spojení F1 a CSR skutečné, nebo jde o další marketingový tah? Úkolem je najít rovnováhu mezi skutečným dopadem a zeleným PR. Cynikové tvrdí, že tyto snahy jsou pouze ekologickým výmyslem, fasádou. Navzdory kritice je však posun k odpovědnosti zřetelný.

Stojíme na prahu éry, v níž spolu koexistují rasa a odpovědnost. S rozvojem technologií a změnou očekávání společnosti se bude prohlubovat vazba mezi F1 a CSR. Symbióza mezi F1 a CSR je nejen chvályhodná, ale i nezbytná. Když se připravujeme na závody budoucnosti, skutečné vítězství nespočívá jen v tom, že projedeme cílovou páskou, ale v tom, že dosáhneme smysluplné změny.

Můžeme vám pomoci uzavřít nejlepší sponzorskou smlouvu?

Riccardo Tafà
Riccardo Tafà
Riccardo vystudoval práva na univerzitě v Bologni. Svou kariéru zahájil v Londýně v oblasti PR, poté začal pracovat v oblasti dvoukolových a čtyřkolových vozidel. Následoval krátký přesun do Monaka a poté návrat do Itálie. Tam založil RTR, nejprve poradenskou firmu a poté společnost zabývající se sportovním marketingem, kterou nakonec přesunul zpět do Londýna.
Recent Posts

Leave a Comment

Sponzoring F1 a CSR: Pozitivní dopad, RTR Sports
Sponzoring F1 a CSR: Pozitivní dopad, RTR Sports